přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

softwareVSL Vienna Ensemble Pro - spojení dvou počítačů do jednoho hudebního systému

13.10.2013 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - testy

Automatizační panel


Nestává se často, že by mi šéfredaktor dovolil psát úplně o čem chci, zejména když produkt ani nemá v ČR samostatnou distribuci. Článek (záměrně nepíši recenze, protože o tu v pravém slova smyslu nepůjde) o VSL Vienna Ensemble Pro (zkráceně VE Pro), je výjimkou.

Aplikace slouží k jednoduchému a elegantnímu, zato však poměrně vyhledávanému sloučení dvou - nebo více - počítačů (s Windows nebo Mac OS X, přičemž může jít o libovolnou kombinaci: všechny počítače se stejným operačním systémem nebo libovolná kombinacieobou systémů) do jednoho hudebního systému. Jeden počítač se v tomto systému chová jako řídící (master) a ostatní (jednu licenci lze použít až na tři různé počítače) jsou řízené (slave).

Princip a zapojení

Na řídicím počítači bude pravděpodobně nainstalované nějaké DAW - Cubase, Nuendo, Pro Tools, Logic, Digital Performer, Sonar... Toto DAW bude obsahovat všechny zvukové nebo MIDI (které se následně promění v nástrojové) stopy. Zároveň bude toto DAW hostitelskou aplikací pro řídicí část softwaru VE Pro, která je pochopitelně v podobě plug-inu (VST, AU, RTAS). MIDI data, která se mají následně změnit na data zvuková pomocí nějakého virtuálního nástroje, jsou nasměrována do „virtuálního nástroje“ Vienna Ensemble Pro. Odsud jsou data vysílána po ethernetové síti do druhého (případně třetího a čtvrtého) počítače. Na dalších slave počítačích běží druhá část aplikace - Vienna Ensemble Pro Server (a to buď 32bitová nebo 64). Tato aplikace je hostitelskou aplikací pro virtuální nástroje a efekty (VST a AU). Zde se tedy stopy patřičně zpracují a následně je zvuk vysílán zpět (buď jeden smíchaný stereo a nebo opět rozmíchaný, stopa po stopě) do hlavního počítače a zpět do DAW. Zde už lze s přijatými daty pracovat stejně jako s jakýmikoliv jinými daty z virtuálního nástroje. Tedy například aplikovat na něj další efekty. V případě, že přijde signál ze sSlave počítače rozmíchaný, lze nastavit poměry hlasitostí, panoramu atd.

Pokud chceme v tomto systému pracovat s virtuálními nástroji, budeme používat VSTi, případně AUi s názvem Vienna Ensemble Pro. Pokud chceme do systému vysílat zvuková data, budeme používat plug-iny VST/AU Vienna Ensemble Pro Audio Input. Pak už je postup stejný. A musím říci, že také jednoduchý! Nevyznám se v počítačových sítích, ale tady jejich znalost opravdu není potřeba. Stačí kliknout na tlačítko Connect a ze seznamu vybrat virtuální server, který je k dispozici (ten se vytvoří při startu aplikace VE Pro Server) a nebo jednoduše vytvořím server nový. Tím se mezi sebou plug-in a server propojí a okamžitě mohu začít pracovat.

Nastavení plug-inu


Výhody tohoto systému jsou zřejmé, komunikace probíhá po jediném ethernetovém kabelu. Nejsou potřeba žádná další zařízení (jako například v případě Steinberg VST System Link, kde byly zapotřebí zvukové karty na obou počítačích a také dvě licence Cubase/Nuendo). Virtuální server na slave počítači může být jak 32bitový, tak 64bitový (pochopitelně jen v 64bitovém operačním systému). Dokonce mohou 32bitový a 64bitový server běžet vedle sebe a je možné vysílat signál do každého z nich nezávisle.

VE Pro neřeší podporu 32bitových plug-inů v 64bitové hostitelské verzi VE Pro, a ani opačně (Tedy není zde něco jako VST Bridge nebo AU Bridge. Řešit by to pochopitelně mohl jBridge, nicméně to už není nativní řešení firmy VSL, a ani to nemám vyzkoušené). To ale vůbec nevadí, právě díky výše zmíněné možnosti běhu obou verzí vedle sebe. V 32bitové hostitelské aplikaci jednoduše běží 32bitové plug-iny a v 64bitové, logicky, 64bitové plug-iny. Bohužel ale není možné vysílat signál z jednoho serveru do druhého, tedy například zpracovávat data nejdříve pomocí 32bitových signálových procesorů a následně pomocí 64bitových. Samotná aplikace VE Pro jednoduše plug-in Vienna Ensemble Pro nezobrazuje.

Plug-in a prázdný mix


Mixážní pult

Hostitelská část VE Pro se chová jako kompletní mixážní pult a z velké části tak i vypadá. Kromě insert efektů, které jsou aplikovány na každou jednu stopu, lze pracovat i se sendy a používat tak jeden společný efekt na větším počtu stop s různými intenzitami.

Stereopozice mixu (v případě použití stereo) je vyřešena zajímavou podobou, kterou firma VSL nabízí i samostatně jako plug-in s názvem PowerPan. Ten je součástí balíku plug-inů Vienna Suite. Tato podoba panoramu řeší nejen doleva-doprava, ale řeší i šíři daného stereo signálu. K dispozici je ale i surroundová verze.

Plug-in nepřipojen


Podobně jako v moderních softwarových DAW, i VE Pro umožňuje pokročilou a intuitivní práci s plug-iny. Mám na mysli především přesouvání nebo kopírování plug-inů z jedné stopy do druhé, změnu pořadí jednotlivých plug-inů mezi sebou v jedné stopě a podobně.

Nejhůře je
ze všech profesionálních DAW zatím podporován Digital Performer. Ten má problémy se synchronizací při použití většího počtu kanálů a serverů. Apple Logic je v závěsu. Problémy se synchronizací sice nemá, ale musí se kvůli tomu podstoupit určitá “operace”. Bezproblémová integrace je v Cubase (pochopitelně i Nuendo) a Pro Tools. Při použití VST 3 jsem neměl problém ani ve Studio One. Více, než na samotném DAW tedy bude záležet na standardu plug-inu, který použijeme. AU v tomto ohledu evidentně něco důležitého chybí.

Jednotlivé stopy lze pochopitelně označit vlastním názvem, lze měnit barvy atd. Celý mix lze zobrazit v širokém a nebo hubeném provedení. Počet plug-inů na každou jednu stopu (ať v Inserts nebo Sends) není omezen. Přidáním nového plug-inu se jednoduše mix zvýší.

Nastavení instance


Zajímavostí je i komunikace ve směru ze serverové aplikace do DAW. Přímo v aplikac VE Pro je tlačítko Play. To umožňuje aktivovat přehrávání DAW aplikace, která je k dané VE Pro připojené. Funkce se velmi hodí. V okamžiku, kdy mícháme nástroje v prostředí VE Pro, nemusíme pro spuštění projektu přepnout do DAW.

Některým uživatelům by mohla chybět možnost použití zvukových kanálů ze zvukové karty počítače, kde běží server VE Pro. To bohužel opravdu nejde. Aplikace pracuje pouze se zvukovými (případně MIDI) daty, které přijme z prostředí DAW a z řídicího počítače.

Nešťastná automatizace

Poněkud nestandardně je vyřešená automatizace parametrů. Ve finále je možné automatizovat všechny parametry, a to i včetně všech parametrů jednotlivých plug-inů, ať už se jedná o virtuální nástroj nebo efekt. Pro nastavení automatizace slouží samostatný panel Automation Mapping. Zde je nutné ručně (a nebo kliknutím na tlačítko L - Learn) přiřadit zdroj, jakým budeme data ovládat (tedy vybrat některý z interních parametrů 1 až 512 a nebo zvolit libovolný MIDI kontrolér libovolného MIDI kanálu), a také samozřejmě parametr, který budeme ovládat (kontextovým menu se postupně proklikáme: konkrétní stopa, konkrétní plug-in, konkrétní parametr). Takto si vytvoříme vlastní mapu automatizací, což není moc pružné a rychlé. Ale ve výsledku to nakonec funguje.

Na jednom počítači

Svůj smysl má i použití této aplikace na jednom počítači, a to hned z několika důvodů. Prvním důvodem je právě poněkud přelomová doba 32bitového a 64bitového softwarového světa. Samotná hostitelská aplikace (DAW) může běžet ve 32bitovém režimu, a můžete tak využívat všechny vlastnosti DAW, které dosud nejsou v 64bitové aplikaci k dispozici (ano, dnes už je 64bitový ReWire, hardwarové DAW ovladače obvykle fungují v 64bitovém DAW, ale je to stále poněkud nejistá novinka). Data pak mohu s 32bitové DAW vysílat do 64bitové VE Pro, kde lze využívat všech výhod 64bitové aplikace (tedy adresování mnohem více paměti RAM, tedy možnost práce s velkými zvukovými knihovnami, jako jsou například právě Vienna Instruments, EastWest, NI Kontakt, Spectrasonics a další).

Druhé možné použití je v případě, kdy často (nebo vždy) používáme jedno vlastní nastavení virtuálních nástrojů a mixu, ale měníme projekty a nebo dokonce řídicí DAW. Kompletní nastavení mixu, včetně načtených zvukových knihoven, jejichž otevření obvykle trvá několik minut, lze uložit přímo v rámci aplikace VE Pro. To znamená, že všechna tato náročná data se načítají pouze při prvním startu. Pak můžeme jeden projekt v DAW zavřít, otevřít jiný, který používá stejné zvukové sady, a vše je otevřeno během okamžiku. V DAW se načtou pouze MIDI data, což je hned. VE Pro už nic nenačítá, data už jsou načtená z předchozího projektu, což umožňuje právě vlastnost připojení k již dříve spuštěnému serveru.

Mimochodem, VE Pro umí pracovat s MIDI porty, a tedy s větším počtem MIDI kanálů, takže nejsme omezeni 16 kanály (díky podpoře až 48 MIDI portů lze celkem pracovat s 768 MIDI kanály). Skvěle to funguje zejména ve VST 3, ale i hostitelských aplikacích RTAS. Starší verze - VST 2 - tuto možnost nepodporuje a i při použití AU plug-inu se musí dělat určité „kroky stranou“, ale nakonec to také funguje.
Dalším důvodem může být chuť nebo potřeba použití Vienna MIR Pro. Ale o tom až jindy.

Mixer a knihovna Epic Orchestra


Na vícero počítačích

Při práci s větším počtem počítačů se mi osvědčilo virtuální propojení těchto počítačů (pomocí VPN apod.). Díky tomu používám jednu klávesnici, jednu myš, jeden (respektive jednu sadu dvou) LCD displejů. Nemusím se otáčet s židlí a nemám zmatek v tom, jakou myš, od jakého počítače zrovna držím v ruce. Jednoduše přepnu do jiné aplikace, kde vidím a mohu kompletně vzdáleně řídit druhý (případně další) počítač. Toto řešení považuji za velice ergonomické a celou mou práci zrychluje. Nicméně s VE Pro jako takovou to v podstatě nesouvisí.

Ochrana USB klíčem

Licence VE Pro, stejně jako ostatní produkty firmy Vienna Ensemble, především tedy zvukové knihovny symfonických nástrojů, je chráněna pomocí hardwarového USB klíče USB Steinberg Key (dříve Syncrosoft Key). Je tedy používán stejný ochranný klíč jako pro Cubase, WaveLab, virtuální nástroje Arturia aj. Firma VSL tento klíč prodává také a ve svém obchodě jej nazývá ViennaKey. Jedná se ale o naprosto totožný klíč, jako Steinberg Key. Jak již bylo řečeno, jednu licenci lze aktivovat až na třech hardwarových klíčích. Celkem lze tedy na jednu licenci v systému používat až čtyři počítače. Aplikace v podobě plug-inu svůj licenční klíč nepotřebuje. Tři licence jsou tedy použité na tři slave počítače. To je myslím velice fér politika.

Latence

Řadu uživatelů asi bude zajímat latence celého systému. V systému jako takovém se při nastavení různé buffer size nezobrazuje. Po rozbalení možností je ale vidět, že se počítá s opravdu profesionálním nasazením. Velikost bufferu lze nastavovat až do 32 GB, tedy pro stroje, které mají 32 a více GB RAM. Pro Tools zobrazují cca 320 samplů zpoždění na straně plug-inu, plus nastavený počet samplů v hostitelské (serverové) části VE Pro. Podle mého názoru, vzhledem k předpokládanému použití, ale latence nehraje v podstatě vůbec roli. VE Pro není myšlená jako aplikace pro živé hraní nebo i přehrávání zvuku, během záznamu MIDI dat. VE Pro používám v okamžiku, kdy už mám veškerý materiál zaznamenaný a potřebuji jej „překlopit“ do kvalitních a náročných zvuků. Následně už můžu pochopitelně data dále upravovat, ale nepočítám s živým záznamem. A těch pár desítek milisekund zpoždění mě při poslechu a off-line editaci opravdu nevadí.

Další software

Vienna Ensemble Pro není pouze softwarem pro komunikaci mezi DAW na jednom počítači a hostitelským prostředím na druhém počítači. Je také nutným hostitelským prostředím pro Vienna MIR, což je velmi zajímavý konvoluční reverb (na rozdíl od ostatních konvolučních revrbů, impulzy nebyly snímány pouze ve stereu, ale je jich mnohem více). Vienna MIR Pro se prodává samostatně.

Při zakoupení VE Pro dostane zákazník zvukovou knihovnu Eipc Orchestra. Ta obsahuje 9,36 GB velkou knihovnu (vzhledem k tomu, že jsou data komprimovaná, na disku zabírá knihovna pouze 6,2 GB) menšího klasického orchestru. Paleta nástrojů je v podstatě kompletní - smyčce, dřeva, žestě, perkuse. K dispozici je ale jen velmi málo základních artikulací. Vlastně se jedná o lákadlo, aby si zákazník koupil další zvukovou knihovnu VSL.

Mixer Panoramy Surround Panorama


Paradox závěrem

Paradox celého zapojení tkví v tom, že master počítačem bude pravděpodobně ten nejméně výkonný z celého systému. Obvykle stačí pouze to, aby splňoval minimální systémové požadavky pro chod DAW. Počítač se samotným DAW již pravděpodobně nebude zatěžován hromadou plug-inů, ať již virtuálních nástrojů nebo efektů. Ty budou zpracovávány na ostatních slave počítačích. Proto budou tyto počítače potřebovat velké množství výpočetního výkonu. Master počítač bude tedy jen přehrávat určité množství zvukových souborů nebo MIDI dat a data vysílat do VE Pro, což samo o sobě není nijak extra náročné.

Úplný závěr

Aplikaci VE Pro považuji za velice užitečnou. Kdokoliv, kdo pracuje s většími zvukovými knihovnami nebo většími projekty a naráží na omezený výkon jednoho počítače, by se na ní měl určitě podívat. Z webových stránek výrobce je ke stažení i zkušební verze. Neříkám, že se jedná o jediné řešení tohoto problému na trhu. Ale je fakt, že řešení je velice intuitivní a obsluhu bez problémů zvládne i muzikant nebo zvukař, který jinak nechce mít s počítačovými sítěmi nic společného. Díky smysluplné možnosti použití i v rámci jednoho počítače a díky jedinému způsobu, jak pracovat s Vienna MIR, se navíc hodnota tohoto softwaru zvyšuje. A cena, za kterou se prodává, je velmi dostupná.

Plus:
- jednoduchá obsluha a nastavení
- kompletní komunikace po jediném ethernetovém kabelu
- možnost práce se 48 MIDI porty
- možnost chodu 32bitového a 64bitového serveru vedle sebe, ale i většího počtu serverů současně
- možnost vysílání jak zvukových, tak MIDI dat z DAW aplikace
- možnost rychlého načítání projektů se stejnou zvukovou sadou
- pěkné grafické prostředí
- zvuková knihovna Epic Orchestra v ceně

Mínus:
- složitější práce s automatizací
- nemožnost pracovat s fyzickými vstupy/výstupy zvukové karty slave počítače (ale když si představím, co vše by bylo nutné okolo toho řešit, dobře, že je to tak, jak to je)
- mírně komplikovanější obsluha než při práci s jedním DAW a jedním mixážním softwarovým pultem uvnitř DAW

Technická specifikace:
počet kanálů VE Pro: neomezeně
počet MIDI portů: 48
počet MIDI kanálů: 768
podporované plug-iny (v DAW): VST (2 a 3), AU (pouze Mac OS X) a RTAS (Pro Tools 7.3 a vyšší)
podporované plug-iny (v hostitelské části): VST (2 a 3), AU (pouze Mac OS X)
minimální verze systému PC: Windows 7
minimální verze systému Mac: Mac OS X 10.6
minimální požadovaný procesor: Intel Core 2 Duo (nebo AMD Athlon 64 X2 pro PC)
minimální velikost RAM: 2 GB
počítačová síť: gigabitové propojení mezi počítači master a slave
velikost obsažené zvukové knihovny: 6,2 GB na disku, vlastní nespakovaná knihovna obsahuje 9,6 GB vzorků
bitová hloubka vzorků zvukové knihovny: 24 bit

www:
www.vsl.co.at/en/211/497/1685/1990/1991/1680.htm

Psáno pro: časopis Muzikus 2013/01

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/VSL-Vienna-Ensemble-Pro-spojeni-dvou-pocitacu-do-jednoho-hudebniho-systemu~13~rijen~2013/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.