přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareNebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute

31.8.2017 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - workshopy

Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute


V minulých dvou dílech jsme se věnovali funkcím Mute a Solo samostatně. Dnes se podíváme na to, jaké specifikum má funkce Solo v souvislosti se stopou Instrument.

Implicitní Solo

Než se ale pustíme dál, mám tady jeden restík z minula.

Několikrát bylo v minulém dílu zmíněno implicitní Solo. Jedná se o Solo takového kanálu, který je jiným kanálem „donucen“ aktivovat vlastní Solo, aby byl slyšet signál přes celou signálovou cestu (pokud bychom aktivovali Solo jen na zdrojovém kanálu, ale už ne na výstupu, nebyl by signál ze zdrojové stopy slyšet; jak víme již ze začátku, všechny stopy, které nejsou Solo, jsou automaticky umlčeny). Je ale potřeba říci, že z pohledu uživatele nepoznáme, zda je Solo na daném kanálu aktivováno uživatelem nebo implicitně (jako důsledek). Z uživatelského hlediska na obou stopách svítí červené tlačítko S. Na druhou stranu v podstatě není důvod, proč by takovou informaci, které Solo je originální a které implicitní, měl uživatel znát.

Jednoduché stopy Solo Instrument s jedním vstupním kanálem MIDI a jedním virtuálním výstupem - Instrument Return Channel - se chovají jako běžná stopa/kanál Audio.


Stopa/kanál Solo a Instrument

Ve obou předchozích dílech jsem záměrně naprosto striktně odděloval výrazy stopa (tedy to, co vidíme v okně Project) a kanál (tedy to, co vidíme v okně MixConsole). Navíc jsem jako zdroj zvuku zásadně používal stopu/kanál Audio, nikdy ne stopu/kanál Instrument. Měl jsem pro to svůj důvod. Pro stopu/kanál Instrument a Solo totiž platí určitá specifická pravidla. Pokud ale chápeme podstatu stopy/kanálu Instrument, vlastně nás to nemůže překvapit.

Stopa/kanál Instrument se totiž ve skutečnosti opravdu skládá ze dvou částí. Na vstupu se totiž chová jako MIDI (stopa) a na výstupu jako Audio (kanál); označovaný jako Instrument Return Channel. Co to znamená? V projektu vytvoříme stopu Instrument. Do této stopy nahrajeme (nebo napíšeme/naimportujeme) nějaká MIDI data. Stopa Instrument se tedy chová de facto jako stopa MIDI. Následně je signál MIDI ze stopy Instrument poslán do virtuálního nástroje dané stopy Instrument, kde se vygeneruje zvuk, který je zaslán právě na Audio Return Channel, který je graficky reprezentovaný faderem v MixConsoli. Ale tady to právě začíná být zajímavé.

Řada virtuálních nástrojů totiž umí pracovat s větším počtem virtuálních výstupů. Díky tomu lze velmi prakticky používat tzv. multitimbrální režim virtuálních nástrojů. Tedy jeden virtuální nástroj přehrává vícero zvuků najednou a každý jeden zvuk je nasměrován do svého vlastního virtuálního výstupu. Jeden virtuální nástroj je tedy obsluhován vícero stopami MIDI (přičemž první z nich je obvykle právě samotná stopa Instrument) a zároveň signál vysílá do různých kanálů Instrument Return. Takže na každý jeden zvuk můžeme v MixConsoli aplikovat jiné efekty. Výsledek je (téměř) stejný, jako kdybychom pro každý jeden zvuk vytvořili novou stopu Instrument s novou instancí daného virtuálního nástroje. Rozdíl je (pouze) v tom, že při využití multitimbrální vlastnosti virtuálního nástroje šetříme výkon procesoru, který nezpracovává vícero nástrojů, ale pouze jeden virtuální nástroj v daný čas.

Aktivace Solo na jakémkoliv kanálu Instrument Return má za následek aktivaci Sola na všech stopách MIDI připojených k danému virtuálnímu nástroji.


Zakopaný pes je ale v tom, že Cubase neví (a vědět nemůže), jaká stopa MIDI souvisí s jakým kanálem Instrument Return. Toto nastavení (směrování signálu) se děje čistě uvnitř virtuálního nástroje a Cubase o něm nedostane sebemenší informaci. Můžeme tedy například ze dvou stop MIDI poslat zvukový výstup do jednoho kanálu Instrument Return.

Prakticky to znamená následující: Jestliže aktivujeme Solo v okně MixConsole některého z kanálu Instrumen Return Channel, aktivuje se v okně Project Solo úplně všech stop Instrument/MIDI, které data posílají do daného virtuálního nástroje. Aktivací Sola jednoho kanálu se tedy aktivuje Solo vícero stop. Tím máme zaručeno, že signál z tohoto kanálu uslyšíme vždy, ať do daného kanálu posílá signál kterákoliv stopa MIDI.

A naopak, jestliže aktivujeme Solo jakékoliv stopy MIDI/Instrument v okně Project, automaticky se aktivuje Solo všech kanálů Instrument Return daného virtuálního nástroje. Tak máme opět zaručeno, že data z dané stopy MIDI uslyšíme, ať už jsou uvnitř virtuálního nástroje nasměrovány na jakýkoliv virtuální výstup (Instrument Return Channel).

V praxi to tedy ve výsledku znamená to, že nakonec slyšíme signál právě takový, jaký očekáváme (není tedy potřeba se s tím nijak extra trápit). Je ale dobré toto specifikum zmínit, protože v případě použití multitimbrálního virtuálního nástroje s vícero virtuálními výstupy se snadno stane, že „obraz“ Solo v okně Project nesouhlasí s „obrazem“ Solo v MixConsoli.

Psáno pro: časopis Muzikus 2017/02

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Nebojte-se-funkci-v-DAW-Solo-a-Mute~31~srpen~2017/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.