muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní

zvukNahrávací studio do kapsy - technologie a užití dvoustopého záznamu

7.11.2010 | Autor: Bohuslav Bob Zika | sekce: pro muzikanty - články

Nahrávací studio do kapsy - technologie a užití dvoustopého záznamu

Nahrávací studio do kapsy - technologie a užití dvoustopého záznamu

V minulých číslech časopisu Muzikus jsme vám s kolegy představili řadu „kapesních“ dvoustopých rekordérů, které plní různé funkce při stereofonním záznamu, ať již v domácím studiu či v terénu.
A o čem, že dnes bude řeč? Zabrousíme trochu do historie záznamu zvuku, porovnáme staré
a nové technologie, které se používaly pro dvoustopý stereofonní záznam a shrneme si testované
i netestované mašinky, se kterými se můžete setkat na našem trhu. A na závěr provedeme malé shrnutí.

Něco málo z historie záznamu zvuku
Málo kdo z nás si dnes již uvědomí, jaký význam pro lidstvo a hudbu samotnou měl vynález záznamu zvuku. Proto mi nyní dovolte se trochu ponořit do jeho historie.
Za otce principu záznamu zvuku je považován francouzský vědec a básník Charles Cros, který svoji myšlenku popsal v zapečetěném dopise, který uložil 30. dubna 1877 na Francouzské akademii věd. Myšlenka samotná však měla malou vadičku na kráse. Nikdy ji v praxi nezrealizoval.
Ve stejném roce s podobnou myšlenkou přichází i americký vynálezce Thomas Alva Edison, který ji již zrealizoval. První funkční přístroj pro záznam zvuku zkonstruoval Edisonův mechanik John Kruesi a nazval jej fonograf. Patentován byl 19. února 1878. Záznam na fonografu se prováděl rycím hrotem na otáčivý váleček s voskovým povrchem, z něhož byl i stejným způsobem přehráván.
Před dvěma roky, přišli výše zmínění pánové o svá prvenství. Američtí vědci ze Stanfordovy univerzity pomocí počítačů zrekonstruovali záznam, který je o sedmnáct let mladší a pochází z roku 1860. Jeho autorem byl shodou okolností také Francouz jménem Edouard-Léon Scott de Martinville a svůj přístroj nazval fonoautograf. Zrekonstruovaný desetivteřinový záznam byl vyryt jehlou na papír pokrytý sazemi z olejové lampy. Vynálezcův problém byl pouze v tom, že jej zpětně neuměl přehrát. Pokud si tedy shrneme fakta, tak pokusů o záznam zvuku bylo vícero, ale skutečné prvenství patří Edisonovi, jelikož jeho patent uměl záznam nahrát i zpětně přehrát a navíc se komerčně uchytil. Tolik z úplných začátků zvukového záznamu.
O pár let později v roce 1887 Emil Berliner, německý herec žijící v USA, zaměňuje váleček za plochou desku a navrhuje přístroj s názvem gramofon. Tento vynález spojený se vznikem dalších firem na přelomu 19. a 20. století je historicky označován za začátek gramofonového průmyslu. Američané si tento přístroj velmi rychle oblíbili a ten se začal rychle šířit po celých Spojených státech a všech světadílech. Díky svým výhodám - skladnost, menší možnost poškození a snadnější manipulace - v roce 1912 definitivně Berlinerova deska vytlačuje Edisonův váleček. Byl to velký boom a posun dopředu v záznamu i reprodukci hudby. S ní byla spojena i spousta dalšího, jako například zavedení prvních honorářů (1903), standardizace desek na 78 otáček za minutu a další.
V letech 1919-1924 byl vyvinut způsob elektrického nahrávání zvuku mikrofonem. V roce 1927 byl na trh uveden první elektrický gramofon, který přinesl novou zvukovou kvalitu. V této době se začínají objevovat nahrávky různých žánrů, jako je jazz, první černošské blues, country and western a další. Bylo to nevídané a i přes skepsi majitelů firem si tyto nové směry časem našly nemálo posluchačů. A tak je tomu de facto i dnes.
Dalším mezníkem v nahrávání bylo zavedení magnetického záznamu zvuku. Vynalezl jej Dán Valdemar Poulsen, který si svůj vynález s názvem telegrafon nechal patentovat již v roce 1898.
Zvuk se zaznamenával na tenký ocelový drátek, který se převíjel mezi póly elektromagnetu, kterými protékaly hovorové proudy z telefonního sluchátka. Záznam byl zašuměný a práce s kilometry drátů nebyla vůbec jednoduchá. Tento vynález nemohl zatím konkurovat fonografu a už vůbec ne gramofonové desce.
Díky Poulsenovým poznatkům dostal německý technik Fritz Pfleurer nápad nahradit ocelový drátek papírovým páskem, na kterém byl nalepen jemně namletý železný prach. V roce 1928 si tento nápad nechává patentovat u říšského patentovacího ústavu. Patent pohotově kupuje německá firma AEG, která nahrazuje papírový pásek celuloidovým. Na tento pásek se poté rychlým převíjením přes tenkou mezeru kruhového magnetu zaznamenávaly zvukové kmitočty. Tak se zrodil první magnetofon a magnetofonový pásek, který slavil velkolepý úspěch na berlínské rozhlasové výstavě v roce 1935. Tato nová technologie poprvé v historii umožňuje opravovat nahrávky střihem, odstraňovat drobné chyby nebo míchat do sebe dva záznamy. Byl to velký posun vpřed.
Postupem času se tato technologie vylepšuje a v roce 1957 předvádí firma AEG svůj první komerční kufříkový magnetofon.
Od roku 1958 se postupně začala prosazovat další novinka v nahrávání - stereofonní záznam a s ním ruku v ruce stereofonní techniky záznamu zvuku. Největšího uplatnění se této technice dostalo v oblasti populární hudby a rocku. Samozřejmě že časem zasáhla i všechny ostatní žánry.
V roce 1963 se objevila na komerčním trhu další nová média - vylepšený magnetofonový pásek, dvoustopé kazety systému Philips a osmistopé pásy určené hlavně pro studia. Na trhu se také objevují první komerční magnetofony. V roce 1966 jsou první magnetofony standardně montovány v USA i do automobilů.
V druhé polovině 70. let se začíná blížit nástup digitálního záznamu zvuku. Jeho existenci inzerovala firma Philips již v roce 1978. Stejná firma jej v roce 1982 jako první uvedla na světový trh. Digitální záznam, označovaný také PCM (pulzně kódová modulace), znamená naprostý převrat ve zvukové technice i nahrávání! Všechny předešlé záznamy zvuku - mechanický, magnetický, optický -, které jsou souhrnně nazývané analogové, se nemohou svoji kvalitou rovnat digitálnímu záznamu zvuku.
V 80. a 90. letech se začíná prosazovat digitální záznam nejdříve na kazetách DAT a DCC. Časem je zcela začínají nahrazovat kompaktní disky (CD) či další média, třeba jako minidisk MD, s kterými se můžeme setkat dodnes. Tak začalo pomalu k vytlačování analogových médií v záznamu zvuku. V této době se začala psát zatím poslední třicetiletá kapitola historie záznamu zvuku, která jde raketovou rychlostí pořád kupředu. Na trhu se dnes můžeme setkat se spoustou nových technologií pro zpracování zvuku, ať již v oblasti hardwaru či softwaru, které přinášejí spoustu nového. Ale to by už bylo jiné téma. Tolik tedy v kostce z historie záznamu zvuku.

Staré a nové technologie dvoustopého záznamu
Vzpomínám si, když jsem jako kluk chodil do „lidušky“ na akordeon, poprosil můj táta sousedovic syna, aby mě natočil, jak hraji. Tehdy přinesl páskový magnetofon značky Tesla, na stůl postavil monofonní mikrofon, který připojil k magnetofonu a začalo se nahrávat. Byl to tehdy obrovský zážitek slyšet se.
Tak takové byly asi první pokusy o amatérské záznamy různých vystoupení, zkoušek či mluveného slova. Od té doby ušla komerční nahrávací technika pěkný kus cesty, na kterou se v této části společně podíváme.
V začátcích se jednoduchý zvukový záznam prováděl monofonně a později stereofonně. Právě druhý zmiňovaný způsob se používá dodnes u všech soudobých dvoustopých „kapesních“ rekordérů.
Záznamové technologie uplynulých let můžeme v časové ose seřadit následovně:
-analogový magnetický záznam na pásek a kazetu,
-digitální magnetický záznam na pásek R-DAT,
-magneticko-optický záznam na minidisk,
-digitální záznam na další média - paměťové karty (interní flash paměti přístrojů, karty SD, SDHC, Memory Stick, Compakt Flash a další),
-digitální záznam na harddisk počítače - notebook + software pro dvoustopý záznam (WaveLab, Sound Forge, Audacity a další).
Všechny výše uvedené technologie měly za cíl posunout kvalitu záznamu co nejvýše. Druhým aspektem byla miniaturizace a vybavenost těchto přístrojů. V dnešní době je také kladen velký důraz na podporu různých komprimovaných formátů audio záznamu (mp3, wma a další).
U dnešních přístrojů není zapotřebí ani připojovat externí mikrofony, tak jak tomu bylo v minulosti. Drtivá většina dvoustopých rekordérů má již stereofonní dvojici standardně k dispozici. Stačí tedy navolit formát a kvalitu nahrávky, správně umístit přístroj vůči snímanému zdroji zvuku a můžete začít nahrávat.
Pokud budete chtít přece jen připojit externí mikrofon či mikrofony, není to také žádný problém. Ale interní mikrofony většinou stačí pro jakýkoliv stereozáznam v terénu a výsledky jsou často překvapivé.
Co se týče další výbavy přístrojů, bude záležet na tom, který si vyberete. Standardně podporuje většina přístrojů audio formát wav - 16/24 bitů se samplovací frekvence 44,1/48 kHz. Samplovací frekvence se může u některých vyšplhat až na 96 kHz. U formátu mp3 můžete nastavit většinou kvalitu 44,1 kHz/32-320 kbps i VBR. V další výbavě můžete najít třeba limitér, low cut filter, digital pitch control a další. Přístroje také mají různé vstupy a výstupy. Od sluchátkového výstupu až po optické vstupy a výstupy. Samozřejmostí je připojení k počítači, což jistě oceníte při dalším zpracování svých nahrávek. Komunikace s operačními systémy Windows ani Mac nejsou v dnešní době problémem. U přístrojů je také pamatováno na update operačních systémů. Ten jednoduše provedete pomocí počítače nebo externí paměťové karty. S přístroji je někdy dodáván i podpůrný software pro editaci natočeného materiálu či konverzní programy, ve kterých můžete jednoduše převést natočený materiál třeba z formátu wav do mp3.
A to byl jen malý výčet toho, co dnešní „kapesní mašinky“ umí. V další části tohoto článku se podíváme na testované i netestované přístroje, se kterými se můžete setkat na našem trhu. Nezapomeneme ani na aktuální ceny.
Testované přístroje
V minulých číslech Muzikusů jste se mohli setkat s řadou testů dvoustopých rekordérů, které jsou předurčeny hlavně pro práci v terénu. Dnes si shrneme jejich klady a zápory a řekneme si v kostce, co za své peníze můžete dostat. Pokud by vás zajímaly detaily, doporučuji přečtení testů z minulých čísel Muzikusů nebo nakouknutí na firemní www.

Yamaha Pocketrack 2G
Rekordér nahrává ve stereo režimu. K dispozici je stereofonní mikrofon s možností naklápění v úhlu 90 º, což je dobré třeba při položení přístroje na stůl. Pro záznam jsou k dispozici dva formáty. Wav - 16 bitů, 44,1 kHz a mp3 - 16-128 kbps, 44,1 kHz. Při přehrávání je podporován mp3 - 16-320 kbps, 44,1 kHz a wma 32-192 kbps, 44,1 kHz. Přístroj má k dispozici ekvalizér a přednastavené presety pro nahrávání. Marně budete hledat kompresor či limitér. Pro případný kontrolní poslech můžete využít vestavěný „mini“ reproduktorek. Jednotlivé nahrávky můžete ukládat do složek, což zpřehlední orientaci. Vše je ukládáno do interní 2GB paměti. K dispozici je také výsuvný USB port pro připojení k počítači. Podporováno je USB 2.0 - Message Storage. Takto můžete vámi nahrané skladby přenést do počítače a dále je upravovat v přiloženém programu Cubase AI4. Gé dvojka patří k nejmenším na trhu. Součástí balení je USB kabel, sluchátka - špunty, jedna AA nabíjecí baterie, obal pro přístroj s možností uchycení na stojan, redukce pro mikrofonní stojan, CD se softwarem a manuály.
+
- opravdu kapesní rozměry
- výdrž baterie
- rozumný kompromis mezi množstvím funkcí a ovládáním
- solidní zvuk z vestavěných mikrofonů
-univerzální použití
- vestavěný reproduktor
-
- indikátory vybuzení nejsou zobrazené během nahrávání
- výrobce neudává směrovou charakteristiku mikrofonu
- fantomové napájení externího mikrofonu (2,6 V) nelze vypnout
- uvítal bych jiné funkce v Simple Menu


Zoom H2
Přístroj umí nahrávat v klasickém stereo režimu nebo čtyřkanálově. K dispozici je čtveřice mikrofonů. Záznam je možný pomocí přední dvojice - 90 º, zadní dvojice - 120 º nebo obou dvojic - 360 º. K disposici pro nahrávání jsou formáty wav - 16/24 bitů, 44,1/48/96 kHz a mp3 48-320 kbps/VBR, 44,1 kHz. Přehrávat lze stejné formáty. U přehrávaného mp3 jsou navíc podporovány soubory 48 kHz. Přístroji nechybí funkce kompresor, limitér ani low cut filter. Ve speciální výbavě najdete také metronom a ladičku. Záznam je prováden na SD nebo SDHC karty. Přístroj můžete využít i jako USB audio interface - 16 bitů, 44,1/48 kHz. Komunikace je bezproblémová jak s Windows tak Mac OS. Balení obsahuje ještě protivětrný kryt mikrofonu, USB kabel, audio kabel dvakrát cinch - 3,5 mm stereo jack, pytlík na přístroj, SD kartu 512 MB, sluchátka - pecky, AC adaptér a stolní stojánek.
+
- výborný poměr cena/výkon
- kvalita vestavěných mikrofonů
- široká řada funkcí
- jednoduché ovládání
-
- malý displej
- absence jakéhokoliv efektu

Roland R-09HR
Nahrávání probíhá ve stereofonním režimu. K dispozici je pár kondenzátorových mikrofonů. Záznam je možný ve formátu wav - 16/24 bitů, 44,1/48/88,2/96 kHz a mp3 - 64-320 kbps, 44,1/48 kHz. Přehrávat můžeme oba formáty. U přehrávání jsou ještě podporovány soubory nahrané jako wav - 16/24 bitů, 32 kHz a mp3 32-320 kbps/VBR, 32 kHz. Přístroj má k dispozici limitér a low cut filter. Editovat nahrávku můžete i přímo v rekordéru. R-09 také nabízí funkce jednoduchého střihu. Pro případný kontrolní poslech je k mání i reproduktorek. Záznamové médium je SD nebo SDHC karta. Pro ovládání přístroje můžete využít i dálkové ovládání.
K přístroji je také na CD dodáván program pro další zpracování audionahrávek - Cakewalk
Pyro Audio LE. Balení obsahuje ještě uživatelský manuál, CD se softwarem, AC adaptér, stojánek, USB kabel typu Mini-B a SD kartu 512 MB.
+
- kvalitní nahrávání i přehrávání
- výborná ergonomie
- dlouhá výdrž baterií
- výborný poměr cena/výkon
-
- průměrná frekvenční charakteristika na linkovém vstupu

M-Audio MicroTrack II 4 GB

Záznam je možný ve stereofonním režimu. Provádí se externím stereofonním „T“ mikrofonkem, který se musí před nahráváním k MicroTracku připojit. „T“ mikrofon je součástí balení. Záznam je možný ve dvou formátech wav - 16/24 bitů, 32/44,1/48/88,2/96 kHz a mp3 - 96-320 kbps, 32/44,1/48 kHz. Podporován je také formát BWF. Při přehrávání rozumí stejným formátům. Přístroj má k dispozici fantomové napájení 48 V a limitér s bypassem. Záznam je prováděn na CF (compakt flash) karty. Pro další práci s nahrávkou je také k dispozici prográmek Audacity. V balení dále najdete 4GB CF kartu, prodlužovací kabel 3,5 mm jack/jack, sluchátka (špunty), USB napájecí zdroj a manuál.
+
- dynamika záznamu i reprodukce
- fantomové napájení 48 V
- limitér- možnost dlouhého záznamu s objemem nad 2 GB
-
- externí „T“ mikrofon
- při záznamu přes 6,3 mm TRS vstupy a vyšším vstupním zesílení někdy vzniká na pozadí
nahrávky cyklický šelest

Marantz PMD 661
Profesionální přístroj s možností stereofonního záznamu. Pomocí interní dvojice mikrofonů můžete provést záznam ve formátu wav - 16/24 bitů, 44,1/48/96 kHz a mp3 - 32-320 kbps, 44,1/48 kHz.
Stejné formáty jsou podporovány při přehrávání. Přístroj umí zaznamenávat mono i stereo. K dispozici jsou také dva symetrické XLR mikrofonní a linkové vstupy. Nechybí fantomové napájení 48 V. K dispozici jsou různé funkce nastavení jako třeba pitch control a skip back pro usnadnění přepisu záznamu. Komunikace s počítači probíhá pomocí USB 2.0. Nahrávaný záznam je ukládán na SD nebo SDHC karty. K přístroji je dodáván software Mark Editor, který slouží pro další úpravu nahrávek. V balení mimo přístroj najdete USB kabel, audio kabel, CD se softwarem, řemínek na ruku, AC adaptér a manuál.
+
- vysoká kvalita nahrávek
- kvalitní audio a mikrofonní vstupy
- jednoduché ovládání
- široké možnosti použití
- dodávaný software
-
- rozměry
- zjevná chyba v továrním firmware (po upgrade odstraněno)
- po připojení na zdroj nenabíjí baterie

Tascam DR-7
Nahrávat můžete ve stereofonním režimu. K dispozici je dvojice kondenzátorových mikrofonů.
Záznam je možný ve formátu wav - 16/24 bitů, 44,1/48 kHz a mp3 - 32-320 kbps, 44,1/48 kHz.
Stejné formáty jsou podporovány i při přehrávání. U mp3 je navíc podporováno přehrávání VBR.
Podporovány jsou také ID3 tagy. Dále je k dispozici analogový limitér, low cut filter (40, 80 a
120 Hz) a analogový auto gain control. Pro komunikaci s počítačem je na přístroji USB 2.0 .
Rozumí si s operačními systémy PC i Mac. Záznam je ukládán na SD nebo SDHC karty. V balení dále najdete USB kabel, dvě alkalické baterie typu AA, windscreen, SD karta 2 GB. Součástí bohužel není AC adaptér.
+
- výborný poměr výkon/cena
- dodávané windscreen
-
- absence adaptéru
- absence podpůrného softwaru pro další zpracování

Tascam DR-100
Profesionálně provedený rekordér s možností stereofonního záznamu s funkcí overdubbing. Tato zajímavá funkce umožňuje nahrání zpěvu či nástroje přes již existující záznam. K dispozici jsou dvě dvojice kvalitních kondenzátorových mikrofonů. Záznam i možnosti přehrávání jsou skoro stejné, jako u DR-7. Při nahrávání ve formátu wav můžete použít také nastavení 16/24 bitů, 96 kHz.
K dispozici je fantomové napájení 48 V pro externí mikrofonní vstupy XLR, analogový limitér,
low cut filter (40, 80 a 120 Hz) i auto gain control. DR-100 má také vestavěný reproduktorek
s vypínáním pro kontrolní poslech. Přístroj můžete také ovládat pomocí dálkového ovládání, které je součástí balení. Natočená data se ukládají na SD nebo SDHC kartu. I komunikace je stejná jako u menšího bratříčka. Přístroj je uložen v odolném kovovém šasi. V balení ještě najdete obal pro přístroj, windscreen, SD kartu 2 GB, baterii CR2025 pro dálkové ovládání a manuál.
+
- vynikající poměr výkon/cena
- dálkové ovládání
- fantomové napájení 48 V
- ochranné pouzdro
- windscreen
- robustnost a vybavenost
-
- absence adaptéru
- krátký dosah dálkového infra ovladače
- absence podpůrného softwaru pro další zpracování

Korg MR-1
Profesionální rekordér s možností stereofonního záznamu pomocí externího kondenzátorového mikrofonu (CM-2M), který je součástí balení. Formáty záznamu jsou následující - wav, bwf - 16/24 bitů, 32/44,1/48/88,2 kHz, při nastavení 24 bitů, 96/176,4/192 kHz, mp3 - 192 kbps, 44,1 kHz (od operačního systému 1.5.1 a výše). Hlavní zbraní tohoto drobečka je jednobitový audio formát 2,8 MHz - DSDIFF, DSF a WSD. Přehrávat je možné všechny formáty. Mp3 má k dispozici 32-320 kbps, 44,1 kHz. Operační systém umožňuje dostatečné možnosti nastavení pro záznam a přehrávání. Záznam je prováděn na 20GB harddisk. Na CD je k dispozici speciální software AudioGate určený pro konverzi audio formátů. Software je k dispozici pro obě platformy, Mac i PC. Komunikace přístroje s počítači obou platforem pomoci USB 2.0 je bezproblémová. Balení dále obsahuje pouzdro na přístroj, USB kabel, mikrofonní stojánek, manuál a adaptér.
+
- velký výběr formátů pro audio záznam
- účelně vymyšlené kolečko ovládání - P-Dial
- update operačního systému do budoucna
- volný update softwaru AudioGate 2.0.1
-
- hůře podsvícený displej přístroje
- absence interního mikrofonu
- mini jacky na vstupu i výstupu

Sony PCM-D50
Robustní profi rekordér, uložený v celokovovém šasi, určený pro stereofonní záznam. K dispozici má stereo dvojici směrových mikrofonů s možností nastavení úhlů 90˚ a 120˚. Nahrávací formát je
wav - 16/24 bitů, 22,5/44,1/48/96 kHz. Přehrává stejný formát. Navíc je zde také mp3 - verze 1
Layer 3, 32-320 kbps, 32, 44,1, 48 kHz, VBR. Výborným pomocníkem je software Sound Forge - Audio Studio LE. V tomto programu mimo podrobnou editaci můžete převést a uložit vaše nahrávky do dalších dvacet formátů. Komunikace D-50 s počítači PC i MAC je bezproblémová.
Přístroji nechybí limitér ani low cut filter. Určitě oceníte funkce digital pitch control nebo třeba
opakování úseku. Menu přístroje nabízí bohaté nastavení. Jednotlivé skladby můžete ukládat do složek jako v počítači, což je dobré pro pořádek. Nahraná data jsou ukládána buďto do interní 4GB paměti nebo na kartu Memory Stick. K přístroji je dodáván USB kabel, čtyři alkalické baterie typu AA, CD se softwarem a manuál.
+
- celokovové šasi přístroje
- design, zpracování a účelné vybavení
- jednoduchost obsluhy
- výborná výdrž přístroje při provozu na baterie
- dodávaný software pro střih a konverzi
- bonus 1001 zvukových efektů
-
- absence adaptéru v základní výbavě
- připojení externích profi mikrofonů pouze přes externí adaptér XLR-1
- softwarový balíček podporuje pouze počítače s OS Windows

Sony PCM-M10
Stereofonní rekordér s možností záznamu pomocí vestavěné dvojice mikrofonů provádí záznam ve formátu wav - 22,05 kHz/16 bit, 44,1 kHz/16 bit, 44,1 kHz/24 bit, 48 kHz/16 bit, 48 kHz/24 bit, 96 kHz/16 bit, 96 kHz/24 bit nebo mp3 - 44,1 kHz/64 kbps, 44,1 kHz/128 kbps, 44,1 kHz/320 kbps. Při přehrávání podporuje formáty wav - 16, 24 bitů/22,05, 44,1, 48, 96 kHz, mp3 - bit rate 32-320 kbps, VBR, 16, 22,5, 24, 32, 44,1, 48 kHz, wma - kompatibilní od verze 9, MBR a m4a - bit rate 16-320 kbps, VBR, 11,025, 12, 16, 22,5, 24, 32, 44,1, 48 kHz. I u tohoto modelu je dodáván software Audio Studio LE, který umožní další úpravu či konverzi. To, co jsem napsal u D-50, platí de facto s malými úpravami i u D-10. Záznam je prováděn klasicky do interní 4GB paměti a na paměťové karty Memory Stick Micro, micro SD nebo micro SDHC. Ve výbavě dále naleznete USB kabel, dvě alkalické baterie typu AA, dálkové ovládání, závěsné poutko, adaptér, CD se softwarem CD s manuály k přístroji.

plus:
- výborný poměr výkon/cena
- možnost záznamu i do mp3
- přímá podpora více formátů při přehrávání - wav, mp3, wma, m4a
- dodávaný software pro střih a konverzi
- bonus 1001 zvukových efektů
- výborná výdrž přístroje při provozu na baterie
- adaptér a dálkové ovládání, které je součástí základní výbavy

mínus:
- umístění kolébkového ovladače pro zesílení a zeslabení
- softwarový balíček podporuje pouze počítače s OS Windows
- slot pro karty v provedení mini

Netestované přístroje
Jelikož se na stránkách Muzikusu bohužel nedostalo na všechny značky, modely či novinky, v rychlosti si v této části popovídáme, co je vedle testovaných přístrojů na našem trhu ještě k mání.
Začneme japonskou firmou Yamaha. Ta nabízí dva modely kapesních stereo rekordérů Yamaha Pocketrack C24 (5990 Kč), W24 (8990 Kč). Přístroje se liší svojí výbavou, možnostmi a hlavně cenou.
Další je německá firma ESI, která ve svém portfoliu nabízí stylově stříbrný kapesní dvoustopý rekordér - Record M za velmi příznivou cenu 3390 Kč.
Firma Tascam ještě také nabízí model DR-1 (6990 Kč), který doplňuje řadu DR - dvoustopých rekordérů.
Na letošních veletrzích předvedly své novinky staří známí. Roland R-5 (5900 Kč), Korg MR-2 (18 467 Kč), Tascam DR-8 (5390 Kč) a DR-2d (7290 Kč). Tyto modely doplnily nebo nahradily modely starší.
Pokud vás budou zajímat detaily těchto přístrojů, neváhejte a navštivte stránky výrobce a nebo sledujte a čtěte časopis Muzikus.

Závěr
To už jsme dospěli k samému závěru. Dozvěděli jste se, jak trnitá byla cesta záznamu zvuku a kam až v dnešní době dospěla technika dvoustopého záznamu, která kráčí díky novým technologiím pořád kupředu.
V uplynulém roce a půl jsme pro vás s kolegy otestovali deset přístrojů „do kapsy“, s kterými se můžete setkat na našem trhu. K dostání jsou i další značky a modely, které jsme již bohužel nestihli otestovat, ať z těch či oněch důvodů. Mezitím nám na trh vrhly další novinky. No a tak je to pořád dokola. Techniku a její vývoj nezastavíme. Kvalita a vybavenost přístrojů stoupá a cena klesá. Doufám, že jsem vám svoji trochou do mlýna pomohl rozšířit obzory v této oblasti. Pokud ano, tak teď je jen a jen na vás, který z přístrojů si pro svoji práci vyberete a zakoupíte.

www.zoom.co.jp
www.roland.com
www.m-audio.com
www.marantz.com
www.tascam.com
www.korg.com
www.sony.net
www.yamaha.com

Psáno pro: časopis Muzikus 2010/09

Online verze stránky: http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Nahravaci-studio-do-kapsy-technologie-a-uziti-dvoustopeho-zaznamu~21~zari~2010/

Komentáře

celkový počet: 0

Buďte první...


 
 
 
&;

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.