přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

klávesyYamaha RS7000 - univerzální a výkonný hudebně-produkční systém

5.5.2002 | Autor: Daniel Forró | sekce: pro muzikanty - testy

Yamaha RS7000 - univerzální a výkonný hudebně-prod

Yamaha RS7000 - univerzální a výkonný hudebně-prod

když byl na loňském frankfurtském veletrhu představen tento stolní přístroj společně s novým syntetizérem Motif a obsahuje jeho tónový generátor, jde spíše o velkého bratra MIDI grooveboxu RM1x, jakož i frázového sampleru SU700. Snadno si to odvodíte ze jména. Zatímco RM1x využíval pouze elektronické zvuky a MIDI řízení, SU700 pouze vzorky, v RS7000 Yamaha úzce propojuje oba tyto světy, a protože má velké zkušenosti i s DSP efekty a mixery, nechybějí ani tady. Výsledkem je kvalitní univerzální "výrobní studio hudby".

Popis
Velká krabice stříbrné barvy, na horním panelu všechny ovládací prvky a displej, na zadním konektory a prostor pro rozšiřující kartu, na předním panelu vlevo otvor pro SM kartu. Jednotlivé přehledně uspořádané bloky odshora dolů a zleva doprava:
- spínač, čtyři otočné ovladače a přepínač typu hlavního efektu
- sekce samplingu s vypínačem Loop Remix, tlačítka Sample Edit, Standby/Start-Stop a regulátor úrovně záznamu
- LED indikátory MIDI aktivity na vstupu a dvou výstupech
- otočný regulátor hlasitosti
- zeleně podsvícený grafický LC displej 64 x 240 bodů se čtyřmi funkčními otočnými regulátory a čtyřmi funkčními tlačítky
- přehrávací efekty sekvenceru se třemi otočnými ovladači a přepínačem jejich funkce
- zaslání efektu a hlasitost se čtyřmi regulátory
- LFO s regulací rychlosti a hloubky a přepínačem průběhu
- EG se čtyřmi regulátory a přepínačem Amp/Filter/Pitch společným s LFO
- Pitch sekce se dvěma regulátory a přepínačem portamenta
- filtr s ovladači ladění, resonance, hloubky EG a s přepínačem charakteristiky.
Ve spodní polovině panelu se nacházejí ovládací prvky uspořádané podobně jako na RM1x, takže kdo už s tímto přístrojem pracoval, neztratí se ani na RS7000. Je tu tlačítko Shift, ovládání sekvenceru (tlačítka Rec, Reset, Stop, Play, převíjení zpět a dopředu), LED displej pro tempo. Vpravo je blok základních režimů a subrežimů přístroje se šestnácti tlačítky, tlačítkem Exit a seznamy funkcí. Následují tlačítka Keyboard, Arpeggio On, dvě tlačítka přepínání oktáv pro dvouoktávovou "klávesnici" zcela dole (není rychlostně citlivá). Ta plní i jiné funkce než hraní - přepíná formální části, volí patterny, stopy, vypíná je aj. K ní patří i tlačítka Transpose, Mute, Track Select. Nad klávesnicí je sekce paměti pro scény s tlačítky Store, přepínačem Mute/Scene a pěti tlačítky. Vpravo je ještě tlačítko Tap/Pad Assign a dvě velká rychlostně citlivá tlačítka padů. Spolu s tlačítky klávesnice se využívají také pro psaní alfanumerických znaků.
Naprostá většina tlačítek má LED indikaci, v případě přepínacích tlačítek i několik, takže vždy přesně víte, co je zrovna zapnuto, nebo jak je nastaveno.
Na zadním panelu je zásuvka pro síťový kabel, vypínač, MIDI vstup a dva výstupy, SCSI konektor (padesátipinový malý), jack pro nožní spínač, regulátor kontrastu displeje, dva mono jacky pro stereo vstup, dva pro stereo výstup, stereo jack pro sluchátka (měl být raději na předním panelu). Dole je prostor pro I/O kartu AIEB2.
Celkové zpracování přístroje je robustní a design je elegantní.

Tónový generátor
Má 62hlasou polyfonii a šestnáctinásobný multirežim, jako obvykle jde o Yamaha technologii AWM2 a k dispozici je 1054 presetů a 63 bicích sad plus GM zvuky. I když jsou tu i standardně používané zvuky z oblasti popu, rocku a jazzu jako elektrifikované klavíry, varhany, smyčce a žestě, hlavní důraz byl kladen na elektronické zvuky. Všechny zvuky vynikají tou nejvyšší současnou kvalitou, celkový zvuk přístroje má dostatečný tlak a brilanci, vykazuje ale menší basy - což lze napravit pomocí ekvalizérů na jednotlivých partech nebo pomocí hlavního ekvalizéru. Zvuky jsou pro přehlednost uspořádány do patnácti kategorií.
Editace zvuku probíhá metodou pozitivního nebo negativního posunu vybraných parametrů vzhledem k předprogramované hodnotě (tedy relativní offset). Pro rychlou práci naživo se to jistě hodí, na druhou stranu přicházejí uživatelé s hlubšími znalostmi a potřebami detailního programování zkrátka. Ze zajímavějších parametrů, vhodných zejména pro výrobu současného popu, bych jmenoval tradičně vynikající Yamaha filtr (konfigurovatelný jako spodní propust se strmostí 12/18/24 dB/oktávu, horní propust, pásmová propust nebo pásmová zádrž), možnost synchronizace LFO pomocí MIDI (šest průběhů) a možnost vytváření vlastního průběhu LFO.

Sampler
Je dnes už nenahraditelným prostředkem výroby a provádění hudby, ať jde o pop nebo experimentální elektronickou hudbu. V oblasti popu se využijí zejména bicí i jiné smyčky, riffy, vokály a zvukové efekty. To vše umožňuje interní sampler v RS7000 vyrábět, zpracovávat a využívat ve spojení a tempovém synchronu s MIDI stopami. Základní paměť má 4 MB, lze ji rozšířit na 64 MB pomocí standardních paměťových modulů SIMM. Pak máte asi 6:20 minut pro záznam v kvalitě CD. K dispozici jsou vzorkovací kmitočty od 5 po 44,1 kHz, vzorkovat se dá stereo i mono. Kromě možnosti zaznamenat vzorky přímo do paměti přístroje (z analogových vstupů, v případě instalace I/O karty i z digitálních vstupů, a to i vzorkovacími kmitočty 32 a 48 kHz) je možné i nahrávání výstupu (resampling), a to i několikrát, vždy s jinými efekty. Kromě načítání hotových vzorků ve vlastním formátu má uživatel možnost importu vzorků ze SM karet nebo SCSI médií ve formátech aiff, wav, Yamaha A série a SU700.
RS7000 rozeznává dva typy vzorků - laděné a sady, před záznamem je nutné jeden typ vybrat. V případě laděného vzorku je k dispozici jeden vzorek po celé klaviatuře, který se přelaďuje (bohužel jenom jeden). Sada obsahuje 128 mono nebo 64 stereo vzorků, na každou klávesu jeden. V paměti může být maximálně 256 vzorků. Z nich je 128 "lokálních" a dají se použít jenom v jednom stylu, 128 "globálních", které lze použít ve všech stylech.
Vysokou kvalitu záznamu i přehrávání zajišťuje 20bitová A/D konverze s 64násobným převzorkováním a 24bitová D/A konverze se 128násobným převzorkováním. Přístroj je vybaven rozsáhlými možnostmi editace vzorků, celkem 13 jobů. Ze zajímavějších zpracování vzorků bych jmenoval Slice, Loop Remix, časová komprese, změna výšky nebo vzorkovacího kmitočtu, převod stereo/mono aj.
Další zajímavostí sampleru je možnost nahrávat vzorky přímo v reálném čase do paměti při běžícím sekvenceru. Nahrává se tak, jak jsme zvyklí z vícestopých rekordérů nebo HD rekordérů. Metodu nazývá firma ISS - sekvencer s integrovaným samplingem. Je tu několik režimů: Kit + Note zaznamená vzorky a k nim na stopu sekvenceru spouštěcí MIDI data v odpovídajících místech, to vše zcela automaticky. Tak jsou vzorky a fráze spouštěny ve správný moment bez nutnosti vše složitě programovat. Režim Slice + Seq analyzuje vstupní materiál a rozdělí jej inteligentně na úseky, každému dodá na stopu sekvenceru spouštěcí MIDI data. RS7000 při přehrávání resyntetizuje konce úseků tak, aby na sebe i při zpomalení nebo zrychlení plynule a přirozeně navazovaly. Kromě toho lze na takto zaznamenaná audio data uplatnit veškeré MIDI funkce jako groove, změny rychlostních dat a trvání vzorků, což není s běžnými samplery možné. Navíc RS7000 automaticky přiřazuje jednotlivé úseky klávesám, takže je možné je individuálně přehrávat (třeba ve zcela jiném pořadí).

DSP jednotky
Jsou celkem čtyři: dozvuk s dvanácti typy; zpoždění/chorus s dvaceti pěti typy; variabilní se sto typy; hlavní výstupní s osmi typy.
K tomu je nutno připočíst i ekvalizéry pro jednotlivé party (s pěti typy) a hlavní čtyřpásmový parametrický ekvalizér na výstupu. Efekty lze použít jak na interní, tak i na externí signál přivedený do stereo vstupu.
Je jen škoda, že jsou efektové jednotky specializovány, neuškodilo by, kdyby se všechny dostaly na všechny efektové algoritmy (jako variabilní jednotka). Právě tam jsou ty nejzajímavější, namátkou uvedu kromě dozvuků a ozvěn zkreslení, kruhový modulátor, LoFi, dynamické efekty apod. Trochu to napravuje skvělý hlavní efekt, kde jsou efekty vhodné pro současnou taneční produkci jako Slice, LoFi, Isolator, Multicompressor apod. Jeho změny v reálném čase není ale bohužel možné nahrát do sekvenceru.
Existují tu ještě další "efekty" při přehrávání skladeb, ale nejde o audio efekty, nýbrž o procesování MIDI dat. Tak je možné např. zpomalit relativní hustotu stopy až na čtvrtinu, nebo naopak až čtyřikrát zrychlit vůči ostatním, lze pracovat s přidáváním mixtur (Harmonize), echováním nebo změnami timingu (gate, swing). Některé z těchto procesů jsou náročnější na polyfonii přístroje.

Mixer
Kromě nastavování hlasitosti jednotlivých kanálů lze měnit i úroveň zaslání do třech DSP, dále je na každý kanál výše zmíněný EQ - pracuje jako dvoupásmový Shelf nebo jednopásmový parametrický (plus další tři typy - 6/12/18 dB boost). I když zrovna nejde o 02R, jsou to dostačující možnosti vzhledem k typu přístroje.

Sekvencer
Nabízí šestnáct stop, kapacitu 259 000 not, rozlišení 480 tiků na jednu čtvrťovou, maximální polyfonie 124 hlasů, tempo 1 až 300 bpm. Samozřejmostí jsou režimy pattern, řetězec patternů, skladba. Záznamové režimy: v reálném čase s nahrazením nebo navrstvením, krokový (včetně záznamu kontrolérů!) a krokový do mřížky (s určitými limitacemi - ukazuje jenom jeden takt jedné stopy, přepínat se dá jenom při zastaveném chodu), pro režim skladby nechybí metoda letmého střihu. Je možné měnit rytmický rastr pro mřížku, a vyrábět tak vlastní groovy.
V režimu patternu je k dispozici šestnáct stop pro fráze, prvních osm slouží bicím nástrojům. K dispozici je 5980 presetových frází pro jednotlivé nástroje, které může uživatel ihned využít jako základ svých skladeb. Je možné zaznamenat 1024 uživatelských patternů, jsou organizovány jako 64 stylů se šestnácti formálními částmi (přímo z panelu lze volit prvních deset). Na každý styl je tedy možné mít 256 uživatelských frází. Délka patternu je omezena na 256 taktů, což se ani nedá chápat jako omezení. Tento režim je bezesporu pro živou hru nejzajímavější, protože umožňuje spontánní přístup ke všem šestnácti stopám.
V režimu řetězce patternů se nabízí jedna stopa pro patterny, jedna tempová a jedna pro scény/vypínání stop. Takových řetězců je možné mít v přístroji dvacet. Dají se konvertovat na skladby a exportovat jako SMF. Teprve v tomto režimu je možné využít všech šestnáct formálních částí stylu.
V režimu skladby nabízí přístroj šestnáct stop pro sekvence, jednu tempovou a jednu pro scény/vypínání stop. K dispozici je dvacet skladeb.
Kdykoli je možné do stopy vložit informaci o přepnutí zvuku, takže je počet nástrojů použitých ve skladbě neomezen.
Pro všechny režimy sekvenceru je tu mnoho editačních funkcí, celkem 76. Pro přehrávání skladeb jsou tu efekty reálného času jako harmonizace, posun not, rychlostních dat, změna trvání not, zahuštění nebo zředění rytmické pulsace, posun stopy v čase, swing. Je tu i MIDI zpoždění s možností zpětné vazby a již v souvislosti se vzorky zmíněná funkce Loop Remix - zde pracuje s MIDI daty.
Kromě vlastního datového formátu rozumí sekvencer i SMF formátu 0 a 1 a importuje i formát RM1x (jak patterny, tak i skladby).
Patterny i fráze (i ty z příslušenství) jsou dobře naprogramovány, ale nevykazují kdovíjak velkou nápaditost nebo originalitu. Poslouží spíše jako zdroj inspirace. Naštěstí v nich většinou nejsou melodické linie, ty už musí zaplaťpánbu programovat uživatel sám. Některé styly, jako hip hop užívající akustické nástroje, by bylo lepší programovat se samply než s využitím interních zvuků.

Arpeggiátor
Patří svými možnostmi spíše k průměrným, na rozdíl od výborně vybavených arpeggiátorů v jiných Yamaha nástrojích (EX, CS6x aj.). Nabízí pět základních typů, funkce Sort, Hold a nastavitelný oktávový rozsah. Dá se spouštět z miniklávesnice.

Ovládání
Protože přehledné ovládání vyžaduje kromě mnoha ovládacích prvků i velký displej, není možné solidní přístroj udělat příliš malý. Zákony ergonomie se obejít nedají, lidská ruka má určité dané rozměry. Proto budí RS7000 respekt rozměry 440 x 363 x 134 mm a váhou 7 kg. Uživatel nemá ani ty nejmenší ergonomické problémy a rychle si na ovládání zvykne. Je usnadněno velkým displejem s nastavitelným kontrastem, funkčními ovladači a tlačítky, spoustou indikačních LED i seznamy funkcí na panelu.
Přesto je tu několik maličkostí, které tu být nemusely - některé funkce je možné aktivovat jenom při zastaveném chodu sekvenceru (Record, Edit a Job). Nebo dobře myšlená možnost přeprogramovat funkce osmnácti otočných regulátorů může způsobit spíše malý zmatek, protože pak chybí možnost optické kontroly, co vlastně ovládají. Okamžité přepnutí patternu na další šestnáctině vyžaduje velmi přesné spouštění. Tlačítka Shift a Mute leží daleko od sebe, což znesnadňuje aktivaci Solo funkce jednou rukou. Rovněž tlačítko Exit je často nutné tisknout vícekrát, než se dostanete z bludiště vnořených menu.
Díky relativní složitosti a množství funkcí je nutné se s přístrojem hlouběji seznámit (např. v porovnání s podobnými výrobky jiných firem). To bych ale neviděl jako mínus, naopak - přístroj se alespoň dlouho neomrzí. Při zacházení s ním bude 350stránkový návod velkou pomocí - je výborně napsán.

Příslušenství
V ceně je SM karta 8 MB s 56 styly (v tom jsou dva Autoload soubory, styly mají deset formálních částí), CD-ROM s dvanácti dalšími styly (MIDI + vzorky), demoverze editoru Sonic Foundry ACID Xpress, Yamaha TWE editor a CD-ROM s 25 smyčkami. Samozřejmě i návody a síťový kabel.
Přikoupit je možné rozšiřující I/O kartu AIEB2 (nabídne dalších šest audio výstupů, optický a koaxiální digitální vstup a výstup), 2 x SIMM pro rozšíření RAM paměti pro vzorky. Také další SM karty, SCSI HD, ZIP nebo CD-ROM mechaniku apod.

Závěr
Jde o profesionální kombinaci syntetizéru, sampleru, mixeru s efekty a sekvenceru. Nabízí opravdu hodně za přijatelnou cenu 62 990 Kč. I/O karta AIEB2 by měla stát okolo 9000 Kč a pro seriózní studiovou práci je nutností. V každém případě je práce s takto koncipovaným přístrojem radostná, zábavná, intuitivní a rychle a bez hlubších hudebních znalostí se dostanete k žádanému výsledku, kterým je moderně znějící aranžmá. Co víc si v dnešní době přát? Kdo by se dnes přece zdržoval nějakým náročným studiem hudby, že ano? Na to máme stroje.

info
- Yamaha RS7000 je univerzální a výkonný hudebně-produkční systém sestávající ze syntetizéru, sampleru, mixeru s efekty a sekvenceru. Cena je 62 990 Kč.
plus
- celková koncepce
 • kvalita zvuku
 • vynikající ROM zvuky
 • funkce sampleru
 • DSP efekty
 • ovládání
 • kompatibilita
 • funkce v reálném čase
  minus
  - při běžícím sekvenceru není možné se dostat na všechny funkce na panelu
 • arpeggiátor nenabízí mnoho možností
 • Master efekty není možné zaznamenat do sekvenceru
 • bohužel není možný tradiční multisampling

  Psáno pro: časopis Muzikus 2002/04

 • Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/Yamaha-RS7000-univerzalni-a-vykonny-hudebneprodukcni-system~05~kveten~2002/

  Komentáře

  celkový počet: 3

  Matus B  super recenzia
  Jizvic  JE to tak
  Underbeat  Yamaha rs7000

       
   
   
  &;

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.