muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

klávesyE-MU K-6 - klávesové syntetizéry

3.10.2002 | Autor: Miki Jelínek | sekce: pro muzikanty - testy

E-MU K-6 - klávesové syntetizéry

E-MU K-6  - klávesové syntetizéry

Díky za název, Skywalkere! Jak jinak označit pozoruhodný experiment firmy E-MU, která s neochvějnou jistotou vrhla na trh řadu rackových nástrojových modulů, jež se jeden druhému podobají jako vejce vejci. Nejenom navenek. Téměř všechny mají také identické útroby i operační systémy! Významně se liší pouze instalovanou deskou s ROM vzorky a programovými presety.


E-MU K-6 - klávesové syntetizéry

E-MU K-6  - klávesové syntetizéry

A aby si navzájem nezáviděly, mohou mít takové desky připojeny dohromady čtyři, přičemž v nabídce jsou především kompletní sestavy všech sourozenců (dají-li se tak bratři v klonu označit) plus něco málo navrch, asi aby to až tak nevypadalo... No a teď jsem dostal k prozkoumání hned tři nové klávesové syntetizéry PK-6, MK-6 a XK-6, že prý to nejspíš vydá na dvě pokračování. Jenomže: vypadají stejně, fungují stejně, však taky stejné jsou - až na tu zvukovou ROM sadu. I manuály se shodují v každém slově včetně číslování stránek, pochopitelně s výjimkou názvů nástrojů a informace o presetech. A nejen to, ony se až na tu klávesnici a pár přidaných tlačítek navlas shodují se svými rackovými dvojníky, jimiž jsou jmenovitě (P)roteus 2000, (M)o'Phatt a (X)treme Lead-1. A proto budu dneska psát o syntetizéru, který jsem pracovně nazval K-6. A pak teprve i něco o těch odlišnostech instalovaných ROM.

Vzpomenete-li si na nedávný test modulu E-Mu Viruoso 2000 (stejná rodina, kosmetické rozdíly), asi vám bude předem jasné, že budu skoro všechno chválit. Ale ne hned, teď musím začít u designu.
K-6 na první pohled vypadá skoro jako laciná samohrajka ze sovětského plastu. Sovětský plast je asi v Americe oblíben od doby, kdy jím Apple obalil svůj Power Macintosh G3. Zde je poněkud amerikanizován šedou metalízou, ale aby nebylo pochyb, přilepili na ovládací panel samolepicí tapetu z NDR, jejíž barva odlišuje K-6 od obou dalších K-6. Na tapetě jsou i malůvky. Povedené!
Klávesnice K-6 je pětioktávová s rychlostní citlivostí a kanálovým aftertouchem. Vlevo jsou klasicky kolečka pro ohýbání tónu a modulaci, uprostřed nad klávesnicí je umístěn podsvícený LC displej (2 x 24 znaků). Pod ním soustava devíti tlačítek pro volbu editačních stránek, vpravo od něj alfakolečko pro zadávání dat a zejména pole šestnácti multifunkčních číslovaných tlačítek. Vlevo od displeje uvidíte čtyři potenciometry, které v kombinaci se čtyřmi přepínači představují systém pro modulaci vybraných parametrů v reálném čase.
Jako Virtuoso 2000 má i K-6 pouze dvě kurzorová tlačítka, což poněkud znepříjemňuje pohyb po displeji.
Na zadním panelu najdeme čtyři jacky audio výstupů (stereo master a 2 x aux), MIDI In/Out/Thru a po jednom vstupu pro pedálový spínač a kontinuální kontrolér.

Zvukový generátor
E-Mu K-6 používají vzorkovací frekvenci 44,1 kHz a lineární 16bitový formát. Vnitřní procesory jsou 24bitové. Kvantizace DA převodníků není uvedena, ale dá se předpokládat, že bude stejná jako u Virtuoso 2000, tedy 20 bitů na main a 18 bitů na aux výstupech.
Šedesát čtyři audio kanály zajistí maximálně 64hlasou polyfonii. Operační systém vychází ze softwaru EOS, použitého v Emulatoru, je tu ovšem několik kvalitativních omezení, především v počtu zvukových vrstev. Od dob Morphea jsou součástí všech nástrojů E-Mu vynikající filtry se schopností morphingu. A stejně jako Emulatory vyniká i řada Proteus obrovskou modulační kapacitou.
Architektura programu je založena na čtyřech zvukových vrstvách (kanálech), každá z nich přehrává konkrétní vzorek z ROM a je vybavena rozsáhlým systémem modulačních parametrů. V 32 MB ROM je uloženo více než jedenáct set vzorků a multivzorků. Z nich je vytvořeno 512 ROM presetů ve čtyřech bankách. V uživatelské RAM stejného rozsahu jsou jejich kopie. Expanzní karty mají většinou také 32 MB a může na nich být dalších až 1024 presetů. Celkem se tedy do nástroje vejde 4096 zvukových programů. Pro snazší orientaci v takovém množství jsou rozděleny do různého počtu skupin podle charakteru nástroje. Škoda jen, že prohledávaná skupina je uspořádána podle pořadových míst v paměti, některé jsou opravdu příliš velké a vyplatilo by se spíše abecední uspořádání podle názvů.
Modulační procesory audio kanálu tvoří jako obvykle obálky, LFO a filtry.
Každá vrstva má tři generátory obálek. Jedna je určena pro amplitudu (Volume), druhá pro filtr a třetí (Auxiliary) primárně ovládá výšku tónu (pitch envelope), ale je možno ji adresovat i na jiná místa. Obálky mají po šesti segmentech, je možné v nich definovat smyčku. Specialitou E-Mu je Tempo-based režim, v němž časový průběh obálky není určen absolutní hodnotou, ale mění se relativně ve vztahu k nastavenému (nebo i externímu) tempu MIDI clocku. Průběh obálky je v tom případě synchronizován s MIDI tempem podobně, jako to známe ze synchronizace LFO. Je to velmi výhodné a vděčné zejména pro arpeggiované zvuky.
Dva LFO generátory je možné adresovat na libovolná místa. Nabízejí volbu z několika spouštěcích režimů a mají na výběr sedmnáct vlnových průběhů. Samozřejmou je i možnost MIDI synchronizace.
Dynamický frekvenční Z-plane filtr je u E-Mu už tradičně nejsilnějším kalibrem pro zpracování zvuku. Je to samostatný efektový procesor, který disponuje padesáti přednastaveními s jinde nevídanými schopnostmi. Jejich základní charakter je mimořádně proměnlivý: low pass, high pass, band pass, ekvalizér, formantový filtr, phaser, flanger, resonator, wah, distorze. Výsledkem je obrovská zvuková variabilita, umocněná ještě možností morphingu, tedy plynulého přechodu účinku dvou rozdílných filtrů v čase, jehož průběh je řízen jediným parametrem Morph. Ten je kontrolovatelný z libovolného modulačního zdroje. Virtuoso 2000 byl ve využívání filtru relativně skromný vzhledem k důrazu na "akustický" charakter zvuku. Ve všech nástrojích K-6, a zejména v MK-6 a XK-6, je tenhle potenciál využit naplno s prokazatelným úspěchem.
Modulace v reálném čase využívá systému modulačních uzlů, v nichž se může sejít různý počet modulačních zdrojů (je jich čtyřiašedesát, kromě všech obvyklých mezi nimi najdete i generátory náhodných čísel nebo šumu, k modulaci může posloužit dokonce i MIDI clock). Výstupy ze zdrojů se v uzlu v každém okamžiku algebraicky sčítají a výsledná hodnota může ještě projít přes některý z mnoha modulačních procesorů, kde se podrobí různě komplexnímu algoritmu s modulovatelným průběhem. Systém je značně komplikovaný, ale tomu, kdo má nadání do něj proniknout a racionálně ho využívat, skýtá opravdu nevídané možnosti.
Výstup z modulačního aparátu je veden do centrály PatchCord, odkud jej lze adresovat na více než čtyřicet parametrů.
Každá ze čtyř zvukových vrstev může mít vymezený specifický klávesový rozsah, je tu i rychlostní přepínání (velocity switching) a zvláštností je manuálně řízené prolínání (crossfade) prostřednictvím přiřazeného modulačního zdroje. Na rozdíl od Emulatoru tady chybí unikátní dynamická distribuce, která uvolní vrstvou blokovaný polyfonní hlas v místech mimo její definovaný klávesový rozsah.
Najdete tu ale jiný unikát, označovaný jako Super Beat. K-6 totiž obsahuje ne jeden, ale hned šestnáct arpeggiátorů. Každý z nich je vlastně samostatným MIDI sekvencerem, jehož schopnosti daleko přesahují samotné arpeggio. Patří k němu i systém riffů, tedy presetových sekvencí, jichž jsou v nástroji uloženy stovky. Zatímco Virtuoso 2000 je používal jen pro funkci Audition (předvedení nově zvoleného presetu), v K-6 je můžete adresovat i na jednotlivé arpeggiátory, které se pak v režimu Super Beat manuálně startují stiskem jedné ze šestnácti víceúčelových kláves vpravo na panelu. Jejich provoz synchronizuje interní nebo externí MIDI clock. Je to nevyčerpatelný substrát pro tvorbu grooves a nejrůznější složitě rytmizované úlety.


DSP
Stejně jako u Virtuoso 2000 jsou tady dva 24bitové efektové procesory.
Jednotka A má na starosti reverby, delay a gate (35 presetů). V jednotce B najdete chorus, flanger, ensemble, vibrato, distorze a další (20 presetů).
Každý zvukový program může mít vlastní sadu efektů, pro multitimbrální režim je samozřejmě aktivní pouze jedna.
Čtyři potenciometry pro šestnáct modulací v reálném čase ovládají jak jednotlivé vybrané parametry, tak řadu komplexních funkcí. Lze jimi ovlivňovat např. obálky, harmonické charakteristiky, dynamiku a úrovně effect send.

Hudba
Všechny nástroje K-6 mají vynikající zvuk s klasickou americkou razancí a výbornými multitimbrálními schopnostmi.
PK-6 je výborný univerzální syntezátor, v němž najdete pohromadě slušné akustické simulace a spoustu inspirativních syntetických zvuků. Co mi brání, abych ho označil za vynikající, je stín jeho specializovaných sourozenců. "Akustická" přesvědčivost Virtuoso 2000 se 64MB sample ROM, stejně jako sonické šílenosti Mo'Phatt a Xtreme Lead-1 z něho při vší úctě dělají slabšího bratra.
MK-6 je napěchován obrovským výběrem vzorků pro hip-hop, urban, industrial a spřátelené oblasti. Doplňuje je množství stylizovaných hluků, zvukových efektů, nástrojových riffů a pazvuků, spousta lidských hlasů i s výkřiky, slovy, větami, expresivními pazvuky. Samozřejmě v něm najdete i "čisté" nástroje - hlavně kytary, basy, piána a varhany.
XK-6 je optimalizován pro elektronické techno a dance úlety. Obsahuje spoustu dost obtížně definovatelných zvuků nejrůznějšího původu a vynikající emulace analogových barev.
MK-6 i XK-6 v plné míře využívají bezprecedenčních schopností Z-plane filtrů, morphingu a modulací. Oba nástroje rozhodně patří do malé skupiny těch vzácných, jejichž zvuk "jinde neuslyšíte".
Přitom nejste zdaleka odkázáni na nakoupené presety. Zvuky se dají kompletně editovat a kreativní možnosti pro experimentující fajnšmekry jsou opravdu nevyčerpatelné.

Na závěr
Budu stručný. Kdybych prahnul po nástroji, kterému se hned tak žádný nevyrovná, koupil bych si třeba XK-6 a k němu expanzi se zvuky Mo'Phatt a obě expanze s kompletními bankami Virtuoso 2000 (K-6 dovede reprodukovat i jeho kvadrofonní presety se samplingem "z třinácté řady").
A pak by se teprve mohli všichni podívat, jak má vypadat univerzální syntezátor!
info
Tři klávesové syntetizéry z řady E-Mu Proteus, 32 MB sample RAM s možností rozšíření na 128 MB, 64hlasá polyfonie, jednotná cena 39 900 Kč (Praha Music Center).
plus
výběr unikátních ROM vzorků
kvadrofonní možnosti
modulační kapacita
SuperBEAT (grooves)
16kanálový multiarpeggiátor
minus
design
kursorová tlačítka pouze pro horizontální pohyb
uspořádané presety nelze prohlížet v abecedním sledu


Psáno pro: časopis Muzikus 2002/09

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-testy/EMU-K6-klavesove-syntetizery~03~rijen~2002/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.