přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

klávesyRozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů

27.07. | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - testy

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Ve dvou minulých dílech jsme se podívali na základní moduly Lighpad Block a Seqboard Block. Tyto moduly modulárního systému ROLI Blocks lze rozšiřovat o další, které již fungují jako ovládací jednotky těchto základních modulů. A na ty se podíváme dnes. V současné chvíli jsou k dispozici tři: Live Block, Loop Block a Touch Block.

Ovladače MPE se pro svou vysokou expresivitu skvěle hodí do studia. Ale jejich hlavní sílu poznáme při živém hraní, kdy můžeme skutečně s nástrojem žít v reálném čase. A toho jsou si v ROLI evidentně vědomi, a proto ke svým modulárním ovladačům MPE moduly Blocks nabízejí další, které práci při živém vystoupení usnadňují nebo obohacují. Jedná se o kvádry poloviční velikosti, než je Lightpad Block, nebo i čtrtinové velikosti, a to Seaboard Block. K ostatním modulům ROLI Block se opět připojují pomocí magnetů.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


ROLI Noise
Než se ale pustíme do popisu těchto modulů, musíme si něco říci o aplikaci ROLI Noise pro Android a iOS. Tuto aplikaci lze stáhnout zdarma, a vlastně se jedná o zvukové jádro ROLI Blocks. Zatímco ROLI Blocks jsou „jen“ (skvělé) ovladače MPE, právě Noise vydává zvuk. V této aplikaci můžeme vytvářet (a sdílet) vlastní projekty, které mohou obsahovat celý song, a ten může sestávat ze čtyř nástrojů (tracků). Samotný Song je matrice 4 x 4 smyček (trošku ve stylu Ableton Live). Takové matrice můžeme mít v jednom Songu tři (tři stránky). Tuto matrici lze ovládat (jednotlivé smyčky spouštět) například pomocí Lightpad Blocku, ze kterého lze řídit i mix.
Další částí aplikace Noise jsou nástroje (Instruments), které jsou v daném Songu použity. Na ty lze samozřejmě hrát i živě, tedy k připravenému materiálu (podkladu) hrajeme nějaký part živě. Pochopitelně ideálně s pomocí ovladače MPE v ROLI, tedy buď Lightpad Blocku nebo Seaboard Blocku. A tady už může ROLI v aplikaci Noise vydělávat. Kromě základních cca 200 zvuků, které dostaneme k Noise zdarma, existuje řada rozšiřujících zvukových balíčků, které stojí zhruba od sto do dvě stě padesáti korun. Tak můžeme získat zvuky další a ROLI peníze. Nutno říci, že zvuky jsou to většinou opravdu podařené a vybere si snad každý. Od moderních „elektronických“ zvuků, až po klasické akustické nástroje od SWAM, s nimiž si díky MPE můžete opravdu vyhrát.
Poslední sekcí je už jen Studio, které slouží pro správu připojených ovladačů ROLI Blocks.

Live Block
Tento modul usnadňuje živé hraní. K dispozici je deset tlačítek, která ovládají různé funkce aplikace Noise. Pomocí jednoho tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými zvuky, smyčkami a stopami. Jiné tlačítko umožní přístup k celkové výstupní hlasitosti, kterou následně můžeme upravit pomocí dvou posledních tlačítek. + a -. V článku o Lightpad Blocku jsem psal o tom, že matici lze upravit tak, že nezobrazuje tóny chromaticky, ale pouze vybrané tóny určené tóniny. A právě tóninu můžeme vybrat pomocí dalšího tlačítka, a to Live Block. Lightpad Block lze nastavit také tak, že namísto jediné noty vysílá rovnou celý akord (samozřejmě opět můžeme nastavit, zda se jedná o akord durový, mollový, septakord atd.). A právě o aktivaci připravených akordů se stará další tlačítko. Nejen akordy, ale i celá arpeggia lze vysílat po stisku jednoho padu. K tomu pomůže další tlačítko. Ve spodní části máme tlačítko pro zapnutí/vypnutí Sustain Pedalu. Přepínání oktáv o tři oktávynahoru i doů a možnost označení oblíbeného zvuku. To vše uzavírají již zmíněná tlačítka + a -, pomocí kterých nastavujeme parametry zvolené výše uvedeným tlačítkem.
Pro živé hraní může být tento modul dobrým pomocníkem. Osobně jsem na jednu stranu velmi rád, že zde máme k dispozici Sustain Pedal, po kterém jsem volal v článku o Seaboard Blocku. Na druhou stranu tento „pedál“ musíme aktivovat a deaktivovat rukou. Takže výhoda toho, že ruce můžeme stále držet na našem ovladači a pedál bychom mohli ovládat volnou nohou, odpadá. Přemýšlím tedy o tom, jaký je rozdíl mezi tím, když daný tón prostě podržím prsty na ovladači MPE v Blocku anebo jej přidržím tlačítkem Sustain. Jistě, Sustain má smysl v případě, kdy chci podržet ještě další tóny, které bych už nepodržel. Ale nemohu se zbavit toho, že nožní pedál by prostě fungoval lépe.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Loop Block
Tento modul komunikuje s částí Song aplikace Noise. Série deseti tlačítek začíná stejně jako u Live Blocku, tedy tlačítky pro přepínání režimů oblíbených zvuků/smyček/stop a tlačítkem hlasitosti. Následuje tlačítko pro změnu tempa Songu. Pomocí tlačítka Snap lze zkvantizovat nahranou smyčku tak, aby časově seděla v tempu a beatu daného Songu. Pomocí tlačítka Undo se můžeme vrátit zpět v záznamu. V dolní části najdeme tlačítko pro spuštění a zastavení přehrávání smyček a také pro záznam vlastní smyčky. Posledním tlačítkem (pomineme-li již zmíněná tlačítka + a -), je tlačítko pro přístup do režimu demo. V tomto režimu se můžeme učit hrát na Lightpad Block a naplno využít možnosti daného zvuku. Pro každý zvuk je připravena krátká ukázka, která zvukové možnosti prezentuje. Na displeji vidíme, kam máme „ťapnout“ a kam prst posunout, abychom docílili stejného efektu. To pak můžeme opakovat buď přímo v mobilní aplikaci Noise na displeji telefonu se systémem iOS/Android anebo přímo na Lightpad Blocku. Rozhodně se jedná o pěkný způsob, jak uživateli prezentovat produkt, a jak mu umožnit, aby se s daným nástrojem naučil pracovat a zacházet.
A děti to baví rozhodně.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Touch Block
Toto je (prozatím?) poslední modul ROLI Blocks. Tento modul se spíše hodí na celkové nastavení ovladačů MPE v Lightpad Blocku než vyloženě na úpravu parametrů v reálném čase. Upravit tak můžeme citlivost na úder do padu nebo vlny Seaboard/Lightpad Blocku. Bohužel i při nejjemnějším nastavení bylo toto pro mne stále moc tuhé. Dále lze nastavit citlivost pohybu doleva-doprava (obvykle tedy Pitch Bend), jakož i nahoru-dolů (resp. odhráče či k hráči). Nechybí ani nastavení citlivosti přítlaku a nakonec ani citlivost rychlosti uvolnění. Ano, i tento parametr patří do technologie 5D Touch a lze pomocí něj řídit, jak bude zvuk ukončen. Tím lze vlastně nastavit citlivost všech pěti parametrů 5D Touche.
Kromě již notoricky známých tlačítek + a - najdete ve spodní řadě tlačítka uzamčení hlasitosti na konkrétní hodnotu. Nezáleží pak tedy na tom, jak silně do Litghtpadu nebo Seaboardu uhodíme, vždy je vyslaná stejná hlasitost. To může být skvělé pro začátečníky, ale připravujeme se tím o jeden ze základích hudebních parametrů, tedy o hlasitost. A to je parametr, který máme k dispozici i na nejobyčejnější MIDI klaviatuře. Uzamknout můžeme také glissando. A do třetice se můžeme kompletně přepnout do režimu Piano, který uzamkne vše kromě vysílání hlasitosti (Velocity). Z expresivního ovladače MPE se tak stane buď „obyčejná“ (ale futuristicky vypadající) MIDI klaviatura anebo obyčejný (ale futuristicky vypadající) ovladač Pad, který nevysílá nic jiného než rychlost stisku, tedy právě hlasitost. Pro začátečníka, který se s nástrojem teprve seznamuje, proč ne? Ale je to stejné jako s pomocnými kolečky u kola. Na začátku vám to zdánlivě práci ulehčí, ale nakonec je to jen horší, protože se musíteuřit znovu to, co už jste se jednou naučili špatně.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Závěr
Cena všech tří rozšiřujících modulů Blocks je okolo devadesáti eur, což mi osobně jako třetina ceny Lightpad Blocku a čtvrtina ceny Seaboard Blocku přijde hodně. Chápu byznys model, kdy se na příslušenství vydělává na vysokých maržích (viz Apple). Tady se ale jedná o příslušenství, o kterém bych úplně neřekl, že je vyloženě nutné. Ačkoliv pro živé hraní jistě velmi pohodlné.
Jen aby nedošlo k omylu... ROLI Blocks lze samozřejmě používat i s jakýmkoliv jiným softwarem kompatibilním se standardem MPE. Na platformě iOS je to například GarageBand. Anebo další aplikace MPE GeoShred, o které si povíme zase někdy jindy. ROLI Blocks jsou zkrátka univerzální ovladače MPE a je na nás, jaký software s ním ovládat budeme. A to samozřejmě neplatí pouze o platformě iOS/Android. Existují také aplikace MPE pro Windows/Mac. Ať už je to přímo Equator od ROLI, Apple Logic anebo další. Teoreticky je s MPE více či méně kompatibilní jakýkoliv software, protože se jedná jen o rozšířené MIDI. Jde jen o to, jak jej nastavit.
Například Cubase přišla s podobným konceptem už před dlouhou řadou let v podobě Note Expression a Chanel Rotation (v podstatě je to úplně to stejné - každá nota používá svůj vlastní MIDI kanál). I přesto je ale zatím v Cubase potřeba provést určité (i když drobné) nastavení, aby vše s MPE fungovalo, jak má. A bohužel interní zvuky nejsou pro MPE zrovna moc připraveny.
Ač se spolu Lightpad Blockem a Seaboard Blockem dodává Ableton Live, i ten je s MPE kompatibilní jen na základní úrovni. Opakem je konkurent Bitwig, který je plně kompatibilní s MPE (ale zase zdaleka ne tak známý a silný jako Ableton Live).
Ale zároveň je potřeba dodat, že se blýská na časy. Na NAMM bylo MPE uznáno jako oficiální standard, na kterém se bude dále pracovat. Za standardem tak dnes kromě průkopníka ROLI stojí i další značky jako jsou Yamaha, Steinberg, ale i Apple, které budou dále o podobě MPE jednat a standard udržovat a snad i vylepšovat. A samozřejmě také připravovat hardwarové a softwarové produkty, které budou s tímto standardem pracovat. Naše budoucnost tedy bude velmi expresivní! A ROLI je prozatím rozhodně vidět v čele.

Nastavení DAW pro MPE

Protože se dnes na předchozích řádcích bavíme o MPE (konkrétně zařízení ROLI, které je v této oblasti průkopníkem), pojďme se podívat, jak se s MPE dá pracovat v DAW.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Samozřejmě různé DAW mají různé přístupy. Některé DAW se snaží uživatelům nabídnout co nejjednodušší ovládání, takže vyberou nečastější použití a nastavení, a to pak musejí používat všichni. Jiné DAW jsou flexibilnější a mají sofistikovanější přístup a uživatelům dovolují nastavit spoustu parametrů podle jejich potřeb. To sice někdy vyžaduje trošku techničtější přístup (zejména při samotném nastavování), ale zároveň nám to ve výsledku nabízí více možností, a hlavně i možnosti speciální.
Cubase patří k těm druhým (i když v některých oblastech jde třeba takový Reaper ještě dál). A to i v oblasti MPE. A tak nám nabízí možnost si nastavit reakci Cubase na jednotlivé parametry zařízení MPE. K nastavení se dostaneme (asi očekávatelně) pod menu Studio > Studio Setup. Zde musíme kliknout na tlačítko Add Device (v některých případech Cubase rozpozná připojené zařízení MPE sama a rovnou toto zařízení přidá) a přidat (tentokrát již velmi nelogicky) Note Expression Input Device. Proč? Cubase s principem, na kterém pracuje MPE, přišla už před řadou let, když MPE ještě neexistovalo. A tento celý systém byl v Cubase pojmenován Note Expression (ano, opravdu je to v podstatě úplně to samé). Aby byla v Cubase tedy i nadále zachována (původní) terminologie, zobrazuje se v menu tento šílený název, nikoliv komerční značka MPE. Ale na to se dá zvyknout, a navíc toto nastavení asi nebudeme provádět tak moc často, abychom se tím museli znepokojovat. A pokud ano, tak si brzy zvykneme.

Rozšiřující moduly ROLI Block - ovládací jednotky základních modulů


Samozřejmě musíme nejdříve vybrat vstupní MIDI zařízení, MIDI Input. Následuje na první pohled odpudivá tabulka, kterou se ale dá poměrně bez potíží prokousat. Nadpisy jednotlivých sekcí jsou poměrně zřejmé. Pressure (tlak) - zde asi budeme nastavovat, jak se bude Cubase chovat při přítlaku na klaviaturu MPE. Horizontal/X - zde budeme nastavovat, jak Cubase bude reagovat na horizontální pohyb, a Vertical/Y je přiřazen vertikálnímu pohybu. Co má v tomto případě znamenat vertikální směr? Nebudu se pouštět do dlouhého rozboru, prostě je to pohyb směrem od hráče nebo k hráči.
Nejdříve musíme nastavit, jaký MIDI parametr vlastně daná MIDI klaviatura pro který pohyb vysílá, tedy parametr MIDI Message. Nastaveny jsou nejčastější hodnoty zařízení MPE, tedy Aftertouch pro přítlak, Pitchbend pro pohyb doleva/doprava (X) a kontrolér 74 pro pohyb od hráče či k hráči (Y). Nicméně vybrat můžeme jakýkoliv jiný MIDI kontrolér či MIDI zprávu. Parametr pro směry X a Y Send Initial Value - umožňuje nastavit, zda už první pozice prstu na ovladači MPE vysílá hodnotu, kde prst je, a nebo zda toto je výchozí, centrální pozice (64). Prakticky to znamená, že pokud je parametr nastaven na Center (64), v okamžiku stisknutí „klávesy“ na ROLI se vyšle informace, že toto je střední hodnota. Jakmile pak posouvám prst od sebe/k sobě, je celá tato dráha rozdělena na 64-127 a 0-63. Nezáleží na tom, jak jsou dlouhé. Naopak pokud je parametr nastaven na Off, hodnota vyslána není, a jakmile s prstem pohnu, začne se vysílat. 0 je přitom na okraji „klávesy“ a škálování je rovnoměrné a lineární.
Možnost Use for Tuning aktivujeme pro bezpražcová zařízení (třeba právě ROLI Keyboard). Pak můžeme prstem přejíždět doleva/doprava po celé škále, aniž by se zvuk přerušil. Pro LinnStrument naopak možnost vypneme. Pitch Range nastavuje rozsah ohýbání tónu, v podstatě počet „kláves“ ROLI.
Ve všech těchto sekcích pak nastavujeme VST Note Expression Assignment, tedy přiřazení, tedy co přesně bude daný pohyb vlastně ovládat. Na výběr máme první preferovanou variantu, a pokud tento parametr daný nástroj VST Expression (nejčastěji asi kompatibilní virtuální nástroj s VST3) nepodporuje, vybereme alternativní parametr.
V sekci MIDI Channel pak nastavujeme, jak budou MIDI kanály rotovat (protože právě v tom je princip MPE, že každá „klávesa“ používá vlastní MIDI kanál). Na výběr máme MPE, kdy je základním MIDI kanálem kanál 1. Anebo nastavíme původní princip Channel Rotation, který jednotlivým hlasům přiřazuje vlastní MIDI kanály (jak MIDI notám, tak MIDI kontrolérům vysílaným danou „klávesou“), což umožňuje až 16hlasé hraní. Pro tento způsob musí přímo vstupní zařízení rotaci MIDI kanálů podporovat. Pak už jen zbývá nastavit použité kanály a v případě volby Channel Rotation také první MIDI kanál (pro hlas 1).
Varoval jsem vás, že to bude trošku více technické. Ale na druhou stranu díky tomu si v Cubase můžeme kompletně nastavit, jak bude Cubase na příchozí data reagovat, a nemusíme tak řešit ani budoucí kompatibilitu zařízení MPE s Cubase, ať už bude vysílat cokoliv. A navíc jsme v Cubase dostali i pár nových zvuků kompatibilních s MPE.


Psáno pro: časopis Muzikus 2019/07

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/Rozsirujici-moduly-ROLI-Block-ovladaci-jednotky-zakladnich-modulu~27~cervenec~2019/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.