Muzikus.cz homepage
přihlášení uživatele
PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE JE ZRUŠENÉ
vyhledávaní

vyberte si z našich ikonek a bannerů

vysvětlivky:
flash URL - banner s pevně definovanou URL adresou (odkazem)
flash clickthru - banner s parametrem umožnující přesměrování na vámi definovanou URL adresou, např. pro určení počtu  kliknutí na banner ve webových inzertních systémech.

typ
(typ flash)
název banneru
rozměry
soubor
gif
ikonka malá na bílé pozadí 88x31 muzikuscz_88x31_na_bile_pozadi.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikuscz_88x31_na_bile_pozadi.gif" border=0 width="88" height="31">

gif
ikonka malá na barevne pozadi 88x31 muzikuscz_88x31_na_barevne_pozadi.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikuscz_88x31_na_barevne_pozadi.gif" border=0 width="88" height="31">

gif
ikonka střední 120x60 muzikuscz_120x60_na_bile_pozadi.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikuscz_120x60_na_bile_pozadi.gif" border=0 width="120" height="60">

gif
ikonka střední 120x60 muzikuscz_120x60_na_barevne_pozadi.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikuscz_120x60_na_barevne_pozadi.gif" border=0 width="120" height="60">

gif
ikonka malá animovaná 88x31 muzikus_88x31.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikus_88x31.gif" border=0 width="88" height="31">

gif
ikonka střední animovaná 120x60 muzikus_120x60.gif stáhnout

html kód do stránek:

<a href="http://www.muzikus.cz"><img src="muzikus_120x60.gif" border=0 width="120" height="60">

flashURL ikonka střední animovaná 120x60 muzikus_120x60.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="120" height="60"> <param name=movie value="muzikus_120x60.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_120x60.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="60"></embed> </object>

flashclicthru ikonka střední animovaná 120x60 muzikus_click_120x60.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="120" height="60"> <param name=movie value="muzikus_click_120x60.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_120x60.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="120" height="60"></embed> </object>

flashURL square button 125x125 muzikus_125x125.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="125" height="125"> <param name=movie value="muzikus_125x125.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_125x125.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="125" height="125"></embed> </object>

flashclicthru square button 125x125 muzikus_click_125x125.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="125" height="125"> <param name=movie value="muzikus_click_125x125.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_125x125.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="125" height="125"></embed> </object>

flashURL half banner (verze 1) 234x60 muzikus_234x60_1.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="234" height="60"> <param name=movie value="muzikus_234x60_1.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_234x60_1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="234" height="60"></embed> </object>

flashclicthru half banner (verze 1) 234x60 muzikus_click_234x60_1.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="234" height="60"> <param name=movie value="muzikus_click_234x60_1.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_234x60_1.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="234" height="60"></embed> </object>

flashURL half banner (verze 2) 234x60 muzikus_234x60_2.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="234" height="60"> <param name=movie value="muzikus_234x60_2.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_234x60_2.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="234" height="60"></embed> </object>

flashclicthru half banner (verze 2) 234x60 muzikus_click_234x60_2.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="234" height="60"> <param name=movie value="muzikus_click_234x60_2.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_234x60_2.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="234" height="60"></embed> </object>

flashURL full banner (verze 1) 468x60 muzikus_468x60_1.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="468" height="60"> <param name=movie value="muzikus_468x60_1.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_468x60_1.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed> </object>

flashclicthru full banner (verze 1) 468x60 muzikus_click_468x60_1.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="468" height="60"> <param name=movie value="muzikus_click_468x60_1.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_468x60_1.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed> </object>

flashURL full banner (verze 2) 468x60 muzikus_468x60_2.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="468" height="60"> <param name=movie value="muzikus_468x60_2.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_468x60_2.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed> </object>

flashclicthru full banner (verze 2) 468x60 muzikus_click_468x60_2.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="468" height="60"> <param name=movie value="muzikus_click_468x60_2.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_468x60_2.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60"></embed> </object>

flashURL square 250x250 muzikus_250x250.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="250" height="250"> <param name=movie value="muzikus_250x250.swf"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_250x250.swf" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250"></embed> </object>

flashclicthru square 250x250 muzikus_click_250x250.swf stáhnout

html kód do stránek:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=5,0,0,0" width="250" height="250"> <param name=movie value="muzikus_click_250x250.swf?clickthru=http://muzikus.cz"> <param name=quality value=high> <embed src="muzikus_click_250x250.swf?clickthru=http://www.muzikus.cz" quality=high pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" width="250" height="250"></embed> </object>

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.