muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

žádnýPrázdninové rockové kurzy (6) - Hudební analýza

15.3.2006 | Autoři: Michal Staněk, Michal Staněk | sekce: pro muzikanty - seriály

Hudební analýza...

Hudební analýza...

Semináře hudební analýzy vedl Tomáš "Kobdzey" Kašpar. Jejich náplní bylo všímat si, jak kapely jako Yes, Pink Floyd, Dream Theater nebo Pain of Salvation pracují s motivem a tématem. Semináře byly vedeny napůl jako výkladové a napůl jako poslechové. Skladbou, kterou jsem si vybral k rozboru, je autorská věc Tomáše Kašpara jménem Alarm z alba Wake Up.
Pokud chceme analyzovat hudební skladbu, je třeba si uvědomit, čeho si musíme a chceme všímat. V tomto semináři se budeme zabývat motivově-tématickou prací, takže zde je několik užitečných termínů:

Motiv
Motiv je krátký, většinou 1-2 taktový hudební úryvek, jehož hlavní složkou je melodie (obr. 1).
Téma
Téma je myšlenka podobná hudebnímu motivu, avšak ve větším rozsahu (obr. 2). Tvoří myšlenkový základ hudebních děl a lze ho rozdělit na motivy. Některá témata mohou být jednolitá a jednotlivé motivy v nich nejsou až tak důležité.
Mezivěta
Mezivěta je hudební úsek, který spojuje důležité myšlenky skladby. Její obsah není tak závažný. Je často kontrastní.
Motivace
Motivace je práce s částí motivu, např. v pasáži, ve které připravujeme jeho nástup.

Je důležité si uvědomit, že skladatelé jak vážné, tak novodobé (např. rockové) hudby využívají části motivů a témat a různě s nimi pracují. Různé úseky hudby jsou pak vystavěny ze stejného hudebního materiálu a skladba "drží pohromadě". Laicky řečeno - jednotlivé úseky jsou "ze stejného těsta".

Alarm
Dnes si budeme všímat toho, jak motivy "cestují" ve skladbě. Tzn. že motiv zahraný kytarou se může jinde objevit v base nebo se z něj stane doprovodný prvek.
Skladba Alarm je instrumentální záležitostí. Začíná intrem (ve schématu, jež najdete na CD, označeno 1), které přechází do kytarového motivu, který různě moduluje (ve schématu označeno 2). Po tomto motivu nastupuje sloka v 6/4 taktu. Zde kytarový motiv přechází do basové linky. Sloka se opakuje. Po ní nastupuje melodická mezivěta, která je ve 4/4 taktu. Vystřídá jí refrén, který je taktéž ve 4/4 taktu a kytara hraje téma v kvintách. Po refrénu se krátce objeví intro, které je zde zastoupeno jedním 7/4 taktem. Dále se opět dostáváme do sloky v 6/4 taktu. Po sloce se objeví sólo na bicí (ve schématu označeno X), kde se vyskytuje polymetrie. Bicí hrají stále ve 4/4 taktu. V první části jsou nohy ve 4/4 a ruce v 5/16 metrickém pásmu. Dále ruce přecházejí na 15/16 metrické pásmo a nohy zůstávají ve 4/4. Jednotlivé paterny jsou rozepsány v notových ukázkách (obr. 3). Celé sólo přejde jednorázově do pasáže Y, což je kytarové sólo. Na začátku hrají bicí half-time a pak přejdou do double-timu. Kytara přejde do motivu, který se přetváří - dalo by se říci, že začíná motivace. Je zde znát nápadná gradace. Objevuje se klasická harmonie - subdominanta, II. stupeň (tedy F dur), d moll, potom e moll, což je III. stupeň, a nakonec a moll, což je VI. stupeň. Tomáš Kašpar k tomu říká: "I když jsme v a moll, tak já stále uvažuji v C dur. Člověk se často může setkat s tím, že a moll je tónika, F dur je pak VI. stupeň atd. Já vždy beru moll jako paralelní tóninu k durové (v tomto případě C dur), tedy VI. stupeň, a od toho se odvíjí všechny ostatní stupně."
Následuje část intra, která slouží jako spojovací věta se závěrečným dílem. Jde v podstatě o reprízu. Objevuje se zde první kytarový motiv jako na začátku a dále pokračuje. Bicí zde témeř nehrají - objevují se pouze "stopky". Díl 1, který se objevil na začátku jako intro a dále přešel do kytarového motivu, je zde stále přítomen v harmonii a v půli této reprízy se přidávají kvinty, které jsou obsaženy v refrénu. "Tady se konečně projeví hudební příbuznost se začátkem skladby. Pokud už někdo složí dvě části, které jsou schopny fungovat spolu, tak je škoda jimi plýtvat hned na začátku. Ten vtip té skladby by se měl ukázat až na konci."
Když to shrneme, zjistíme, že důvtip celé skladby je v tom, že na začátku jsou předvedeny dva motivy a v závěru se spojí. Na CD příloze naleznete skladbu Alarm ve formátu mp3, takže budete schopni dát si tyto poznatky do souvislostí.
Případné dotazy můžete směrovat na studiomaster@wo.cz, nebo přímo na Rockové kurzy (kurzy.muzikus.cz). Pokud byste měli dotaz přímo na Tomáše Kašpara, na jeho webových stránkách www.kobdzey.com naleznete kontakt.

Psáno pro: časopis Muzikus 2005/11

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Prazdninove-rockove-kurzy-6-Hudebni-analyza~15~brezen~2006/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.