přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

klávesyRockové klávesy - Táhla Hammond

15.3.2018 | Autoři: Brian Charette, Petr Štika | sekce: pro muzikanty - workshopy
Welcome, readers, to another installment of Rock Keyboards.This month I wanted to talk about a topic that’s near and dear to my heart, Hammond organ drawbars. As a performer, I mostly play Hammond organ and have a deep interest in the different sounds you can get from the unusual instrument.

Rockové klávesy - Táhla HammondThe inner workings
A set of Hammond drawbars, of which there are 4 full and 1 small pedal manual on a B3, are a collection of 9 sliders that you can pull out and push in with almost endless combinations to change the sound of the organ. When a drawbar is all the way in it produces no sound. As it is pulled out, it gets louder until it’s reaches the number 8 which is full volume. Each drawbar creates a pitch that corresponds to a note on the piano keyboard. Take a look at image to see the intervals created. The sound of the organ is shaped by combining the volume of the different bars.

Different groups of drawbars
The frequencies of the bars go low to high from left to right; the first drawbar creating the lowest frequency and the last the highest. The third drawbar in from the left (the first white one) is called the fundamental. Take a look at image; the bars are divided into 3 groups; The sub bars all the way to the left are the lowest pitches, foundation, mid range pitches, and brilliance, the highest pitches. The drawbars also have three colors to let you know their function. The subs are brown, the consonant flute tones are white, and the dissonant reedy tones are black.

Vibrato and Leslie controls
In addition to the drawbar setting, The Hammond sound is also shaped by a vibrato control, Leslie speed switch, and percussion manual. The vibrato control has 6 different settings for vibrato and chorus each with a slightly different sound. The most common setting is C3. The Leslie speaker has a rotating horn and drum and was designed by Don Leslie who originally had a lot of friction with Laurens Hammond who much preferred the sound of his own tone cabinet over the spinning speaker. The speed selector switch on the lower left of the organ console usually has three speeds; slow, stop, and fast. When set to fast, the horn and rotor spin quickly adding a Doppler effect to the organ sound. At slow setting, a gentle chorusing effect is created. At stop just the straight organ tone is heard through the speaker.

Percussion
Percussion is a feature that was introduced in the B3 and C3 models. The feature creates a 2nd or 3rd harmonic overtone when switched on. More simply put, percussion adds a “plink” sound to the current drawbar setting. The most famous organ setting, called the Jimmy Smith setting uses the 3rd harmonic. Jimmy Smith is considered by most to be the most important figure in the history of the Hammond organ. On your own check out his classic recordings; Back at The Chicken Shack and Organ Grinder’s Swing to hear masterful use of the percussion sound.

Popular Drawbar Settings
Speaking of famous settings... let me give you a few below. Drawbar spelling is usually represented as a string of 9 numbers that indicate to what level each drawbar is pulled out. For example 765000234 means the first drawbar from the left is pulled out to 7, the second 6, 3rd to 5 etc. 0 means the bar is pushed all the way in.

Jimmy Smith setting:
888000000 - Vibrato: C3 - Percussion: 3rd, soft, fast - Leslie: off
Steve Winwood setting:
848848448 - Vibrato: C3 - Percussion: off - Leslie: fast
Rod Argent setting:
880000000 - Vibrato: off - Percussion: 2nd, norm, fast - Leslie: off
Gospel setting:
888000008 - Vibrato: C3 - Percussion: off - Leslie: fast
Jon Lord setting:
888800000 - Vibrato: off - Percussion: off - Leslie: off - Distortion: on
Whiter Shade of Pale setting:
800808000 Vibrato: off - Percussion: off - Leslie: slow
The Soulful setting:
888804664 Vibrato: off - Perc: off - Leslie: fast
The Joey D setting:
888400050 - Vibrato: off - Percussion: 3rd, soft, slow - Leslie: off

Have a great month everyone. I’ll be back in Prague July14-30 too if you want to see me work the drawbars live. :-) Please check out my site for my schedule: www.briancharette.com

Drawbar: Táhlo, v tomto případě jedno z táhel Hammondek, která ovládají zastoupení alikvotů ve výsledném zvuku. U některých syntezátorů se právě simulace varhan Hammond jmenuje „drawbar organ“, protože pochopitelně není možné v názvu použít registrovanou ochrannou známku.
Pitch: Výška tónu.
Fundamental: Základní frekvence. S výjimkou uměle generované čisté sinusoidy není běžné, že by tón obsahoval pouze jedinou frekvenci. Dominantní kmitočet, podle kterého určujeme výšku tónu, se jmenuje základní tón či základní frekvence, anglicky „fundamental“. Kromě něj je však přítomno ještě mnoho jiných frekvencí, kterým říkáme vyšší harmonické neboli alikvoty. V případě Hammondek toto označení navíc není zcela přesné, protože kromě vyšších harmonických můžeme přimíchávat i kmitočty nižší než nákladní tón, tedy subharmonické frekvence.
Subs: Toto označení se často používá pro basový reproduktor či subwoofer, ale v případě Hammondových varhan se jedná o subharmonické frekvence (viz výše).
Consonant: Zatímco v lingvistice toto slovo znamená „souhláska“, v hudební terminologii se jedná o označení pro libý souzvuk, tedy opak slova „disonantní“ či „disharmonický“.
Dissonant: Toto přídavné jméno se používá pro disonantní zvuk, tedy takový, který v kombinaci se základním tónem netvoří libý souzvuk. Lze považovat za synonymum slova „disharmonický“.
Doppler effect: Dopplerův efekt nám říká, že pokud se k nám zdroj kmitání (např. světla či zvuku) přibližuje, jeho frekvence se nám jeví jako vyšší (a tedy vlnová délka jako kratší). Nejčastěji to učitelé demonstrují na příkladu blížící se sanitky, u které se nám zdá, že jakmile kolem nás projede, výška tónů její sirény se znatelně sníží. Stejného efektu využívá i rotující reproduktor, který má většina z nás neodmyslitelně spjatý s Hammondkami a kterému někdy říkáme Leslie bedna podle nejslavnější značky, která tyto produkty vyrábí. Pulsující efekt, který při jejím použití slyšíme, je daný jednak střídavě klesající a stoupající hlasitostí v důsledku rotace (tedy vlastně efekt „tremolo“), jednak i právě Dopplerovým efektem, protože kromě hlasitosti se mění i výška tónu.
Plink: Toto slovo popisuje kovově znějící a rychle odeznívající „cinknutí“. Brian toto slovo použil jako označení pro perkusivní zvuk na počátku tónu elektronických varhan, který se zpravidla označuje jako „percussion“.

Psáno pro: časopis Muzikus 2017/07

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Rockove-klavesy-Tahla-Hammond~15~brezen~2018/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.