přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

žádnýZlo, zvyky a zpěv VI - zpěvový workshop

5.3.2009 | Autor: Helena Kubelková | sekce: pro muzikanty - seriály

Zlo, zvyky a zpěv VI - zpěvový workshop

Zlo, zvyky a zpěv VI - zpěvový workshop

V tomto dílu Zlozvyků budeme pokračovat v nácviku správné hlasové techniky. Tento díl je poslední, i když mám stále pocit, že jsem toho chtěla sdělit daleko víc. Bohužel je spousta chyb a zlozvyků, na které se v seriálu nedostalo, ale jak říkám, co zpěvák, to jiné chyby a zlozvyky. Kdybych měla rozebírat každého zvlášť, nikdy bychom se nedobrali konce.

Proto berte tento seriál jen jako průřez těmi nejčastějšími chybami a hlavně návod, jak je napravit. Ještě chci znovu podotknout, že na každého funguje něco jiného a je možné, že cvičení, která v tomto seriálu popisuji, nemusí právě na vás fungovat. Všichni hlasoví pedagogové se mnou budou souhlasit, když řeknu, že výuka zpěvu je společné hledání správné cesty ke kvalitnímu hlasovému projevu a je to hledání velmi individuální. Domnívám se, že univerzální návod na výuku zpěvu neexistuje. Proto všem zpěvákům, kteří chtějí svůj zpěv zdokonalit, doporučuji najít si svého učitele, který bude vyhovovat právě jim.

Jedním z největších problémů zpěváků a zpěvaček je nepropojení rejstříků. Rozeznáváme tóny hlavové - falzetové (u mužů fistulové) a hrudní. To znamená, že hloubky znějí jinak než výšky a vypadá to, jakoby je zpívali dva různí zpěváci. Cílem všech zpěváků by mělo být propojení těchto dvou rejstříků v jeden rejstřík (voix mixte - smíšený hlas). Dosáhnout tohoto propojení je velmi obtížné a stojí to spoustu úsilí a cvičení, ale pokud se výsledek dostaví, stojí to za to. Odměnou je plné znění hlasu v celém rozsahu. Existuje spousta cvičení na výuku propojení rejstříků a znovu zdůrazňuji, že třeba při výuce používám téměř pokaždé podle potřeby jiná cvičení, která konkrétnímu jedinci vyhovují.

Toto jsou ukázky některých z nich:

1. Hej - hej, v oktávových skocích zdola nahoru. Horní tóny výrazně akcentujeme. Při tomto cvičení byste měli mít pocit hrudní opory, zejména u vysokých tónů. Stále mějte volný, otevřený krk a pocit tlaku na prsní kosti a do lopatek.

2. Glissando v oktávách. Začínáme shora dolů. Ma------- a sjedeme o oktávu níž. Tón by měl mít stále stejnou barvu a sílu. Nezapomínejte na měkké nasazení horního tónu. Hlas při tomto cvičení nesmí přeskočit. Začínáme ve středních hlasových polohách a postupujeme postupně do poloh vysokých. Další cvičení pro pokročilejší začínáme ve spodní oktávě, vyjedeme glissandem o oktávu výš a zase sjedeme zpět do výchozího tónu. Stále platí zachování barvy a plnosti hlasu a pocit dolní (hrudní) opory při vysokých tónech. Důležité je při cvičení vystřídat všechny vokály a, e, i, o, u.

3. Další cvičení začínáme v horní oktávě a postupujeme po stupnici směrem dolů, Ma-a-a-a-a-a-a-á. Opět platí všechny zásady jako v předchozích cvičeních a opět nezapomeňte vystřídat všechny vokály. Pro pokročilejší: Začněte v dolní oktávě, přejděte plynule do oktávy horní a opět po tónech sestupujte dolů.
Obdobných cvičení je mnohem víc, ale používají se individuálně. Ani tato cvičení nemusí vyhovovat každému.
Další cvičení je zaměřené na dokonalou artikulaci ve vysoké i nízké poloze.

4. S podobným cvičením jsme se setkali při nácviku samotné artikulace. Teď je potřeba naučit se dokonale artikulovat při náhlých změnách hlasových poloh. Mnohým zpěvákům se při náhlé změně polohy (například skok z vysokého tónu do nízkého) takzvaně láme hlas ve výslovnosti. Proto se v dalším cvičení budeme snažit opět zachovat barvu, sílu a opření hlasu.Začínáme opět v horní oktávě: milovali - skok o oktávu níž - milovali (malovali, nenamalovali...)

Samozřejmě nejdůležitější je, abyste zvládli zpívaný text, tedy samotnou píseň. Někdy se totiž stává, že zpěváci bravurně zvládnou všechna cvičení, ale samotnou píseň pak zpívají se všemi možnými nešvary, které při cvičeních nedělají. Proto je další součástí výuky zpěvu i samotná interpretace písně. Opět se jedná o výuku velmi individuální, protože každý zpěvák či zpěvačka se potýká s jinými problémy.

Tento seriál tímto dílem končí. Doufám, že vám moje rady a ukázky alespoň trochu pomohly a pootevřely dveře ke zdravému a bezproblémovému zpívání. Vím, že určitě zůstalo spousta otázek nezodpovězených, ale jak říkám, co zpěvák nebo zpěvačka, to jiné chyby a zlozvyky, a cesta k jejich nápravě vede různými cestami. Proto všem, kdo to myslí se zpěvem vážně, doporučuji najít si svého hlasového pedagoga či poradce.

Psáno pro: časopis Muzikus 2008/06

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Zlo-zvyky-a-zpev-VI-zpevovy-workshop~05~brezen~2009/

Komentáře

celkový počet: 1

Bára  Uvidíme, jak to zabere...

     
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.