Muzikus.cz homepage
přihlášení uživatele
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE JE ZRUŠENÉ
vyhledávaní

CENÍK INZERCE V ČASOPISE MUZIKUS

Platí od 1. 12. 2019 do vydání nového ceníku

ceník ke stažení v PDF

 

Ceník inzerce v časopise Harmonie najdete ZDE

 


hudební komerční
kód formát šířka výška umístění cena [Kč] cena [EUR] cena [Kč] cena [EUR]
A1 1/1 202 285 zadní strana obálky 32500 1250 52000 2000
A2 1/1 202 285 druhá strana obálky 26900 1050 43000 1650
A3 1/1 202 285 třetí strana obálky 26900 1050 43000 1650
A4 1/1 202 285 první inzertní strana 25600 980 41000 1570
A5 1/1 202 285 druhá inzertní strana 24400 940 41000 1570
A6 1/1 202 285 uvnitř 23300 890 37500 1440
B1 1/2 202 141 uvnitř na šířku 12960 500 20700 790
B2 1/2 100 285 uvnitř na výšku 12960 500 20700 790
C1 1/3 55 249 uvnitř na výšku 9900 380 15800 600
C2 1/3 115 121 uvnitř výsek 9900 380 15800 600
D1 1/4 84 121 uvnitř na výšku 7200 275 11500 440
D2 1/4 172 59 uvnitř na šířku 7200 275 11500 440
E 1/6 55 121 uvnitř na výšku 4800 185 7700 295
Všechny ceny uvedeny v Kč bez DPH 21% (pokud není uvedeno jinak)

 

vkládaná inzerce: za vložení 1 ks letáku 2 Kč + 5g (cca A4) váhy 0,40 Kč, cena za vložení a váhu 1 letáku se sčítá a pak násobí počtem letáků.

 Ceník tzv. malé inzerce v inzertní rubrice

kód velikost (šířka x výška) Nová cena vč. DPH cena bez DPH
M 8 40 x 80 mm 966 Kč 798 Kč
M 5 40 x 50 mm 600 Kč 496 Kč
M 3 40 x 30 mm 356 Kč 294 Kč
M 1 40 x 10 mm 122 Kč 101 Kč

 

Speciální formy prezentace

Netradiční formáty jako Z-gate, V-gate apod. lze sjednat do všech našich tiskovin.
K tiskovinám je možno po dohodě vkládat CD nebo jiný nosič, případně reklamní vzorek zboží. Též je možno se podílet na výrobě CD (logo, digitální, video či audio prezentace) přikládaného k tiskovinám.

 

Slevy

1. Za opakování stejného inzerátu
(obsah a formát beze změny)
Počet opakování
Platba předem
Běžná platba
3 - 5 x
-5 %
-3 %
6 - 8 x
-10 %
-5 %
9 - 11 x
-15 %
-9 %
12 x
-20 %
-15 %
Při umístění stejného inzerátu do dvou různých časopisů -6% z každého inzerátu
Při vyžádaném umístění na pozici přirážka +50% z ceny inzerátu


Termíny uzávěrek


Uzávěrka objednávek inzerce
Uzávěrka dodání podkladů

a) podklady k výrobě
b) hotové inzeráty (filmy a data)
Vždy do 2.
předchozího měsíce *
Vždy do 5.
předchozího měsíce *
Vždy do 8.
předchozího měsíce *

* rozumí se měsíc před vydáním čísla, vněmž chcete inzerovat! (např. 3. března pro č. 4)

 

Obchodní podmínky

Objednávka musí být doručena do uvedeného termínu, osobně, doporučenou poštou, e­mailem, ev. faxem. Musí obsahovat přesné zadání (formát, druh podkladů, grafické řešení), datum, podpis, DIČ, ev. IČO.

Platební podmínky
Splatnost faktur na inzerci je 14 dní. Za každý den prodlení bude účtováno penále ve výši 0,3% z fakturované částky.

Storno podmínky

Objednávku inzerce lze stornovat pouze písemně, osobně nebo doporučenou poštou, ev. faxem. Pokud bude objednávka zrušena do termínu uzávěrky objednávek (tzn. do 3. předchozího měsíce), nebude účtován žádný poplatek.
Zruší-li inzerent objednávku do uzávěrky pro dodání podkladů (tzn. do 7. předchozího měsíce), bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny inzerátu.
Zruší-li inzerent objednávku po tomto termínu (tzn. po 7. předchozího měsíce), bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny inzerátu.

Uzavření smlouvy
Každý inzerent má možnost uzavřít s redakcí smlouvu o pravidelném uveřejňování inzerce na dobu jednoho roku. V případě uzavření této smlouvy poskytujeme slevy od -5% výše.

Nakladatelství si vyhrazuje právo odmítnout uveřejnění inzerátu bez udání důvodu.

 

Technické podmínky

Hotové inzeráty v datové podobě - pouze ve formátech PDF, TIFF, EPS min. rozlišení 300 dpi.
Inzeráty nám posílejte emailem nebo přes FTP server (přihlašovací údaje na vyžádání zašleme).
Požadovanou barevnost nelze zaručit bez kalibrovaného nátisku!
U inzerce na spad musí zůstat na ořezových stranách minimálně 3 mm podkladu pro ořez navíc!

Podklady k výrobě musí být doručeny do uvedeného termínu osobně, e-mailem nebo na ftp server.

Inzerát ve formátu PDF musí splňovat podmínky standardu, zejména pak:

 • Verze PDF 1.4 (případně 1.5)
 • dodaná tisková PDF data nesmí obsahovat objekty v přetisku
 • všechna písma včetně podmnožin vložena (příp. převedena do křivek)
 • kompozitní CMYK
 • žádné objekty nesmí být v RGB nebo LAB prostoru a nesmí obsahovat vlastní vložené ICC profily, vypnout správu barev
 • dokument nesmí být zabezpečen
 • veškeré objekty musí být vloženy v dokumentu (OPI funkce jsou zakázány)
 • spadávku 3 mm
 • tiskové značky nesmí zasahovat do oblasti spadávky
 • PDF nesmí obsahovat objekty s průhledností! Živé průhlednosti se nesmí dostat do tiskových PDF dokumentů. Průhlednost musí být převedena do bitmapového ekvivalentu, což lze nastavit při tisku do PDF dokumentu. Musí být provedeno tzv. sloučení průhledností (flattening) podle určených parametrů. V programu InDesign se nalézá v menu Úpravy/Přednastavení sloučení průhledností/Vysoké rozlišení. Tento styl používá nejvyšší rozlišení bitmap sloučených objektů, aby byla zachována kvalita stínů, přechodů a jimi dotčeného textu. Stylu sloučení „Vysoké rozlišení“ je nutno zadat i při tisku do postscriptového souboru
 • dokument nesmí obsahovat vložené PostScriptové fragmenty, JavaScript, objekty typu formulář, záložka, článek, link, video, zvuk apod.
 • stránky v PDF musí být seřazeny tak, jak mají jít za sebou
 • rozlišení bitmap s polotónovýmy rastry zvolte podle hustoty tiskového rastru. Obecně lze doporučit pro polotónové obrázky (barevné a ve stupních šedi) rozlišení větší nebo rovno 300 dpi, které by nemělo přesahovat 350 dpi a klesnout pod 240 dpi. Pérovky (všechny čárové grafiky) by měly mít rozlišení 1200 dpi a nemělo by klesnout pod 960 dpi. Pro určení správného rozlišení polotónového obrázku můžeme použít tzv. skenovací rovnici: dpi = lpi × faktor kvality. Faktor kvality je koeficient, který je daný podle frekvence tiskového rastru při osvitu. Pro rastr do 150 lpi se používá faktor 2, pro rastr nad 150 lpi faktor větší než 1,5
Při práci s "obrázky" je nejsnažší dodržovat následující doporučení:
- 150-175 lpi – 300 dpi
- 200 lpi – 350 dpi
Pokud budou mít obrázky nižší rozlišení, je třeba při tisku počítat s horší výslednou kvalitou. Vyvarujte se použití příliš silné JPEG komprese. Důležité je šechna grafická data (fotografie, scany atd.) ještě před zlomem převádět do barvového prostoru CMYK.

Po dohodě je možné tvořit grafickou úpravu inzerátu ve spolupráci s inzerentem přímo na našem DTP pracovišti. Za 1 hodinu této práce účtujeme 700 Kč (bez DPH), v případě nedodržení uzávěrky 1000 Kč (bez DPH)

 

Kontakt:

Michaela Hoppeová
Novákových 439/6, 180 00 Praha 8
tel.: 266 311 700
mobil: 602 952 506
email:
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.