muzikus.cz na

facebook twitter
přihlášení uživatele
přihlásit trvale na tomto počítači
hledat v muzikontaktu
v celém muzikontaktu
distributora značky
v názvu per. akce
Přidat kontakt
Chcete přidat kontakt, který není v naší databázi? Dejte o sobě vědět a založte si profil. (>> více)
 
muzikontakt

Národní knihovna České republiky, hudební odd.

Klementinum 190, 11000, Praha 1, ČR
tel.: 221 663 129
web: oficiální stránky další stránky
 

v rámci odd. mj. Souborný hudební katalog, centrály IAML a RISM, ústředna 221 663 111, povinné výtisky -304, katalogy 13 dalších knihoven a muzeí: http://nris.nkp.cz

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (CZ Pu)
http://www.nkp.cz
spočátku nazývaná Univerzitní je nejstarší dosud existující českou institucí, uchovávající hudební materiály archívní povahy. Její počátky sahají do 13. století. Od 16. století dodnes sídlí ve stavebním komplexu Klementinum v centru Prahy. Národní knihovna jako vrcholná knihovní instituce vytváří Národní konzervační fond, do něhož je ukládána vešerá tisková produkce, vzniklá v České republice a zpracovává Českou národní bibliograafii, v níž je zachycena i hudební oblast.
Národní digitální knihovna (http://www.nkp.cz/files/tz_ndk_google.pdf - pouze česky)má mít do r. 2019 na 300 000 digitalizovaných položek


Hudební oddělení
Klementinum, 110 01 Praha 1
Tel.: +420 221 663 129
Fax::+420 222 220 370
E-Mail: OH@nkp.cz
Internet: http://www.nkp.cz/_en/index.php3 (anglicky)
Bylo založeno po vzniku Československé republiky roku 1923 Ladislavem Vycpálkem, který soustředěním hudebních tisků uložených v různých odděleních tehdejší Univerzitní knihovny a nákupem hudebních rukopisů, vytvořil základ dnešní sbírky hudebnin. Postaral se i o doplnění české a následně i slovenské hudební produkce všech žánrů z meziválečného období díky systematickému sledování povinnosti odevzdávání povinných výtisků. V současné době je zde uloženo 110 000 jednotek hudebních tisků od 18. století po současnost, přičemž díla českých autorů tvoří asi dvě třetiny fondu.
Sbírka hudebních rukopisů uchovává v současné době 5500 jednotek hudebních rukopisů především z 18., 19. ale také 20. století a to jak dobových opisů, tak autografů. Je průběžně doplňována.
Dále je tu uloženo více než 400 původních dopisů, psaných slavnými skladateli a hudebníky a
komplet takzvaného Mozartova památníku (93 jednotek s více než 180 Mozartovými skladbami), jenž v Národní knihovně vznikl roku 1837 jako první Mozarteum na světě vůbec. Obsahuje reprezentativní výběr Mozartova díla, zejména v podobě historicky důležitých opisů a prvních tištených vydání
Souborný hudební katalog , který informuje o uložení historických notových materiálů v České republice, vznikl jako česká část Mezinárodního soupisu hudebních pramenů (RISM), přičemž oproti zásadám, stanoveným Mezinárodní organizací hudebních knihoven, jsou záznamy v něm daleko podrobnější.. V kompletaci soupisu, v němž jsou nyní zázamy o 300 000 hudebninách ze 180 sbírek, a to především z období do roku 1850, se pokračuje a postupně jsou zde zaznamenávány i novější materiály. Do elektronické databáze RISM bylo dosud převedeno 45 000 záznamů o hudebninách z českých sbírek. Jsou dostupné na adrese: http://www.rism.info/en/service/opac-search.html (anglicky). Další zpracované záznamy jsou dostupné v naskenované podobě notového incipitového katalogu, jedné součásti Souborného hudebního katalogu, který na svých stránkách zpřístupňuje Národní knihovna ČR.
Nejstarší vrstva hudebních pramenů, která je uložena v oddělení rukopisů a starých tisků, je rovněž zpracována pro mezinárodní soupis pramenů RISM .

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.