muzikus.cz na

facebook twitter
Muzikus.cz homepage

zvukNahrávání hudby přes internet - řešení pro vzdálenou spolupráci

29.9.2020 | Autor: Martin Jirsák | sekce: pro muzikanty - články

Nahrávání hudby přes internet - řešení pro vzdálenou spolupráci


Všichni jsme dnes nuceni hledat cesty a řešení pro vzdálenou spolupráci. A to se hodně týká i nás muzikantů. Podíváme se zde na možnosti, jak tvořit a nahrávat hudbu ve vícero lidech do jednoho projektu, ale přitom se fyzicky nepotkat.

V podstatě jsou možné tři různé přístupy (a různé kombinace mezi nimi). Buď je možné sdílet (nebo přenášet) jednotlivé soubory. Nebo je možné sdílet data konkrétního projektu, tedy de facto celý projekt. Anebo je možné nahrávat vlastní stopy do projektu v reálném čase.

Přenášení jednotlivých souborů
Tento způsob vypadá na první pohled velmi archaicky. Sdílet můžeme buď celý projekt (a jeho všechna data), nebo pouze konkrétní data (MIDI
soubory a audio soubory). V prvním případě, tedy přenášení celých projektů, je nutné, aby na obou (nebo všech) stranách byla nainstalovaná stejná DAW (v nejlepším případě stejná verze). Není asi nutné připomínat, že v takovém případě bude docházet k přenosu velkého množství dat. Další velká nevýhoda tohoto řešení je, že všichni participanti nemohou pracovat současně. Změny u jednoho se okamžitě neprojeví druhému. Zároveň zpětná vazba ostatních účastníků má zpoždění, takže chybí ono „momentum“ a skutečná spolupráce.
Ano, samozřejmě, některé z výše uvedených nevýhod lze řešit nějakým obecným systémem pro spolupráci a sdílení souborů, včetně možností, jako jsou verze souborů, verzovací systémy GIT atd. Ale upřímně řečeno, pro běžného muzikanta se jedná o poměrně velké technické (IT) nároky. Jen pro úplnost, takové systémy jsou dnes již integrované i přímo v samotných DAW, ale jedná se pochopitelně o ty nejprofesionálnější nástroje, jako je třeba Nuendo nebo Pro Tools.
Samozřejmě není nutné sdílet celý projekt, ale můžeme sdílet pouze nově nahrané nebo změněné soubory. Tím se sice zásadně sníží množství přenášených dat, ale zase je třeba myslet na to, že obě strany musejí přesně vědět, kam nově příchozí soubor nasadit, kam přesně patří. Navíc nám budou chybět takové důležité informace, jako jsou použité efekty na jednotlivých stopách. A stále nám zůstává řada z výše zmíněných výhod, jako je absence přímé interakce, okamžité zpětná vazba atd.
Na tomto místě bych chtěl jen upozornit, že se ukazuje jako nedobrá praxe ukládat projekty nebo jejich data přímo třeba na Dropbox (nebo podobnou službu). Mluvím o tom, kdy bychom projekt, se kterým v naší DAW pracujeme, přímo uložili do složky Dropbox, Google Drive, OneDrive, iCloud apod. Kromě problémů s výkonem to prostě většina DAW nemá ráda. Na uživatelských fórech různých výrobců jsem našel, že takové řešení vede k nestabilitě DAW.

Nahrávání hudby přes internet - řešení pro vzdálenou spolupráci


Konkrétní služby pro sdílení
Přesto, že jsem mluvil více méně jen o nevýhodách, někdy takové řešení prostě stačí. Ostatně, pokud spolupracujete s někým z druhé polokoule, není ani okamžitá zpětná vazba úplně nutná (nebo je časově stejně velmi náročná).
Oproti výše uvedeným obecným službám mají níže uvedené služby tu výhodu, že již počítají se spoluprací a jsou v nich tedy nějakým způsobem integrované i sociální služby pro komunikaci mezi jednotlivými účastníky.
Mezi služby, které jsou v podstatě stejné jako použití Google Drive, Dropbox apod., ale které se přímo specializují na hudební (případně i video) použití patří Gobbler. Výhodou oproti obecným řešením je především přímá dostupnost z menu DAW Cakewalk Sonar a Avid Pro Tools (integrace do dalších DAW prý bude následovat). Kromě toho funguje Gobbler jako zálohovací systém, který automaticky scanuje disky našeho počítače a projekty zálohuje do cloudu.
Podobná služba je od Pibox. Nabízí dokonce i revizní službu s vizuální časovou osou, podobnou, jako známe třeba ze Soundcloudu. K dispozici jsou také aplikace pro Android a iOS.
Soundslates se prezentuje jako hudební produkční cloudový ekosystém. Vapor Digital Studio má být (již brzy) přímo samotná DAW, která bude nabízet podporu AU (pouze na Macu), VST a VST3 plug-inů, ale zároveň i vlastní plug-iny, hudební nástroje a zvukové smyčky (více než 5000) z cloudu. Výhoda je, že všechny projekty a nastavení jsou vždy v cloudu, takže je lze měnit a upravovat odkudkoliv. A samozřejmě zde nechybí ani faktor spolupráce s dalšími uživateli. Než bude tato vlastní DAW k dispozici, jsou podporované současné DAW jako Ableton Live, Cubase, Pro Tools, Logic, Reaper, Reason, Digital Performer, FL Studio, Studio One, Machine, GarageBand, Sonar a Renoise. Z těchto DAW lze sdílet (a zálohovat) projekty s dalšími uživateli.
Podobně lze sdílet projekty také se službou Blend. Ta ovšem nenabízí žádnou integraci do DAW.
Nejedná se tedy o cestu zdaleka optimální. Na druhou stranu, pokud všichni spolupracující už vlastní DAW (v ideálním případě tu samou, ale zajímavé může naopak být i to, pokud každý pracuje v jiné DAW), je to cesta možná a nevyžaduje obvykle žádné další nutné kroky nebo (velké) investice. Obvykle lze takto začít pracovat v podstatě úplně okamžitě.
Ještě bych si zde dovolil zamyslet se nad tím, komu svá data svěřujeme. Nejde jen o spolehlivost a jistotu, že naše projekty ze serveru nezmizejí. Jde i o to, jak konkrétně je s daty nakládáno. Zejména u služeb zdarma to stojí za úvahu a pozorné přečtení licenčního ujednání. Neříkám nutně, že bychom museli mít problémy s autorstvím, ale v minulosti se spekulovalo třeba o tom, zda firmy nevyužívají data pro jiné projekty (třeba související s AI, Machine Learning apod.). Nechci tady vytvářet nebo podporovat jakékoliv konspirační teorie, ale je prostě dobré mít to na paměti.
Zajímavějším řešením je pak něco na pomezí přenášení souborů a sdílení projektů. Jsou to systémy, které jsou přímo integrované do DAW. Obvykle bývá jeden z uživatelů majitelem daného projektu a ostatní uživatelé si stahují lokální kopie daného projektu anebo přispívají svými vlastními soubory.

Nahrávání hudby přes internet - řešení pro vzdálenou spolupráci


Takový přístup nabízí například Source Elements Source-Connect, který je stejně jako VST Transit Join (viz dále) plug-in, který lze použít v libovolné DAW. Což je velká výhoda obou těchto řešení, že prostě nemusíme kvůli online spolupráci s muzikantem z druhé části světa měnit svoje kompletní DAW a studio. Jedná se o nástroj, který míří na profesionály. Vyžaduje internetové připojení s uploadem a downloadem alespoň 300 kbps. A buď je nutné deaktivovat frewall, anebo otevřít porty 6000 a 6001. Ehm... jakožto muzikant... jak na to, prosím? Nicméně jako nástroj pro profesionály nabízí vysokou spolehlivost a stabilitu.
Podobné řešení nabízí také Steinberg v podobě VST Transitu. Konkrétně VST Transit Join v počítači na straně DAW, která nemusí nutně být Cubase, ale může jej hostovat třeba i Pro Tools nebo jakákoliv jiná DAW podporující VST3, AU (logicky pouze Mac) nebo typy plug-inů AAF. A VST Transit Go na straně zařízení s iOS, konkrétně iPad. VST Transit Join je plug-in virtuálního nástroje, takže v něm lze pracovat jak se zvukovým materiálem, tak s MIDI. Data lze do VST Transit Joinu buď přetáhnout přímo z DAW (pokud tuto funkci daná DAW podporuje) nebo z prohlížeče souborů operačního systému, anebo je přímo do plug-inu nahrát. Samozřejmě vše je stále v naprosté synchronizaci s původní DAW. K dispozici je pár základních pracovních nástrojů známých z každé DAW. Jakmile je soubor nahrán ve VST Transit Joinu, můžeme jej sdílet s kýmkoliv dalším s VST Transitem, včetně VST Transit Go na iPadu. Tady může druhý uživatel nahrát svou vlastní další stopu. Nahraná stopa se po „publikování” okamžitě objeví na straně plug-inu v DAW. Kromě toho máme k dispozici i chat, kde si můžeme vyměňovat textové informace o dané nahrávce. Vše probíhá na serverech firmy Steinberg, kde zdarma dostaneme 750 MB prostoru pro své sdílené projekty a 1,5 GB pro přenos dat měsíčně. Anebo lze zakoupit vyšší balíčky s větším prostorem a více přenesenými daty.
Také Pro Tools mají integrovaného něco podobného. Avid Cloud Colaboration nabízí možnost spolupráce v cloudu, kterou lze zavolat přímo z nabídky aplikace Pro Tools. Avid Cloud Colaboration je k dispozici ve všech edicích Pro Tools. Ale pouze ve verzi Ultimate můžete být majitelem projektu, tedy vytvářet nový projekt. V Pro Tools First je k dispozici pouze možnost být klientem. Podobně jako u VST Transitu, i Avid Cloud Colaboration nabízí platformu k nalezení partnerů pro online nahrávání, výměnu souborů a dat, která jsou vždy v synchronu s projektem, sdílení MIDI a zvukových stop a jejich úpravě.
Digital Musician je podobným nástrojem, který má své kořeny ale výrazně starší (sahají až do roku 2005). Jedná se o samostatnou DAW fungující v počítači, ale nabízí i možnost fungovat jako VST plug-in, čímž se už blíží k přístupu nahrávání v reálném čase a v aplikaci VST Connect, o které si povíme později. Projekt je potřeba nejdříve vytvořit online, a pak jej stáhnout do svého počítače (každý z přispěvatelů). Poté, co na projektu provedeme nějaké změny, je možné tyto změny synchronizovat se serverem, a pak se tyto objeví i ostatním přispěvatelům. Tím se ale už trochu ztrácí ono „flow” spolupráce skutečně v reálném čase. Osobně mi tento nástroj přijde zajímavější z pohledu větvení jednoho hudebního zdroje, kdy každý uživatel může nějaký hudební základ pojmout a zpracovat naprosto po svém a úplně jinak. Samozřejmě je potom možné se společně sejít a vytvořit jednu společnou a výslednou nahrávku.
Na podobném principu stojí DAW OhmForce OhmStudio, která jde ale dál právě v té části přímé online spolupráce v reálném čase. Ostatně byla také přímo od základu naprogramována právě s tím, že se bude jednat o DAW pro online spolupráci. Jakmile v OhmStudiu vytvoříme nový projekt, můžeme jej okamžitě začít sdílet s kýmkoliv v síti. Všichni pak mají svou kopii daného projektu uloženou ve svém počítači a mohou v reálném čase měnit úplně cokoliv. Jakmile někdo z přispěvatelů začne nahrávat svou vlastní stopu (MIDI nebo audio), ostatní přispěvatelé v reálném čase vidí, že tento uživatel něco nahrává, ale v reálném čase jeho nahrávku neslyší. Data jsou odeslána teprve až v okamžiku, kdy nahrávající muzikant stiskne „stop“. To snižuje nároky na přenosovou rychlost, a přesto mohou ostatní uživatelé slyšet výsledek v podstatě (téměř) okamžitě po ukončení záznamu.

Mimochodem, opravdu iPad?
Několikrát jsem zde dnes zmínil iPad. Opravdu můžeme pořídit kvalitní nahrávku jen s iPadem? Ano, je to naprosto možné. Díky tomu, že iOS podporuje zvukové ovladače tzv. Class Compliant, můžeme připojit jakoukoliv zvukovou kartu, která tento typ ovladače podporuje (dnes už jich je dlouhá řada; sama firma Steinberg podporuje tento typ ovladačů ve své celé sérii zvukových rozhraní UR). To znamená, že převodníky (to nejdůležitější pro kvalitu zvuku) jsou použity právě z této zvukové karty a do iPadu tedy dostaneme naprosto stejně kvalitní zvukový signál, jako bychom nahrávali do počítače. Ano, naprosto stejně kvalitní.

DAW z webu
Tím jsme se dostali k řešením, kdy samotná DAW běží přímo v našem internetovém prohlížeči. A tedy k projektům máme jednak přístup naprosto odkudkoliv my a jednak jej snadno můžeme sdílet s kýmkoliv dalším.
AudioCommon je offline nahrávací systém postavený kompletně na webu. Žádná samostatně běžící DAW. Po vytvoření projektu jej jednoduše nasdílíme komukoliv, kdo chce na daném projektu spolupracovat. Každý pak do projektu může přidat svou vlastní stopu, včetně možnosti tvorby několika takeů pro každou jednu stopu. Vše běží naprosto mimo reálný čas, k projektu může přijít kdokoliv, kdykoliv a začít nahrávat. Velkou výhodou aplikace AudioCommon je systém komentářů, které lze do projektu vložit. Ty lze vložit nejen ke každé jedné stopě, ale dokonce ke každé jedné části. A navíc je lze vyexportovat i jako klasický soubor ve formátu pdf.
Kompletně na webovém prostředí stojí také SkyTracks. I zde je možné přímo nahrávat jak audio, tak MIDI data. Provádět základní editaci a mixáž. Připravené jsou interní syntezátory i efekty. Opět lze spolupracovat s dalšími uživateli této služby a k dispozici jsou sdílené komentáře přímo na časové ose ve stejné podobě, jako známe ze Soundcloudu. Do projektu lze dokonce načíst i video nebo soubor pdf. Výsledek lze exportovat do klasického formátu wav nebo mp3.
Jmenovat lze i další online DAW, jako jsou například BandLab, Soundation, Audiotool, či Amped Studio.

Nahrávání hudby přes internet - řešení pro vzdálenou spolupráci


Vzdálené nahrávání v reálném čase
Opusťme webové prostředí a vraťme se zpět k našim vlastním DAW, které běží v počítači. Poslední možností je nahrávání stop vzdáleně přímo do připraveného projektu v naší DAW. To se hodí zejména pro jednotlivé muzikanty, kteří nahrávají svůj vlastní part do projektu producenta nebo zvukaře ve studiu. I zde nabízí své řešení například firma Steinberg s produktem VST Connect. Na straně DAW je tedy plug-in VST Connect. Z něj je vyveden odposlech (Cue) do speciální sběrnice. Data z této sběrnice jsou pak v reálném čase přenášena přes internet k muzikantovi, který může být kdekoliv na světě. Muzikant má zdarma k dispozici VST Connect Performer, což je aplikace pro PC, Mac anebo iPad, kam přijímá data streamovaná z odposlechové sběrnice. Muzikant sám si může zvolit úroveň hlasitosti odposlechu ze vzdálené DAW a odposlechu sebe sama. Dokonce si na svou vlastní stopu může aplikovat nějaké základní efekty (ty ovšem nejsou aplikovány na nahrávku, slouží jen pro zpříjemnění odposlechu během nahrávání), jako jsou kompresor, reverb nebo ekvalizér. Pokud není muzikant technicky zdatný, může mu s nastavením pomoci zvukař ve studiu přímo ze své DAW. Nastavení se opět přenese přes VST Connecto k muzikantovi. A hned je možné začít nahrávat. Signál se rovnou přenáší do studia, kam je v podstatě v reálném čase (se zpožděním nutným pro přenos dat přes internet) nahráván do DAW. VST Connect samozřejmě ví, jaké zpoždění mezi jednotlivými stanicemi je, takže data jsou do projektu umístěna naprosto přesně v synchronu tak, jak byla nahrána. Oba muzikanti slyší nahrávání přímo v reálném čase. Navíc mezi nimi probíhá neustálý videochat, takže zvukař nebo producent ve studiu může v reálném čase s muzikantem plnohodnotně komunikovat, stejně jakož i muzikant si může kdykoliv požádat o nový take, o nahrávání pouze od konkrétního místa atd. Vše neustále probíhá v reálném čase a v přímé komunikaci.
Tímto způsobem nemusíme nahrávat pouze zvukový signál. Vysílat a přijímat (tedy nahrávat) lze také MIDI data, jejichž výstupem pak může být buď virtuální nástroj DAW anebo jakýkoliv syntezátor ve studiu.
Základní verze VST Connect SE je přímo součástí Cubase Pro nebo Nuenda. Komu by tato verze nestačila a chce nahrávat až 16 kanálů souběžně (třeba bicí), nebo požaduje HD rozlišení zvuku či šifrovaný přenos dat, anebo prostě používá jinou DAW než Cubase, která ovšem podporuje VST3 plug-iny, může použít VST Connect Pro, které všechno toto nabízí.

Jaké řešení tedy zvolit
Jak vidno, řešení je dnes docela dlouhá řada. Jaké tedy zvolit? Podle mě nejvíc záleží především na formě (a úrovni) spolupráce. Co vlastně od spolupráce očekáváme? Existuje jeden vlastník (autor) projektu a ostatní přispívají „jen“ jako interpreti? Anebo jsou i ostatní spoluautory? Do jaké míry? Mohou přidávat vlastní stopy, nebo mohou zasahovat i do stop, které vytvořili ostatní? Mohou se podílet na mixu, na struktuře a stavbě kompozice? Potřebujeme pro svou spolupráci fungovat všichni spolu v reálném čase, nebo nám naopak víc vyhovuje fungování mimo reálný čas a postupná iterace? Po zodpovězení těchto otázek nám vypadne způsob, jakým chceme spolupracovat, a z toho pak také vhodné řešení.Psáno pro: časopis Muzikus 2020/09

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Nahravani-hudby-pres-internet-reseni-pro-vzdalenou-spolupraci~29~zari~2020/

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.