přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareNebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute

28.7.2017 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - workshopy

Nebojte se funkcí v DAW - Solo a Mute


Solo a Mute (2)

V minulém dílu jsme se věnovali funkci Mute a ukázali si kompletní logiku této funkce, a co se stane s ostatními kanály, jestliže jeden umlčíme. Dnes se podíváme na opačnou funkci - Solo.

Než začneme samotnou funkcí Solo, uveďme, že jakmile aktivujeme Solo na některém kanálu/stopě, automaticky (implicitně) se aktivuje Mute na všech ostatních kanálech (pokud se na nich podle níže uvedených pravidel nemá aktivovat také Solo).

Preference

Pro začátek se můžeme uklidnit vědomím, že v Cubase nenajdete v podstatě žádné nastavení Preferences, týkající se přímo Cubase. Veškeré operace jsou tedy přímočaré, jasné a společné pro všechny.

Preference umožní automatické přepínání funkce Solo podle vybrané stopy.


Ačkoliv... Dvakrát se pojem Solo v Preferences objeví, a sice konkrétně v Preferences > Editing > Project & MixConsole > Enable Solo on Selected Track, tedy aktivovat sólo vybrané stopy. Ve výchozím nastavení je tato preference vypnutá a nutno říci, že funkce nedělá úplně přesně to, co bychom od ní na první pohled čekali (to by totiž nedávalo moc smysl, aby se stopa vždy přepnula do režimu Solo, jakmile ji zvolíme). Pokud tedy toto nastavení v preferencích aktivujeme, znamená to, že poté (!), co aktivujeme Solo na nějaké stopě, aktivuje Solo a následně (!) vybereme jinou stopu, Solo se přepne právě na tuto stopu a původně vybraná stop svůj Solo status vypne. Logika Sola pro další připojené stopy (Group, FX atd.) pak následuje stejnou logiku, jako kdybychom Solo na nově vybrané stopě aktivovali ručně.

Podruhé se výraz Solo v preferencích objeví pod Preferences > Record > MIDI > Solo Record in MIDI Editors. S významem Solo tak, jak jej nyní chápeme v souvislosti Mute/Solo, nemá tato funkce nic společného, ale pro úplnost význam vysvětlím. Pokud je toto nastavení preferencí aktivováno (což je nastavení výchozí), znamená to, že jakmile otevřeme MIDI part v jakémkoliv MIDI editoru Cubase (Key Editor, Drum Editor, List Editor, Score Editor, In-Place Editor), automaticky se na této stopě aktivuje otevření k záznamu (červené tlačítko Record Enable), a naopak se takto deaktivuje záznam na všech ostatních stopách, dokud editor nezavřeme. Toto nastavení zajišťuje, že v okamžiku, kdy máme otevřený MIDI editor a začneme nahrávat, nahráváme data právě do té stopy, jejíž MIDI editor máme aktuálně otevřený. Pokud máme v MIDI editoru otevřených vícero partů najednou, pak Record Enable následuje aktuálně aktivní part.
Ale teď už pojďme přímo k samotné funkci Solo.

Solo a výstup

Obvykle máme signál ze stopy nasměrovaný na nějaký výstup. Často to bývá rovnou výstup z Cubase, tedy například Stereo Out. Jestliže aktivujeme Solo nějaké stopy, automaticky s touto stopou se aktivuje Solo i na výstupním kanálu. Tedy pokud je výstup ze stopy nasměrován do Stereo Out, aktivuje se Solo i na tomto výstupu Stereo Out. To zaručuje, že signál z dané stopy Solo uslyšíme přes celou signálovou cestu až na samotný výstup.

Naopak, pokud aktivujeme Solo na některém z výstupních kanálů, automaticky se aktivuje Solo i na všech stopách/kanálech, které jsou do tohoto výstupu nasměrovány. Tedy pokud aktivujeme Solo například na kanálu Stereo Out, automaticky se aktivuje Solo i na všech kanálech, jejichž výstup je do Stereo Out nasměrován. Snadno tak můžeme zjistit, jaký signál je vlastně do tohoto vstupu nasměrován.

Solo aktivované na kanálu Group automaticky aktivuje Solo na všech zdrojových stopách Audio, i na výstupu, kam je kanál Group nasměrován.


Solo a Group

Výše uvedená logika pro výstupy platí stoprocentně také pro kanály Group. Tedy jakmile je výstup ze stopy nasměrován do kanálu Group a na této stopě aktivujeme Solo, i tento kanál Group se přepne do režimu Solo. Samozřejmě to platí pro celou signálovou cestu. Tedy pokud signál z jedné Group míří do další, pak ještě do jiné a nakonec na výstup Stereo Out, aktivuje se Solo na celé signálové cestě.

Stejně jako u výstupů, i u Groups to funguje tak, že při aktivaci Solo na kanálu Group se automaticky aktivují Solo na všech stopách, jejichž výstupy jsou do této Group nasměrovány. Aktivací Solo na kanálu Group tedy aktivujeme Solo jak na všech stopách/kanálech, které jsou do této stopy Group přivedeny (tedy de facto vstupů), tak i výstupy.

Solo a Send/FX

Jistě nebude překvapením, že kanál Send/FX funguje vlastně úplně stejně. Je tedy jedno, zda je výstup ze stopy Solo nasměrován do jiného kanálu přes výstup (Group) nebo přes Send (FX). Celá signálová cesta se pomocí aktivace funkce Solo na daných kanálech „otevře“. Tedy při aktivaci Solo na dané stopě Audio slyšíme na výstupu signál i včetně efektů aplikovaných přes Send/FX.
Mimochodem, pokud Send v okamžiku, kdy aktivujeme Solo na zdrojové stopě Audio není aktivní (je vypnut), Solo se na cílovém kanálu FX neaktivuje.

Sólo aplikované na Stereo Out implicitně aktivuje Solo i na všech připojených zdrojových kanálech.

Sólo aplikované na Stereo Out implicitně aktivuje Solo i na všech připojených zdrojových kanálech.


Ale teď to začne být zajímavé, protože začneme kombinovat. Především, do stopy FX obvykle nebývá nasměrován signál pouze z jediného zdroje (stejně jako do stopy Group nebo výstupu). Samozřejmě, že Cubase zpětně neaktivuje Solo na všech stopách, které jsou k danému kanálu FX/Group připojeny, jestliže je tento kanál Group/FX„donucen“ jinou stopou, aby aktivoval své Solo. Na daném kanálu Group/FX se jedná o tzv. „implicitní Solo“. Nemůže se tedy stát, že bychom aktivovali Solo na stopě Audio-01, z ní by se aktivovalo Solo na Group-1 a z ní by se zpětně aktivovalo Solo na Audio-02, která je do Group-1 také připojena.

Solo a VCA

Logika VCA a Solo funguje trošku jinak. Začneme tím společným s výše uvedenými příklady. Tedy, pokud aktivujeme Solo na kanálu VCA, automaticky (implicitně) se aktivuje Solo i na všech kanálech Audio (ale i Group, Fx, Instrument Return, Output), které jsou k VCA připojeny. Samozřejmě se spolu s tím rozjíždí již známá mašinérie dalších implicitních kanálů Solo. Tedy pokud je výstup daného Audio kanálu připojen do kanálu Group, implicitně se aktivuje Solo i tohoto kanálu Group a následně i výstupu Solo, kam je kanál Group nasměrován. To už nám je známo.

Co ale nefunguje tak, jako u výše uvedených příkladů Group a Solo, je stav, kdy Solo aktivujeme na zdrojové stopě (Audio), která je řízena pomocí VCA. V takovém případě se neaktivuje implicitní Solo na příslušném kanálu VCA.

Solo aktivované na Audio 01 se nepřenese na FX 1, ačkoliv je tam přes Send signál posílán, protože Send není aktivován. Speciální případ!


Proč tomu tak je a co to v praxi znamená? Odpověď na otázku „proč“ je jednoduchá: Prostě to není potřeba. Kanál VCA pomocí napětí řídí zesilovač na vstupu dané stopy, která je tímto kanálem VCA řízena (respektive tak tomu bylo u kanálů VCA na klasických analogových mixážních konzolích; v moderním softwaru se samozřejmě tímto způsobem nic neovládá, ale vše se jen matematicky modeluje, takže výsledek je týž). To ve výsledku znamená, že kanálem VCA vlastně vůbec žádný signál neprochází. Je to vlastně jen ovladač (kontrolér) přímo na mixu. Není tedy potřeba aktivovat Solo na daném kanálu VCA. Zároveň to znamená, že nastavení kanálu VCA je v případě aktivace Solo na připojeném kanálu bráno v potaz. Protože se prostě jedná jen o ovladač.

Dostáváme se tím ale zpět a napadá nás otázka, proč tedy aktivace Solo na kanálu VCA aktivuje Solo na připojených řízených stopách? Jednoduše proto, že je tato funkce praktická.

Solo a Folder

Z okna MixConsole se na chviličku přesuneme do okna Project, kde můžeme vytvářet složky (Folder), do kterých sloučíme vícero stop a následně s daty těchto stop (a některými ovladači) manipulovat společně.

Aktivací Solo na složku se aktivuje Solo všech stop, které jsou v dané složce. Případně i na pod-složky.


V souvislosti s funkcí Solo to znamená, že můžeme aplikovat Solo na všechny stopy, které jsou v dané složce, najednou. To je velmi praktické, protože můžeme aplikovat najednou Solo třeba na všechny stopy Strings (i když jejich výstupy nemáme nasměrovány do stejného kanálu Group, třeba proto, že routování signálu je mnohem složitější). Výsledek aplikování Solo na stopy jedné složky je stejný, jako kdybychom aplikovali Solo na každou jednu stopu samostatně. To znamená, že se opět řeší výstupy každé jedné stopy, Sendy atd., a implicitní Solo se rozlévá po mixu tak, abychom slyšeli výstup z každé jedné stopy uvnitř složky. Někdy se může jednat o poměrně složité kombinace.

Psáno pro: časopis Muzikus 2017/01

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Nebojte-se-funkci-v-DAW-Solo-a-Mute~28~cervenec~2017/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.