přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareNebojte se funkcí v DAW - Projekt nebo systém

2.11.2016 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - workshopy

Nebojte se funkcí v DAW - Projekt nebo systém


Směrování signálu (9/10) - Projekt nebo systém

Projekt nebo systém

Na závěr se pojďme ještě podívat na to, jaké nastavení se kam vlastně ukládá. Nastavení, které provedeme v záložkách External FX, External Instruments a Studio, jsou tzv. globální nastavení. Předpokládá se, že toto nastavení je obecně platné pro naše fyzické zapojení ve studiu. Inputs, Outputs a Group/FX jsou naopak nastavení, která se ukládají a načítají s každým jedním projektem samostatně. Předpokládá se tedy, že se jedná o sběrnice, které jsou nějakým způsobem pro daný projekt specifické. Pokud dojde ke konfliktu mezi nastavením v globálních sběrnicích, respektive konkrétně nastavením Monitor a nastavením Outputs (tedy signál by měl být nasměrován jak do sběrnice Monitor, tak Output), má přednost nastavení globální, tedy signál bude nasměrován do sběrnice Monitor (zejména pokud máme v Preferencích aktivováno, že sběrnice Monitor mají mít vždy přiřazen exkluzivní port: Exclusive Device Ports for Monitor Channels, což je výchozí nastavení Cubase; v opačném případě může být signál nasměrován jak do sběrnice Stero Out, tak do Monitor, čímž může dojít ke zdvojení signálu, pokud bude signál z Outputs i z Monitor nasměrován na stejný výstupní port). Tím máme zajištěno, že vždy přes sběrnici Monitor uslyšíme hlavní výstup z našich hlavních poslechových monitorů, i když do Cubase načteme cizí projekt z úplně jiného studia s úplně jiným zapojením. Toto je další důvod, proč by náš hlavní výstup do poslechových monitorů měl být vždy nasměrován pravě přes sběrnici Monitor 1 (případně přes Monitor 2, 3 atd. pro sekundární a další referenční poslech), nikoliv přes Outputs.

Preferences: VST connect sense


Preferences

Kromě již zmíněného nastavení Exclusive Device Ports for Monitor Channels, které najdeme v Preferencích > VST > Control Room, lze v nadřazené části preferencí (Preferences > VST) najít ještě další zajímavé možnosti, které mohou směrování signálu a jeho chování ovlivnit (a nám tak zjednodušit každodenní práci, podle toho, na co jsme zvyklí a jaké nastavení preferujeme).

Hned jako první možnost je zde Connect Sends Automatically for Each Newly Created Channel, tedy Automaticky připojit Sendy pro nově vytvořený kanál. To znamená, že pokud již v projektu máme nějakou stopu FX, do které směrujeme signál přes sběrnici Send a vytvoříme novou stopu Audio nebo Instrument, rovnou se automaticky nově vytvořená stopa nasměruje do těchto kanálů FX přes Sendy. Jediné, co je potřeba udělat, je, Send na nové stopě Audio nebo Instrument aktivovat a nastavit jeho úroveň. Nemusíme se tedy ovšem bát, že by byl signál okamžitě po vytvoření stopy do Sendu vysílán.

Preferences: VST control room excklusive ports


Jinou zajímavou volbou je Mute Pre-Send When Mute, tedy Při umlčení umlčet před Sendem. Tedy pokud umlčíme nějakou stopu Audio nebo Instrument, na které máme Send v pozici Pre-fader a výše uvedená preference je aktivní, neuslyšíme signál ani na sběrnici Send (což je výchozí nastavení). Pokud ale chceme při umlčené zdrojové stopě slyšet signál na sběrnici Send, musíme tuto preferenci deaktivovat.

Preferences: VST mute pre send


Podobná preference se týká i kanálů Group, konkrétně Group Channels: Mute Source As Well, tedy Kanály Skupin: Umlčet také zdroje. Pokud je tato preference aktivní (což je nastavení výchozí) a umlčíme kanál Group, do kterého jsou nasměrované výstup třeba ze dvou zvukových stop, umlčí se automaticky s kanálem Group i tyto dvě zvukové stopy. To má za následek zase umlčení třeba i Sendu a dalšího směrování signálu. Pokud je výše uvedená preference neaktivní, zůstávají při umlčení kanálu Group zdrojové stopy neumlčené a signál může dál proudit přes ostatní sběrnice.

Preferences: VST do not connect ins outs


Asi poslední preferencí, která stojí za zmínku (navíc se jedná o novinku v Cubase 8), je Do Not Connect Input / Output Busses When Loading External Projects tedy Nepřipojovat vstupní a výstupní sběrnice při načtení externího projektu. Od Cubase 8 je Cubase schopná zjistit, zda byl daný projekt vytvořen právě na tom počítači, kde projekt otevíráme, a nebo na počítači jiném (používá to kromě jiného třeba i pro funkci Workspaces). Pokud byl projekt vytvořen na jiném počítači, než kde projekt otevíráme, jedná se o tzv. „externí projekt“. Výše uvedená preference je ve výchozím nastavení deaktivovaná, takže se Cubase při načítání externích projektů chová stejně, jako se chovala dosud. Tedy zapojení vstupů a výstupů (VST Connections > Inputs a VST Connections > Outputs) zůstává tak, jak bylo v daném (externím) projektu uloženo. To ale v řadě případů nedává smysl, protože projekt byl vytvořen na jiném počítači, s jinou zvukovou kartou a pravděpodobně i jiným zapojením do Monitorů, výstupů atd. Může v takovém případě dojít ke kolizi se sběrnicemi Monitor a někdy poměrně velkému zmatku. Proto je zde nyní výše uvedená preference. Po její aktivaci budou všechny vstupní a výstupní sběrnice (VST Connections > Inputs a VST Connections > Outputs) po načtení externího projektu prostě odpojeny.

Psáno pro: časopis Muzikus 2016/04

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Nebojte-se-funkci-v-DAW-Projekt-nebo-system~02~listopad~2016/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.