muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

zvukE-MU Virtuoso 2000 - symfonický orchestr v rackovém modulu

22.2.2002 | Autor: Miki Jelínek | sekce: pro muzikanty - testy

Virtuoso 2000 představuje další přírůstek k rozrůstající se rodině sample-ROM syntetizérů řady Proteus. Všechny nástroje této řady jsou vybaveny shodným operačním systémem, odvozeným z EOS (Emulator Operating System), a několika sloty pro volitelné ROM expanze. Každá z expanzí má kapacitu až 32 MB vzorků a 512 programových presetů.

E-MU Virtuoso 2000 - symfonický orchestr v rackové

E-MU Virtuoso 2000 - symfonický orchestr v rackové

Základní technická
specifikace
Virtuoso 2000 přichází s 64 MB sample ROM a 1024 presety (512 v ROM a 512 v RAM - ta obsahuje kopie ROM presetů a je určena pro ukládání editovaných nebo nově vytvořených programů). Po případném vložení dvou expanzních karet se celková kapacita zvýší až na 128 MB vzorků a 2048 programů. Kromě karet s presety, které nabízí E-MU, je tu i možnost použít Flash Memory SIMM expanze s objemem 16 MB se vzorky pro programy vytvořené samotným uživatelem. Funkcí pro programování a editaci flash pamětí je vybavena poslední generace samplerů Emulator Ultra.
128 audiokanálů umožňuje až 128hlasou polyfonii, nástroj má tři volně adresovatelné analogové stereo výstupy (Main, Sub 1 a Sub 2) a jeden výstup digitální, jenž je kopií výstupu Main (cinch s formátem S / PDIF nebo AES / EBU). Zdířky Sub 1 a Sub 2 jsou připraveny pro dvoukanálové (stereo) jacky: druhý kanál slouží jako audio vstup, jehož signál lze přimíchat na výstup Main: toto uspořádání dovoluje použít až dva externí efektové stereoprocesory, nebo přimíchat externí audio z libovolného zdroje.
Vzorkovací frekvence je 44,1 kHz, vzorky jsou uloženy v 16bitovém formátu, vnitřní kvantizace 24 bitů, D/A převodníky 20bitové (Main) a 18bitové (Sub).
Audio frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz, dynamika větší než 90 dB, odstup od šumu větší než 92 dB.
Nástroj se automaticky nastaví na libovolné síťové napětí a frekvenci v rozmezí 90-260 V / 50 - 60 Hz.
Pozoruhodná je mimořádně nízká spotřeba - pouhých 15 W.
Virtuoso 2000 byl vytvořen pro muzikanty, kteří chtějí mít pohromadě co největší rozsah klasických orchestrálních zvuků, od sólových nástrojů po sekce. Nabízí mimořádně širokou paletu zvukových variací, díky níž má uživatel k dispozici v podstatě celý symfonický orchestr.
Až na výjimky tu tedy nenajdete elektronické a rozličně zcizené zvuky, ale o to větší pozornost je věnována interpretačním a barevným odstínům, díky nimž je nástroj schopen obsáhnout rozdílné požadavky mnoha stylových oblastí zejména vážné hudby.

Hardware
Na zadním panelu modulu (velikosti 1 / 2 U) je kromě zmíněných audiovýstupů už jenom pět konektorů pro MIDI: MIDI 1 In / Out / Thru a MIDI 2 In / Out. Díky dvěma rozhraním MIDI má Virtuoso 2000 k dispozici plnohodnotně implementovaný 32kanálový multitimbral.
V centru předního panelu je velký podsvícený LC displej (2 x 24 alfanumerických znaků s pseudografikou).
Vlevo od něj je potenciometr hlasitosti a čtyři potenciometry pro dvanáct parametrů rychlé editace zvuku (přepínání 3 x 4), napravo velké alfa-kolečko pro vkládání dat, dvě kurzorová tlačítka, tlačítka pro volání globálních (Master) funkcí a editaci, tlačítko Multi, Save / Copy, Home / Enter a Audition. Je-li aktivována funkce Audition, ozve se při zvolení programu krátká sekvence (riff), která program "předvede".

Zvukový generátor
Koncepčně je v nejdůležitějších rysech shodný s Emulatorem, což znamená především jedinečné filtry a vynikající systém modulace v reálném čase.
Na rozdíl od Emulatoru jsou tu méně propracované možnosti architektury vrstev (Layers): tady najdeme pouze čtyři vrstvy, každá z nich má totožnou kompletní sadu modulačních procesorů. Jejich vzájemný vztah je vymezen klávesovým rozsahem anebo rychlostním přepínáním, ale je tu i detailně programovatelný crossfade (prolínání) s možností unikátního "real-time" prolínání, při němž hlasitost jednotlivých vrstev určuje externí MIDI kontrolér (pedál nebo sekvencer).
Každá vrstva představuje kompletní tónový generátor s níže popsanými moduly a parametry. Název "audiokanál" používá E-MU jako synonymum a zdůrazňuje, že jde zároveň o jednotku polyfonie.
Modulační aparát se tradičně skládá z filtru, LFO a generátorů obálek.
Zvláštností nástroje je vstupní modulační uzel (Node): tato koncepce umožňuje na tentýž modulační vstup adresovat libovolný počet modulačních zdrojů fyzických (pedál / slider) i virtuálních (MIDI Ctrl). Na vstupním uzlu se příchozí hodnoty z připojených zdrojů algebraicky sčítají, ale mohou být také následně zpracovány v modulačních procesorech, které jsou specialitou E-MU: vstupní signál z modulačních zdrojů na výstupu mění svůj charakter podle daného algoritmu.
Je to poměrně smysluplná snaha o dodatečné rozšíření modulačních schopností, které jsou pro každý sampleplayer tím nejdůležitějším zdrojem dynamizace zvuku.
Modulačních zdrojů je více než 40, najdete mezi nimi i virtuální generátory náhodných čísel a šumových signálů, v tom ohledu jsou všechny nástroje E-MU opravdu bezprecedenčně ovladatelné (modulační procesor může dokonce řídit také práci jiného modulačního procesoru!).
Systém PatchCord je spojovací ústřednou, která jednotlivé zdroje podle potřeby adresuje na více než 40 modulovatelných parametrů v každé ze čtyř vrstev.

Obálky
Jednotlivý audiokanál má tři generátory obálek: Volume, Filter a Auxiliary. Všechny tři jsou šestisegmentové s možností definovat smyčku (Loop) pro čtyři úvodní segmenty. První dvě obálky jsou pevně přiřazeny, Auxiliary je volně adresovatelná - podobně jako obálka pro filtr může nabývat kladných i záporných hodnot.
Zvláštností je tu volba mezi dvěma režimy: Time-based a Tempo-based. Režim Time-based je klasický - časové hodnoty jednotlivých kroků jsou fixně nastaveny. V Tempo-based režimu jsou jednotlivé časové kroky přeškálovány ve vztahu k bpm hodnotám interního nebo externího MIDI clocku. Jedná se o obdobu dnes už běžné externí synchronizace LFO, která tady dovolí sladit s tempem sekvenceru nebo arpeggiatoru i průběhy obálek.

LFO
Dva multiwave LFO generátory mohou být adresovány na libovolný z modulovatelných parametrů vrstvy. Mají na výběr ze 17 typů vlnových průběhů (viz obrázek) a tempo i spouštění oscilací je samozřejmě možné synchronizovat s MIDI clockem.

Filtr
Dynamický frekvenční Z-plane filtr je už od své první implementace v syntetizéru Morpheus tradičně nejsilnějším prostředkem pro formování zvuku v nástrojích E-MU.
Z-plane označuje unikátní schopnost morphingu: filtr může být složen ze dvou filtrů různého typu s možností dynamicky ovládaného plynulého přechodu od jednoho k druhému. Přechod je řízen jediným parametrem Morph, jehož hodnotu je možno modulovat z libovolného zdroje (MIDI-Ctrl, fyzický real-time kontrolér, LFO, obálka). Jelikož se stejně dají modulovat i ostatní parametry (cutoff, Q apod.), filtrační kapacita zvukového generátoru daleko přesahuje obvyklé standardní poměry.
E-MU koncipuje filtr jako samostatný digitální procesor s možností složitě strukturovaných komplexních algoritmů. Virtuoso 2000 nabízí padesát filtračních presetů s různými funkčními bázemi: low pass, high pass, band pass, ekvalizér, harmonický (formant), phaser, flanger, resonator, wah a distorze. Zvolená báze vystihuje pouze základní charakter filtru, celý systém je podstatně rozsáhlejší: většina algoritmů jsou ve skutečnosti multiefekty se zcela specifickými vlastnostmi. Zajímavým zážitkem je zjištění, že dokonce i brutální filtry s devastujícími sklony, evidentně určené především pro "analogové" syntetické zvuky a sonické experimenty, mohou při citlivém dávkování velmi prospět i vyloženě akustickým barvám bez znatelného narušení jejich přirozeného charakteru.

Orchestrárium
512 presetů je rozděleno do čtyřech bank po 128 (Orch1 / Bank 0-2, Orch2 / Bank 0).
Pro usnadnění navigace ve velkém počtu presetů jsou zavedeny zvukové kategorie: basy (bas), violoncella (cel), violy (vla), housle (vln), smyčcové ansámbly (str), dřevěné dechové nástroje (wnd), žestě (brs), perkuse (prc), harfy (hrp), varhany (org), kombinace nástrojů i sekcí (cmb), jednoduché vlnové průběhy (wav). Speciální kategorie zvukových efektů (sfx) přináší výběr elektronicky upravených "syntetických" zvukových barev a kategorie link (lnk) podobně jako u Emulatoru neobsahuje vlastní presety, nýbrž odkazy na vazbu mezi dvěma až čtyřmi presety různých typů, hranými unisono.
Některé programy jsou navíc označeny příponou "v", která znamená rychlostní přepínání mezi vrstvami, nebo "w" - prolínání vrstev pomocí modulačního kontroléru.
Přípona "*" je vyhrazena pro "sampling z 13. řady". Tyto presety jsou vybaveny přídavným samplem, snímaným ve středu auditoria (ona 13. řada), který je adresován na výstup Sub1 s možností kvadrofonního prostorového efektu při použití doplňující dvojice zadních reproduktorů.
Jednotlivé zvuky sólových nástrojů a sekcí představují velmi pečlivý a vyčerpávající výběr zohledňující základní hráčské techniky i množství výrazových stylizací.
Najdete mezi nimi všechno podstatné, co potřebujete k výstavbě celého symfonického orchestru nejen v jeho klasicky znějící podobě, ale i s ohledem na nejrůznější experimenty, které do symfonické hudby vneslo 20. století. Výběr je opravdu impozantní, těžko budete hledat nástroj se srovnatelnou kapacitou. E-MU zdůrazňuje, že veškerý zvuk pochází z nahrávky téhož symfonického orchestru, přičemž samplování a programování presetů zabralo celé dva roky přípravné práce. Na výsledku je to podle mého názoru znát, zvuk je opravdu mimořádně kompaktní a konzistentní, srovnatelný se samplerem, vybaveným CD sbírkou špičkové kvality z kategorie high-end souborů "s autorským podpisem", která se obvykle prodává za cenu vyšší, než je cena tohoto nástroje.
Z uvedených kategorií je poněkud omezena pouze skupina varhan s relativně nevelkým výběrem, v němž chybí nejhutnější katedrální rozměr. Až na celestu jsou také vynechány ostatní klávesové nástroje, zejména klavír, jemuž většina syntetizérů věnuje obvykle nejvíc místa v paměti ROM. S výjimkou harfy chybějí také všechny nástroje drnkací. Skupina dechových nástrojů je ochuzena o saxofony, třebaže do moderního symfonického orchestru také patří.
Tato zdánlivá nedůslednost je ovšem vyvážena pozoruhodným úsilím o maximální barevnost a věrnost všeho ostatního, co Virtuoso 2000 obnáší. Za zvláštní zmínku stojí i vynikající orchestrální perkuse a bicí nástroje. Hudebník přitom není odkázán pouze na základní podobu presetu. Velmi dobře je koncipován systém rychlé editace pomocí čtyř multifunkčních potenciometrů. Dovoluje intuitivně upravit nejpodstatnější zvukové charakteristiky, aniž byste museli zabřednout do spletitých útrob a detailů editačního komplexu. Každý z takto dostupných dvanácti parametrů může být v rámci jednotlivého presetu adresován individuálně: typicky se jedná o změny v harmonické struktuře (filtr), v kritických fázích obálek (attack, decay a release) a v dynamické reaktivitě. Poslední dva parametry také regulují úroveň Send do obou efektových jednotek.
Pomocí potenciometrů lze přizpůsobit zvuk každého nástroje v multitimbrální sestavě (Multi Setup se pak dá uložit i s informací o aktuálním nastavení), tytéž potenciometry je však možno použít také k modulaci v reálném čase s možností záznamu do externího MIDI sekvenceru.
V režimu Quick-Edit jsou aktuálně zvolené hodnoty zároveň zapisovány přímo do RAM jako nový výchozí stav přiřazeného parametru bez nutnosti použít funkce Save (to se samozřejmě vztahuje pouze na 512 presetů uložených v RAM).
Obsah sample ROM (321 vzorků, zde nazývaných Instruments) je pro přehlednost rozčleněn do obdobných kategorií jako presety. Jsou mezi nimi dynamické varianty, záznamy z 13. řady, u stereo sekcí bývají také oddělené vzorky z levého a pravého mikrofonu.
Kategorie zvukových efektů v tomto případě nabízí speciální úvodní transienty a různé pazvuky, charakteristické pro některé nástroje nebo hráčské techniky (přídech, hluk klapek dřevěných dechových nástrojů apod.).

DSP
Viruoso 2000 obsahuje dvě integrované paralelní efektové jednotky.
Jednotka A obstarává především reverby nejrůznějších akustických typů a také několik druhů delay a gate algoritmů (celkem 35 presetů).
V jednotce B je dalších 20 programů, které lze použít s ohledem na určenou stylovou oblast jako oživující doplňky, např. chorus, flanger, ensemble, vibrato, ale také distorze.
Každý nástrojový preset má vlastní uloženou sadu efektů, v multitimbrálním režimu je samozřejmě aktivní pouze jediná vybraná sada (typicky ta, která patří k nástroji na MIDI kanálu 1).
Efekty jsou do velké hloubky detailně programovatelné a velmi kvalitní.
Hlavní důraz je ve shodě s povahou nástroje kladen zejména na reverby, výběr ostatních je proti obecným zvyklostem poněkud omezen, ale to tady přirozeně nepředstavuje žádný handicap.

Závěr
Virtuoso 2000 je unikátním pokusem o virtuální symfonický orchestr v jediném kompaktním balení.
Pečlivě koncipovaný a do detailů připravený, s obrovským výrazovým potenciálem. Pro mnohé může být právě nástrojem dlouho očekávaným, srovnatelnou funkčnost, preciznost a flexibilitu sotva najdete někde jinde.
Vysoká kvalita bezesporu souvisí i s tradicí firmy, která si po celou dobu své existence udržuje vedoucí postavení na vrcholu pyramidy a patří k těm, jež k vývoji elektronických hudebních nástrojů přispívají největší měrou.
Mně osobně se Virtuoso 2000 líbí velice, opravdovou výhradu bych adresoval snad jediné vlastnosti, již lze označit za obtěžující: chybí kursorová tlačítka pro horizontální směr, která by zrychlila výběr ze značného počtu editačních parametrů, zobrazených najednou na displeji.


info
 • E-MU Virtuoso 2000 je symfonický orchestr v rackovém modulu z řady Proteus, 64 MB vzorků je možno rozšířit až na 128 MB. Maloobchodní cena je u Praha Music Center 52 900 Kč.


  plus
 • 64 MB ROM
 • 32kanálový MIDI multitimbral
 • výrazová flexibilita
 • kvadrofonní potenciál
 • 2x Send / Return pro externí efekty
 • rozsáhlá moduace v reálném čase  minus
 • chybí některé druhy nástrojů
 • kursorová tlačítka pouze pro vertikální posuv


  E-MU Virtuoso 2000 - symfonický orchestr v rackové

  E-MU Virtuoso 2000 - symfonický orchestr v rackové  Psáno pro: časopis Muzikus 2002/01

 • Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/EMU-Virtuoso-2000-symfonicky-orchestr-v-rackovem-modulu~22~unor~2002/

  Komentáře

  celkový počet: 0

  Buďte první...


   
   
   
  &;

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.