muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
vyhledávaní
nápověda

Nejsem registrovaným uživatelem portálu Muzikus.cz a chci přidat koncert do databáze:


Vkládání koncertu do databáze předpokládá registraci na našich stránkách a založení profilu kapely, klubu nebo festivalu.
Registraci můžete učinit zde, více k vytvoření profilu potom naleznete v samostatné nápovědě.


Jsem registrovaným uživatelem portálu Muzikus.cz a chci přidat koncert k mému záznamu:


Doporučujeme vytisknout tuto navigační stránku a vrátit se do okna, ze kterého jste navigační nápovědu otevřeli. Nebo si okno s touto nápovědou zmenšit a postupovat dle návodu v původním okně.

1. Do přihlášovacího formuláře (viditelný je na každé straně portálu), zadejte své přihlašovací
Jméno a Heslo.

!!! V případě, že jste již přihlášen/a, klikněte na odkaz >„vaše nastavení a profily“ (tento odkaz, viditelný na všech stránkách, vás vždy navede do vašeho uživatelského menu)

2. Zobrazí se přehled vašich profilů s nabídkou možností využití portálu pro registrovaného uživatele. Zde vyhledejte profil kapely, který chcete editovat, ke kterému chcete přiřadit koncert.

3. Překontrolujte, je-li váš záznam (kontakt), ke kterému chcete koncert přiřadit, „aktivní“. Aktivní kontakt nemá červené pozadí a je tak připraven k přiřazování koncertu. Naopak kontakt s červeným pozadím čeká na schválení administrátorem a není k němu umožněno přiřadit koncert. Bezproblémový kontakt administrátor schvaluje max. do 3 pracovních dnů.

4. Klikněte na odkaz „koncerty

Seznam kategorií, ke kterým lze koncert přiřadit:

6.1 – Festivaly, kurzy, konference
7.1 – Kulturní domy, střediska, koncertní síně, divadla, kluby, diskotéky a ostatní místa určená pro hudební produkce
9.1 až 9.5 (vážná hudba), tj. 9.1 – Orchestry, 9.2 – Komorní soubory, 9.3 – Smíšené soubory,
9.4 – Pěvecké sbory a vokální soubory, 9.5 – Jednotliví sólisté
10.1 (ostatní žánry) - Hudební soubory a sólisté
10.2 – DJs, MCs, VJs, CD DJs...
6. Formulář pro přiřazení koncertu je univerzální pro muzikanty, soubory, provozovatele koncertních míst i pro pořadatele hudebních akcí (festivalů). Přiřazení koncertu není složité, ale pokud si pro databázový systém vymyslíte speciální „lahůdku“, tak je nutné počítat s tím, že vás bude upozorňovat speciálními „hláškami“ na nekorektní zápis. Pro lepší orientaci ve formuláři všem předkládáme KONCERTNÍ DESATERO. Přečtěte si ho, prosím, alespoň jednou – ušetříte čas sobě a ve výsledku i nám… :-)

 • Zadávejte pouze program, který máte potvrzený od pořadatele / muzikantů.
 • Jste –li muzikant / hudební soubor, doporučujeme neuvádět u vašeho koncertu v rámci festivalu přesný čas (hodinu) vystoupení. Pořadatel ho zpravidla doplní sám (často až těsně před konáním akce).
 • Kontrolujte průběžně, jak bude váš záznam koncertu publikován na portálu ještě před odesláním formuláře. K tomu slouží tzv.: náhled záznamu, který obnovíte tlačítkem „aktualizovat náhled“.
 • Klubu / koncertnímu sálu, který má v základním formuláři svého kontaktu určené tzv.: „stálé začátky koncertů“ (např.: 20:00 hod.), se objeví tento předepsaný čas automaticky i ve formuláři pro editaci nového koncertu. Tento čas konání lze samozřejmě změnit, a to individuálním jiným výběrem času konání z nabídky.
 • Jakmile budete mít formulář pro přiřazení koncertu otevřený, nepoužívejte navigaci back (zpět) a forward (vpřed) na vašem web prohlížeči! Budete-li chtít editaci koncertu ukončit předčasně bez odeslání formuláře, klikněte na odkaz „editace koncertů“ v levém uživatelské menu.
 • Jakákoliv zmatečná editace ve formuláři se dá vždy jednoduše řešit kliknutím na tlačítko „vyresetovat formulář“ a pokusit se o editaci opakovaně.
 • Respektujte upozornění systému zobrazovaná v horní části formuláře. Zpravidla půjde pouze o upozornění, aby vaše editace proběhla korektně. Např. hlášení: „Festival se nekoná ve vámi zadaný den“ vás upozorní, že je nutné ve formuláři přiřadit správný den v souladu s konáním festivalu. Po výběru správného datumu doporučujeme kliknout na tlačítko „aktualizovat náhled“ a hlášení by mělo zmizet.
 • Tlačítka: „výběr účinkujících“, „vybrat klub“, „vybrat festival“ vás nasměrují do nového okna pro vyhledání a přiřazení požadovaného kontaktu. Vyhledáním kontaktu z naší databáze vás motivujeme k zajištění ještě lepší integrace vašeho profilu. (U přiřazeného kontaktu se zobrazí automaticky odkaz na váš profil, takže v rámci jednoho koncertu budete minimálně na dvou místech (stránkách) portálu. Je tím také umocněna možnost dostat se k vašemu profilu přes vyhledávače, jako např.: Google a další…) Nepodaří-li se vám požadovaný kontakt vyhledat, zapište ho jako „nový kontakt“ do připravených textových polí. Čím více informací od vás získáme, tím rychleji se nám podaří nováčky kontaktovat s nabídkou publikování jejich profilu.
 • Pokud si nejste jistý, že jste přiřadili správný klub, účinkujícího nebo festival, klikněte v náhledu na odkaz, který vás nasměruje na stránku s jeho profilem. Zjistíte-li, že jste přiřadili nesprávný kontakt, klikněte do zaškrtávacího pole (sloupec „vybrat“) - tím kontakt „odeberete“ a potvrďte si tuto akci tlačítkem „aktualizovat náhled“. Některé přiřazené kontakty nebudou mít aktivní odkaz. Proč? Jsou to kontakty, od kterých nemáme souhlas k uveřejnění jejich profilu nebo na ně zatím nemáme přímé spojení.
 • Další případné problémy s editací si nejdříve pokuste dohledat v dalších nápovědě pod tímto desaterem a pokud se tím váš problém nevyřeší, kontaktujte administrátora e-mailem na . Pokusíme se váš problém co nejrychleji vyřešit.

Popis funkce tlačítek:

Editovat koncert
Tlačítko pro návrat do již publikovaného záznamu koncertu. Po kliknutí lze provádět úpravy v záznamu.

Smazat koncert
Tlačítko pro smazání záznamu koncertu. Po kliknutí na tlačítko se vás systém zeptá, chcete-li záznam skutečně smazat. Po potvrzení nelze tuto akci vrátit zpět.

Přidat koncert
Tlačítko, které vám umožní editaci nového záznamu koncertu. Zobrazí se čistý, nevyplněný formulář pro editaci koncertu.

Tlačítko plus
Tlačítkem rozbalíte všechny doplňující informace ke koncertu

výběr účinkujících
Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno (u některých prohlížečů „nová záložka“) pro výběr a přiřazení požadovaného účinkujícího.
 • V novém okně vyhledejte účinkujícího (ve vyhledávacím poli v horní části okna) a kliknutím na vyhledaný odkaz v tabulce ho přesunete do levé části okna.
 • Stejným způsobem dohledáte další požadované účinkující v rámci jednoho koncertu.
 • Z levé části okna lze účinkujícího vrátit zpět do tabulky opět jednoduchým kliknutí na jeho odkaz.
 • Nepodaří-li se vám účinkujícího vyhledat, zapište ho jako „nový kontakt“ v dolní části okna a nezapomeňte ho přiřadit k výběru tlačítkem „přidat“.
 • Zavřením okna nebo kliknutím na tlačítko „potvrdit výběr“ se aktualizuje koncertní formulář a zobrazí se v něm přiřazené kontakty k další specifikaci.


vybrat klub
Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno (u některých prohlížečů „nová záložka“) pro výběr a přiřazení požadovaného klubu / koncertního sálu.
 • V novém okně vyhledejte klub /koncertní sál (ve vyhledávacím poli v horní části okna) a kliknutím na vyhledaný odkaz v tabulce ho přesunete do levé části okna.
 • Přiřadit lze samozřejmě pouze jeden klub / koncertní sál.
 • Z levé části okna lze vybraný klub/ koncertní sál vrátit zpět do tabulky opět jednoduchým kliknutí na jeho odkaz.
 • Nepodaří-li se vám klub / koncertní sál vyhledat, zapište ho jako „nový kontakt“ v dolní části okna a nezapomeňte ho přiřadit k výběru tlačítkem „přidat“.
 • Zavřením okna nebo kliknutím na tlačítko „potvrdit výběr“ se aktualizuje koncertní formulář a zobrazí se v něm přiřazený kontakt.
 • Pořadatelé festivalů mohou ke svému zápisu přiřadit klub v případě, že je klub úzce provázaný s festivalem (zpravidla je pořadatel festivalu a provozovatel klubu shodný). Stejný koncertní program se bude v určený den zobrazovat jak u festivalu tak i u klubu.


vybrat festival
Po kliknutí na tlačítko se otevře nové okno (u některých prohlížečů „nová záložka“) pro výběr a přiřazení požadovaného festivalu.
 • V novém okně vyhledejte festival (ve vyhledávacím poli v horní části okna) a kliknutím na vyhledaný odkaz v tabulce ho přesunete do levé části okna.
 • Přiřadit lze samozřejmě pouze jeden festival.
 • Z levé části okna lze vybraný festival vrátit zpět do tabulky opět jednoduchým kliknutí na jeho odkaz.
 • Nepodaří-li se vám festival vyhledat, zapište ho jako „nový kontakt“ v dolní části okna a nezapomeňte ho přiřadit k výběru tlačítkem „přidat“.
 • Zavřením okna nebo kliknutím na tlačítko „potvrdit výběr“ se aktualizuje koncertní formulář a zobrazí se v něm přiřazený kontakt.
 • Provozovatelé klubu mohou ke svému zápisu přiřadit festival v případě, že je festival úzce provázaný s klubem (zpravidla je pořadatel festivalu a provozovatel klubu shodný). Stejný koncertní program se bude v určený den zobrazovat jak u festivalu tak i u klubu.
 • Muzikanti/soubory přiřazují festival ke svému zápisu pouze v případě, že znají od pořadatele alespoň přesné datum konání jejich vystoupení. Přesný čas (hodinu) zpravidla neurčují – ten si před konáním festivalu pořadatel určuje u svého zápisu sám.


vyresetovat formulář
Kliknutím na tlačítko zrušíte zápis ve formuláři.

aktualizoavt náhled
Kliknutím na tlačítko aktualizujete zápis ve formuláři a zároveň také „náhled“ zápisu k průběžné kontrole (ve spodní části formuláře). Kontrolu náhledu, tzn.: „jak se bude zápis koncertu zobrazovat u vašeho profilu“ doporučujeme provádět minimálně jednou před odesláním formuláře ke zveřejnění.

odeslat – konec editace
Tlačítkem ukončíte váš zápis koncertu a odešlete ke zveřejnění. „Odeslání“ je umožněno, pokud jsou zadané „povinné údaje“, a to:
 • U muzikantů/souborů alespoň den konání a místo konání.
 • U klubů/koncertních sálů alespoň den konání a název akce a klik na tlačítko „aktualizovat náhled“.
 • U festivalů alespoň den konání a název akce a klik na tlačítko „aktualizovat náhledPopis upozornění - hlášení systému:

Koncert úspěšně přidán
Editace koncertu proběhla bez problému a koncertní program se zobrazuje u vašeho profilu.

Festival se nekoná ve Vámi zadaný den
Časté chyby zadavatele koncertu. Vybraný festival má určené pevné datum konání. Upravte tedy ve formuláři datum konání shodné s festivalem. Pokud se vaše informace o konání festivalu liší, festival nepřiřazujte.

Upozorňujeme, že místo konání má již přiřazené koncerty
Obvyklé hlášení - například, pokud je k vašemu profilu již přiřazený koncert z druhé strany. Náhled již přiřazených koncertů se objeví pod tímto hlášením. Překontrolujte si, máte-li ve formuláři určené správné datum konání. Po výběru jiného datumu klikněte na tlačítko „aktualizovat náhled“ a hlášení zmizí, pokud pro určený den není zadán jiný koncert. Chcete-li pokračovat v editaci nabízeného koncertu pod tímto hlášením, klikněte na tlačítko „Editovat koncert“.

Upozorňujeme, že účinkující, které jste přiřadili, již tento den hrají na jiném místě
Hlášení upozorňuje, že pokud účinkující vystupuje i u vás (s vámi), je nutné přesně odlišit čas (hodinu) konání u vaší editace koncertu. Může se to stát – někdy účinkující vystupují v jeden den na dvou a více místech.

Vaše nejčastější problémy a otázky:

Mám publikovaný záznam (kontakt) mého klubu / kapely/ festivalu a není mi umožněno k němu přiřadit nový koncert.
Odpověď: Klikněte v levém uživatelském menu na odkaz „vaše kontakty“ a ujistěte se, je-li váš kontakt „aktivní“. Aktivní kontakt nemá červené pozadí a měl by být připraven k přiřazování koncertu. Naopak kontakt s červeným pozadím čeká na schválení administrátorem a není k němu umožněno přiřadit koncert. Pravděpodobně jste před touto akcí opravovali zápis u vašeho kontaktu nebo se jedná o nový kontakt – ještě neschválený administrátorem. Bezproblémový kontakt administrátor schvaluje max. do 3 pracovních dnů.
Dalším důvodem může být skutečnost, že je váš kontakt v kategorii, ke které není povoleno přiřazování koncertů.

Seznam kategorií, ke kterým lze koncert přiřadit:
6.1 - Festivaly, kurzy, konference
7.1 - Kulturní domy, střediska, koncertní síně, divadla, kluby, diskotéky a ostatní místa určená pro hudební produkce
9.1 až 9.5 (Vážná hudba), tj. 9.1 – Orchestry, 9.2 – Komorní soubory, 9.3 – Smíšené soubory,
9.4 – Pěvecké sbory a vokální soubory, 9.5 – Jednotliví sólisté
10.1 (ostatní žánry) - Hudební soubory a sólisté
10.2 – DJs, MCs, VJs, CD DJs...

Jak vyřadím kapelu z formuláře koncertu?
Odpověď: Otevřete formulář koncertu, který chcete upravit, a to tlačítkem "editovat koncert". Odškrtněte u kapely zaškrtávací pole ve sloupci "vybrat" a pak klikněte na tlačítko "výběr účinkujících". V novém okně klikněte v levém sloupci na kapelu, kterou chcete vyřadit z výběru. Kliknutím se kapela vrátí zpět do nabídky. Zavřením vyhledávacího okna se kapela ve formuláři již nezobrazí a můžete pokračovat v editaci (úpravě pořadí přiřazených kapel a pod.). Před odesláním formuláře doporučujeme kontrolovat náhled zobrazování koncertu průběžně tlačítkem "aktualizovat náhled".

Tuto část nápovědy budeme pravidelně doplňovat na základě vašich připomínek a dotazů.
 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.