přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareNebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje

11.10.2016 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - workshopy

Nebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje


25/M02
Směrování signálu (7/10) - Externí efekty a nástroje


V minulých dílech našeho podseriálu jsme se podívali na směrování signálu dovnitř Cubace a ven z Cubase. Pojďme se podívat na zapojení externích (hardwarových) efektových procesorů a hardwarových tónových generátorů (syntezátorů).

Externí efekty

V oblasti směrování signálu v DAW je zajímavou kapitolou práce s hardwarovými externími efekty. V takovém případě směřujeme signál ven z DAW přes zvukovou kartu do efektového procesoru a z něj zase zpět přes zvukovou kartu do DAW. Pokud to efektový procesor a zvuková karta umožňují, snažíme se samozřejmě používat digitální výstup a vstup, aby nedocházelo ke zbytečným konverzím, a tím pádem k degradaci signálu.
Jak tedy na to? Ve VST Connections použijeme záložku External FX, kde vytvoříme novou sběrnici. Současně bude oteveřená nová vytupní a výstupní sběrnice.

Nebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje


Samozřejmě můžeme nastavit, zda sběrnice bude mono a nebo stereo, lze i zvolit název dané sběrnice. Jakmile je sběrnice vytvořená, můžeme nastavit její parametry. Kromě klasického nastavení, jako jsou fyzické porty (vstupní a výstupní), lze nastavit také Gain (a to dokonce jak Send Gain, tak Return Gain), kde lze úroveň signálu přidat nebo ubrat na výstupu a nebo vstupu, ale také Delay. To se hodí v okamžiku, kdy známe přesný čas (v milisekundách), který externí hardwarový efektový procesor pro zpracování signálu potřebuje. Tento údaj se dá v lepším případě vyčíst z manuálu daného efektového procesoru a v horším případě jej můžeme zjistit tak, že po nastavení proženeme z Cubase skrz efektový procesor signál (ideálně tak, aby efektový procesor nezařazoval žádný efekt) a pak odečteme rozdíl mezi stopou zdrojovou a signálem, který se vrátil přes procesor. Stejnou hodnotu zpoždění pak nastavíme v políčku Delay ve VST Connections > External FX. Všechny stopy, které budou tuto sběrnici používat, do ní budou signál posílat s námi nadefinovaných předstihem, aby se signál zpět do Cubase vrátil přesně v požadovaný čas a stopy byly naprosto synchronní.

Nebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje


Zpoždění

Jak máme takové zpoždění externí efektové jednotky zjistit? V ideálním případě by jej měl uvádět výrobce efektové jednotky ve specifikaci daného produktu. Ne vždy tomu tak ale je. Pak dobře funguje způsob, kdy ze zvukové stopy pošleme přes výstup zvukové karty do efektové jednotky nějaký dobře analyzovatelný signál (třeba sinusoidu nebo obdélník, rozhodně nějaký s rychlým nástupem, žádný fade-in nebo dlouhá obálka attack; pro vytvoření takového signálu se hodí plug-in TestGenerator, který je součástí Cubase) a zase přes vstup zvukové karty signál vrátíme (pokud možno nez jakéhokoliv efektu, ale musíme se ujistit, že i v takovém případě efektová jednotka produkuje zpoždění) do Cubase a nahrajeme jej do jiné zvukové stopy. Jakmile vedle sebe máme signál původní a signál nový (zpožděný), můžeme odečíst jejich posunutí v milisekundách. Tuto hodnotu pak ručně žádáme do poklíčka Delay ve VST Connections > External FX.

Nebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje


Přímo v samotném okně plug-inu External Effect je také možno kliknout na tlačítko Measure Efect's Loop Delay for Delay Compensation. Po kliknutí na toto tlačítko se vyšle a zase vrátí signál, pomocí kterého je zpoždění celého systému změřeno a následně použito pro automatickou korekci zpoždění, které se běžně v Cubase používá pro všechny interní plug-in efekty.

Pokud máme zasebou zapojených vícero efektových procesorů, je potřeba zpoždění všech těchto jednotek v řetězci sečíst (pokud jsme hodnoty našli ve specifikacích) a nebo provést výše uvedený test při zapojení celého řetězce.

Případně lze s External FX spojit i MIDI stopu, pokud lze nastavení externího efektu ovládat pomocí MIDI příkazů. Takto vytvořenou sběrnici pak můžeme použít jako jakýkoliv jiný VST plug-in efekt. Zobrazuje se ve stejném seznamu v podsložce External Plug-ins. Smozřejmě jej lze použít jako efekt Insert i jako Send.

Nebojte se funkcí v DAW - Externí efekty a nástroje


External Instrument

Podobné hrátky můžeme zažít i s externím hardwarovým syntezátorem (resp. tónovým generátorem). I pro ty můžeme ve VST Connections (tentokrát v záložce External Instruments) vytvořit vlastní sběrnice. Po jejím vytvoření budeme muset nastavit jak fyzický zvukový vstup (tedy do kterých konektorů je připojen hlavní výstup z tónového generátoru), tak MIDI výstup (tedy jaký MIDI port je použit pri vysílání MIDI dat z Cubase do externího tónového generátoru, ve kterém se MIDI data mění na zvuk). Opět máme k dispozici parametry Delay a Return Gain pro nastavení zpoždění (resp. předbíhání vysílaných MIDI dat) a pro nastavení zeslabení/zesílení signálu.

Také externí nástroje lze následně použít jako ostatní VST nástroje, tedy zobrazují se přímo v seznamu Add Track > Instrument Track. Tímto způsobem lze zpřehlednit a zjednodušit práci s externími hardwarovými nástroji, pro které jsou jinak vždy zapotřebí dvě stopy - MIDI a Audio. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že i v tomto případě se de facto jedná o to stejné. Pokud s hardwarovým nástrojem pracujeme v režimu multitimbral (tedy používám vícero MIDI kanálů), je vhodně každou jednu stopu samostatně vyexportovat (nebo přetočit) do své vlastní Audio stopy. Takto pak můžeme pro každý jeden zvuk použít všechny interní efektové jednotky daného hardwarového nástroje.

Psáno pro: časopis Muzikus 2016/02

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-workshopy/Nebojte-se-funkci-v-DAW-Externi-efekty-a-nastroje~11~rijen~2016/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.