muzikus.cz na facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
workshopy
18.9.2013 Zdravím. Máme po prázdninách, a tak se pustíme opět do výuky. Intervaly máme za sebou, můžeme se tedy společně podívat na stavbu akordů a práci s nimi. Zaměříme se na obraty akordů, jejich druhy, použití, vzájemné vztahy, harmonické funkce atd.
12.9.2013 V minulém díle jsme si představili dvě nové stupnice, a to harmonickou moll a melodickou moll. V následujících příkladech si načrtneme příklady jejich užití jak v jejich základních tvarech, tak v jejich modálních podobách.
11.9.2013 V minulém dílu seriálu jsme se podívali na pár základních možností využití většího počtu počítačů ve studiu. Kromě hlavního počítače byl druhý počítač využit buď jako záložní systém nebo jako úložiště dat, která hlavní počítač využívá v reálném čase.
10.9.2013 Mikrofon je v naprosté většině případů prvním a leckdy i nejdůležitějším prvkem nahrávacího řetězce. Koneckonců se jedná o kus techniky, bez které by svět tak, jak ho známe, nemohl vůbec existovat.
5.9.2013 Ve všech předchozích dílech v tomto seriálu jsme si prozatím vždy nový harmonický materiál představovali ve formě arpegií. Stupnice jsme vždy zmínili jen v kontextu konkrétních licků, popřípadě k uvedení typu zvuků, se kterým jsme v daném kontextu pracovali.
4.9.2013 Komunikaci mezi dvěma nebo více počítači můžeme vyžadovat z různých důvodů a pro různé účely. Jedním z možných účelů je například zálohování dat na druhém počítači, využití úložiště druhého počítače, využití výkonu jiného počítače pro zpracování virtuálních nástrojů...
3.9.2013 Princip výměny informací pomocí světelných signálů je znám od dob, kdy lidské pokolení ovládlo tajemství ohně a začalo tak využívat všech jeho služeb.
31.8.2013 Pánové a dámy, dneska si ukážeme první reálný akord. Tedy souzvuk už tří tónu - tzv. kvintakord. Díky tomu můžeme pomalu vstoupit do úžasného světa harmonií, jejich funkcí, obratů akordů, spojovaní akordů atd. Prostě vše, co s tím souvisí.
29.8.2013 Poslední dva tří tónové kvintakordy, které jsme si minulý měsíc probrali, už zapadly do vod poněkud disonantněji znějících prvků. Jelikož se obě tyto arpeggia skládají z opakujících se intervalů, na hmatníku tvoří symetrické tvary vhodné pro rychlé posouvání po hmatníku.
28.8.2013 Moderní svět nabízí moderní způsoby vzdělávání. Nejsme už vázáni na lokální učitele, lektory a instruktory. Své znalosti a kvalifikaci můžeme zvyšovat i pomocí speciálních výukových hudebních aplikací. V lepším případě přímo on-line způsoby vzdělávání.

71-80 (535) 

na začátek posounout vzad předešlé 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 další posounout vpřed na konec